Linh Tinh

Lịch lễ Tuần Thánh 2021

Sau Lễ kỷ niệm 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

18h00: Ngắm 15 cuộc khổ nạn của Đức Mẹ

20:00: Thánh lễ Canh thức Vượt qua

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

8h00: Thánh lễ Thiếu nhi

18h00 và 20h00: Đại lễ Phục sinh

Lịch tuần thánh của Nhà thờ Thái Hà

180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

THỨ HAI, THỨ HAI, THỨ HAI (29, 30, 31/3/2021)

5h30 sáng: Thánh lễ

18g30: Thánh lễ (sau thánh lễ với 15 cuộc thương khó của Chúa Giêsu)

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

18h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi)

20:00: Thánh lễ Tiệc ly (dành cho mọi người)

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

15g30: Con đường Thánh giá (dành cho trẻ em và người già) – Kỷ niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu

19h00: Cung nghinh Thánh giá – Kỷ niệm cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi

18h00: Vọng Vọng Phục Sinh (dành cho thiếu nhi)

21h00: Canh thức và Canh thức Phục sinh (dành cho người lớn)

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

Thánh lễ: 05h30, 08h00, 10h00, 16h00 (dành cho thiếu nhi), 18h00 và 20h00

Lịch tuần thánh của nhà thờ Hàng Bột

162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Chủ nhật Lễ Lá (28 tháng 3 năm 2021)

Thánh lễ: 6:00, 9:00, 17:00 và 19:00

THỨ HAI, THỨ TƯ, THỨ HAI (29-31 / 3/2021)

Thánh lễ: 6:30 chiều

(Sau thánh lễ, hãy nhìn lại 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu)

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

17h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

6:30 chiều: Thánh lễ Tiệc ly

Sau Thánh lễ, cộng đoàn chầu Mình Thánh Chúa đến 24h00

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

17h30: Cung nghinh Thánh giá.

18:30 pm: Nghi thức tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Xem 15 sự đau khổ của Chúa Giê-su

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

18h00: Ngắm nhìn những cuộc khổ nạn của Đức Mẹ.

20:00: Canh thức Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

Thánh lễ: 6:00, 9:00, 17:00 và 19:00

Lịch trình tuần thánh của Nhà thờ An Thái

460 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Ba Đình, Hà Nội

LEAF (ngày 28 tháng 3 năm 2021)

Thánh lễ: 6:30 sáng, 5:00 chiều, 7:00 tối

THỨ HAI, THỨ BA, THÁNH TUẦN (29-31 / 3/2021)

18:30 pm: Thánh lễ

19h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

19h00: Thánh lễ Tiệc ly và Chầu Thánh Thể

Sau Thánh lễ Chầu cho đến nửa đêm

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

18h00: Trang nghiêm Đường Thánh giá

19h00: Tưởng nhớ Chúa Giêsu đã chết để chuộc tội cho loài người.

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

19h00: Ngắm nhìn 15 cuộc khổ nạn của Đức Mẹ

20:00: Nghi thức Canh thức Phục sinh và Thánh lễ

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

Thánh lễ: 6:30 sáng, 5:00 chiều và 7:00 tối

Lịch tuần thánh của Nhà thờ Thượng Thụy

409, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Đang cập nhật

Lịch tuần thánh nhà thờ Thịnh Liệt (Két Sét)

111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

THỨ HAI, THỨ BA, THÁNH TUẦN (29-30 / 3/2021)

Thánh lễ: 19h00

Thứ Tư Tuần Thánh (31 tháng 3 năm 2021)

Thánh lễ: 19h00

Sau lễ suy niệm 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

17h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (đứng)

19h00: Thánh lễ Tiệc ly – Nghi thức Rửa chân

20h00: Chầu Thánh Thể

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

18h00: Con đường Thánh giá

19h00: Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

20h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu + Xem vết đinh – Hôn chân Chúa

