Linh Tinh

Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Tải xuống Bản in

Mẫu tờ khai nội dung đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mẫu thông báo nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là mẫu tờ khai được thực hiện nhằm công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
  • Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Thông báo nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

(TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN)

THÔNG BÁO NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Mã doanh nghiệp:

3. Ngày thành lập:

4. Địa chỉ trụ sở chính:

Fax Điện thoại:

Email: ……………………… Trang web:

5. Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

6. Vốn điều lệ: …………………..

7. Thông tin về chủ sở hữu

Đối với chủ sở hữu cá nhân

Họ và tên (viết hoa): ……. Giới tính:

Sinh ngày:… ../… ../ …… .. Dân tộc: ………… Quốc tịch:

Loại giấy tờ tùy thân:

Số chứng chỉ cá nhân:

Ngày cấp: ….. /… ../ …… .. Ngày hết hạn:… ../… ../ …… .. Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Đối với chủ sở hữu tổ chức:

Tên tổ chức (viết hoa):

Mã doanh nghiệp / Số quyết định thành lập:

Ngày cấp: ………….. / …………… / ……………. … Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

8. Người đại diện theo pháp luật của công ty1:

– Họ và tên (viết hoa): ………… Giới tính:

Tiêu đề:

Sinh ngày:… ../… ../ …… .. Dân tộc: ………… Quốc tịch:

Loại giấy tờ tùy thân:

Số chứng chỉ cá nhân:

Ngày và nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại:

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh / thành phố

________________________________

1 Ghi tên của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

Mẫu công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Mời bạn đọc tham khảo phần thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

#Mẫu #bản #công #bố #nội #dung #đăng #ký #thành #lập #công #TNHH #một #thành #viên

Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viênBản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản công bố về nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viênMẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là mẫu bản công bố được lập ra để công bố về nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhânMẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tửBản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên(TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN)CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI1. Tên công tyTên công ty viết bằng tiếng Việt:Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tên công ty viết tắt:2. Mã số doanh nghiệp:3. Ngày thành lập:4. Địa chỉ trụ sở chính:Điện thoại: …………………………… Fax:Email: …………………………………. Website:5. Ngành, nghề kinh doanhSTTTên ngànhMã ngành6. Vốn điều lệ: ……………………………..7. Thông tin về chủ sở hữuĐối với chủ sở hữu là cá nhânHọ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………… Giới tính:Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………………. Quốc tịch:Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:Số giấy chứng thực cá nhân:Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp:Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Chỗ ở hiện tại:Đối với chủ sở hữu là tổ chức:Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:Ngày cấp: …………../……………/……………….Nơi cấp:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Địa chỉ trụ sở chính:8. Người đại diện theo pháp luật của công ty1:- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………. Giới tính:Chức danh:Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………. Quốc tịch:Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:Số giấy chứng thực cá nhân:Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Chỗ ở hiện tại:9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố______________________1 Ghi tên của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.Mẫu bản công bố nội dung đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.