Linh Tinh

Mẫu bảng kê danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện

Tải xuống

Mẫu bảng kê danh sách tài liệu hiện có trong thư viện

Danh mục tài liệu có trong thư viện là một dạng danh sách được tạo ra để liệt kê các tài liệu có trong thư viện. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin tài liệu … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thư viện mẫu báo cáo

Thư viện đọc mẫu lịch

Mẫu hẹn ngày trả mẫu

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách về danh mục tài liệu hiện có trong thư viện như sau:

DANH MỤC TÀI LIỆU
CÓ TRONG THƯ VIỆN

STT

Tên sách

Tên người viết

Công ty xuất bản

Năm xuất bản

Nguồn gốc tài liệu

Định dạng tài liệu (sách, CD-ROM, v.v.)

Mẫu bảng kê danh sách tài liệu hiện có trong thư viện

Xem chi tiết bài viết

Mẫu bảng kê danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện

#Mẫu #bảng #kê #danh #mục #các #tài #liệu #hiện #có #trong #thư #viện

Mẫu bảng kê danh mục các tài liệu hiện có trong thư việnBảng kê danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bảng kê về danh mục các tài liệu hiện có trong thư việnMẫu bảng kê về danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện là mẫu bảng kê được lập ra để kê về danh mục các tài liệu có trong thư viện. Mẫu nêu rõ thông tin tài liệu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu báo cáo thư việnMẫu lịch đọc thư việnMẫu phiếu hẹn ngày trả sáchNội dung cơ bản của mẫu bảng kê về danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện như sau:BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆUHIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆNSTTTên sáchTên tác giảNhà xuất bảnNăm xuất bảnNguồn gốc tài liệuHình thức tài liệu (sách báo, CD-ROM…)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bảng kê về danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.