Linh Tinh

Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu, chi đầu tư tài chính

Tải xuống Bản in

Mẫu báo cáo thu chi đầu tư tài chính

Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu chi đầu tư tài chính là mẫu báo cáo được lập để báo cáo tình hình thu chi đầu tư tài chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018 / TT-BTC. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu B12b-BH: Báo cáo lợi nhuận đầu tư tài chính
  • Mẫu B12a-BH: Báo cáo tình hình đầu tư tài chính

Báo cáo thu chi đầu tư tài chính

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
—————-

Mẫu B012c-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, BÁO CÁO

Năm…….

Đơn vị:………..

STT

Mục tiêu

Mã số

Số tiền

Một

GỠ BỎ

Đầu tiên

Tôi

TỔNG LỢI NHUẬN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

01

Đầu tiên

Lãi quá hạn, chưa đến hạn thanh toán trong năm

02

1.1

Lãi phải thu quá hạn

03

1,2

Lãi phải thu chưa đến hạn thanh toán

04

2

Lợi nhuận ròng hàng năm

05

3

Thu khác

06

3.1

Bồi thường do trả nợ trước hạn

07

3.2

…..

08

II

CHI PHÍ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

09

III

SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

mười

IV

PHÂN PHỐI SỐ PHÂN PHỐI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (LỢI NHUẬN THU)

11

Đầu tiên

Trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm

thứ mười hai

2

Khấu trừ chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

13

3

Bổ sung quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc (quỹ hưu trí và tử tuất)

14

4

Bổ sung quỹ BHTN

15

5

Bổ sung quỹ bảo hiểm y tế (quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế)

16

CHƯƠNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đã tạo, ngày .. tháng .. năm….
CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu chi đầu tư tài chính

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục bảo hiểm trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu, chi đầu tư tài chính

#Mẫu #B12cBH #Báo #cáo #thu #chi #đầu #tư #tài #chính

Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu, chi đầu tư tài chínhBáo cáo thu, chi đầu tư tài chính Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo thu, chi đầu tư tài chínhMẫu B12c-BH: Báo cáo thu, chi đầu tư tài chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thu chi đầu tư tài chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu B12b-BH: Báo cáo tình hình lãi đầu tư tài chínhMẫu B12a-BH: Báo cáo tình hình đầu tư tài chínhBản báo cáo thu, chi đầu tư tài chínhBẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM—————-Mẫu B012c-BH(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)BÁO CÁO THU, CHI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNHNăm…….Đơn vị tính:………..STTChỉ tiêuMã sốSố tiềnABC1ITỔNG THU LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH011Lãi quá hạn, chưa đến hạn thanh toán trong năm021.1Lãi phải thu quá hạn031.2Lãi phải thu chưa đến hạn thanh toán042Lãi thực thu hàng năm053Thu khác063.1Bồi thường do trả nợ trước hạn073.2…..08IICHI PHÍ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH09IIICHÊNH LỆCH THU, CHI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH10IVSỐ PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU, CHI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (LÃI ĐÃ THU)111Trích quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm122Trích chi phí quản lý BHXH133Bổ sung quỹ BHXH bắt buộc (quỹ hưu trí, tử tuất)144Bổ sung quỹ BHTN155Bổ sung quỹ BHYT (Quỹ dự phòng KCB BHYT)16(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ….tháng….. năm ….THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên, đóng dấu)Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu, chi đầu tư tài chính(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.