Linh Tinh

Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tải xuống Bản in

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

#Mẫu #báo #cáo #đăng #ký #bổ #sung #hoạt #động #giáo #dục #nghề #nghiệp

Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì? Mẫu bản báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp1. Định nghĩa mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì?2. Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp1. Định nghĩa mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì?Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, nội dung bổ sung hoạt động giáo dục…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp……..(1)……..……….(2)……….——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: ……./BC-…….(3)..…………, ngày …… tháng …… năm 20……BÁO CÁOĐăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệpA. Trụ sở chínhI. Ngành, nghề:…; trình độ đào tạo; quy mô tuyển sinh/năm:…….(4)1. Lý do đăng ký bổ sung2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (5)a) Cơ sở vật chất- Số phòng học lý thuyết chuyên môn- Số phòng/xưởng thực hànhb) Thiết bị, dụng cụ đào tạoTTTên thiết bị đào tạoĐơn vịSố lượng12…3. Nhà giáoa) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: ……………………………………………b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: …………………..c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềMôn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy12d) Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềMôn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạyTổng số giờ giảng dạy/năm123…(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo) (6)4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạya) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo) (7)b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của ngành/nghề.II. Ngành, nghề:…………(thứ hai). ……….; trình độ đào tạo; quy mô tuyển sinh/năm: ……………..(8)……B. Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có) (9)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)Nơi nhận:- Như trên;- ……..;- Lưu: VT, ….……………..(10)………………(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)Hướng dẫn:(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);(2): Ghi đúng tên cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo tên trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;(3): Tên viết tắt của cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;(4): Nếu các ngành, nghề đào tạo trong cùng một nhóm ngành, nghề thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; nhà giáo;(5): Nếu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp, phải có chứng minh về cơ sở vật chất.Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất phải còn thời hạn ít nhất là 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.Hồ sơ chứng minh về thiết bị, dụng cụ đào tạo bao gồm: Bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng mua bán, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu, hóa đơn tài chính.Nếu thiết bị đào tạo đi thuê cần bổ sung bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng thuê thiết bị, biên bản bàn giao thiết bị. Hợp đồng thuê thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(6): Hồ sơ chứng minh nhà giáo:Mỗi nhà giáo phải có các chứng minh sau (bản photo không cần công chứng):- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động (đối với nhà giáo cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với nhà giáo thỉnh giảng);- Văn bằng đào tạo chuyên môn;- Nếu không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với trình độ đào tạo được phân công giảng dạy.(7): Một chương trình đào tạo bao gồm:- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;- Chương trình đào tạo chi tiết.(8): Báo cáo tiếp tục các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho ngành, nghề thứ hai như ngành, nghề thứ nhất;(9): Nếu có phân hiệu, địa điểm đào tạo thì tiếp tục báo cáo các điều kiện.Nếu là địa điểm liên kết đào tạo, phải có bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng liên kết đào tạo. Hợp đồng liên kết phải còn thời hạn ít nhất 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp.(10): Quyền hạn, chức vụ của người ký.Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *