Linh Tinh

Mẫu bản thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Tải xuống Bản in

Biểu mẫu thống kê, danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Biểu mẫu thống kê, danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản là biểu mẫu thống kê được lập ra để thống kê danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Hải sản. Mẫu được ban hành theo Thông tư 38/2018 / TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu biên bản thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  • Mô tả cơ sở sản xuất an toàn thực phẩm

Thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

THỐNG KÊ VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM, KINH DOANH NÔNG LÂM, THỨC ĂN THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018 / TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Mã số
(nếu)

Tên cơ sở

Địa chỉ nhà

Nhóm sản phẩm sản xuất kinh doanh

Ghi chú

Biểu mẫu thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu bản thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

#Mẫu #bản #thống #kê #danh #sách #các #cơ #sở #sản #xuất #kinh #doanh #thực #phẩm #nông #lâm #thủy #sản

Mẫu bản thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sảnBản thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản thống kê, danh sách về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sảnMẫu bản thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Mẫu được ban hành theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm cơ sởBản thuyết minh cơ sở vật chất sản xuất an toàn thực phẩmBản thống kê, danh sách về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sảnTHỐNG KÊ, LẬP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})TTMã số(nếu có)Tên cơ sởĐịa chỉNhóm sản phẩm sản xuất, kinh doanhGhi chúMẫu bản thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sảnMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.