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

18h00: Ngắm 15 cuộc khổ nạn của Đức Mẹ

20:00: Thánh lễ Vọng Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

Thánh lễ: 5:30 am, 8:00 am, 4:00 pm, 6:00 pm và 8:00 pm

Lịch tuần thánh của Nhà thờ Pháp Vân

Tổ dân phố 12 – Hoàng Liệt (Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

THỨ HAI, THỨ BA, THÁNH TUẦN (29-30 / 3/2021)

20h00: Thánh lễ

Thứ Tư Tuần Thánh (31 tháng 3 năm 2021)

Buổi tối ngắm nhìn 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (Góc nhìn đứng)

20h00: Thánh lễ

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

19h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (Góc nhìn đứng)

20:00: Thánh lễ Tiệc ly

21h00: Chầu đến 23h00

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

19h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (Góc nhìn đứng)

20h00: Nghi thức tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

20:00: Thánh lễ Vọng Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

Thánh lễ: 8h00 sáng, 6h00 chiều và 8h00 tối

Lịch tuần thánh của Nhà thờ Yên Duyên

Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

THỨ 2, THỨ 2 TRONG TUẦN (28 – 29 tháng 3 năm 2021)

18:30 pm: Thánh lễ

Thứ Tư Tuần Thánh (29 tháng 3 năm 2021)

Buổi tối ngắm nhìn 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (Góc nhìn đứng)

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

18g30: Thánh lễ Tiệc ly

Xem 15 sự đau khổ của Chúa Giêsu (Đứng)

Chầu đến 24h00

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

18:30 pm: Nghi thức tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Xem 15 sự đau khổ của Chúa Giêsu (Đứng)

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

22h00: Nghi thức và Thánh lễ Vọng Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (4/4/2021) – Giờ chầu thay mặt Giáo phận

10h00: Thánh lễ đồng tế

Thánh lễ Chầu Mình Thánh Chúa xong

18h00: Lễ tạ ơn

18:30 pm: Thánh lễ

Lịch tuần thánh của Nhà thờ Khuyến Lương (Nhà thờ Yên Duyên)

Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Tư Tuần Thánh (29 tháng 3 năm 2021)

18:30 pm: Thánh lễ

Ngắm nhìn 15 sự thương khó của Chúa Giê-su (Đứng)

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

Ngắm nhìn 15 sự thương khó của Chúa Giê-su (Đứng)

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

Ngắm nhìn 15 sự thương khó của Chúa Giê-su (Đứng)

Lịch tuần thánh Nhà thờ Nam Du

30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

THỨ HAI, THÁNH BA TUẦN (29-30 / 3/2021)

19h00: Thánh lễ

Thứ Tư Tuần Thánh (31 tháng 3 năm 2021)

19h00: Thánh lễ

Sau thánh lễ, hãy nhìn lại 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

17h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

Sau giờ Chầu Thánh Thể đến 24h00

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

17h30: Ngắm Thánh Giá trang nghiêm.

18:30 pm: Nghi thức tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Sau lễ tưởng niệm, hãy nhìn lại 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

18h00: Ngắm 15 cuộc khổ nạn của Đức Mẹ

20:00: Thánh lễ Vọng Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

7h00 sáng: Thánh lễ

8g30: Thánh lễ thiếu nhi

18:30 pm: Thánh lễ

20h00: Thánh lễ

Lịch Tuần Thánh Giáo xứ Hà Đông

Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

Sau giờ Chầu Thánh Thể đến 24h00

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

18h00: Ngắm con đường Thập giá trang nghiêm

19h00: Nghi thức tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

20:00: Thánh lễ Vọng Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

5h30 sáng: Thánh lễ

8h00: Thánh lễ thiếu nhi

17h00: Thánh lễ

19g30: Thánh lễ

Huyện Thanh Trì

Lịch tuần thánh của Nhà thờ Đồng Trị

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Chủ nhật Lễ Lá (28 tháng 3 năm 2021)

7 giờ 30: Thánh lễ Sáng (Thiếu nhi)

16h30: Những chiếc lá may mắn – Rước lá

17h00: Thánh lễ tại Giáo xứ Đông Trì

19h30: Thánh lễ tại Nhà thờ Ngọc Hồi

THỨ 2, THỨ 2 TRONG TUẦN (29 – 30 tháng 3 năm 2021)

18h15: Thánh lễ tại Giáo xứ Đồng Trì

19:30: Thánh lễ tại Nhà thờ Ngọc Hồi (Thứ Hai)

Thánh lễ tại Nhà thờ Vĩnh Ninh (Thứ Ba)

Thứ Tư Tuần Thánh (31 tháng 3 năm 2021)

18h00: Thánh lễ tại Giáo xứ Đông Trì

Sau thánh lễ, hãy nhìn 15 cuộc thương khó của Chúa Giêsu

19:30: Thánh lễ tại Nhà thờ Tự Khoát

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

18h00: Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Đồng Trì

Sau thánh lễ, hãy nhìn 15 cuộc thương khó của Chúa Giêsu

19h15 – 24h00: Chầu Thánh Thể

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

17h00: Trang nghiêm Đường Thánh giá

18h00: Nghi thức Tưởng niệm cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu

Sau nghi thức Ngắm nhìn 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

18h00: Đón xem 15 Sự Thương Khó của Đức Mẹ.

20:00: Canh thức Vượt qua và Thánh lễ Vọng Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

7g30: Thánh lễ Thiếu nhi

17h00: Thánh lễ Cộng đoàn

19h30: Thánh lễ tại Nhà thờ Vĩnh Ninh

Lịch tuần thánh của Nhà thờ Vạn Phúc

Đang cập nhật

Lịch tuần thánh nhà thờ Phùng Khoang

Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

THỨ BẢY (27 tháng 3 năm 2021)

18h00: Thánh lễ tại giáo xứ Triều Khúc

18g30: Thánh lễ tại giáo xứ Trung Văn

19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang

Chủ nhật Lễ Lá (28 tháng 3 năm 2021)

6h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang

16h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang

19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang

THỨ 2, THỨ 2 TRONG TUẦN (29 – 30 tháng 3 năm 2021)

5h30: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang

19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang

Thứ Tư Tuần Thánh (31 tháng 3 năm 2021)

19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang

Sau lễ suy niệm 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

18h00 – 19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang (Thánh lễ Tiệc Ly)

19h00 – 20h30: Xem 15 Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

20h30 – 24h00: Chầu Thánh Thể (tại nhà tạm)

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

15h00 – 16h30: Xem 15 Sự Thương Khó của Chúa Giê-su và Dấu Tên

17h00: Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Tôn vinh và hôn Thánh giá Chúa Giêsu

19h00: Trang nghiêm Đường Thánh giá

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

18h00 – 19h00: Xem 15 Sự Thương Khó của Đức Mẹ

19:15 – 21:00: Canh thức Vượt qua – Canh thức Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

6:00 – 6:50: Rước Chúa Phục Sinh

7:00 – 08:00: Thánh lễ

16h00 – 17h00: Thánh lễ

18h00 – 19h00: Triều Khúc

19h00 – 20h00: Thánh lễ

Lịch trình Tuần Thánh của Nhà thờ Trung Văn (Giáo xứ Phùng Khoang)

Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Chủ nhật Lễ Lá (28 tháng 3 năm 2021)

18:30 pm: Thánh lễ

Thứ Tư Tuần Thánh (31 tháng 3 năm 2021)

19h30 – 21h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

17h30 – 19h00: Xem 15 Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

19h00 – 20h15: Thánh lễ Tiệc ly

20h30 – 23h00: Chầu Thánh Thể (tại nhà tạm)

(Sau 23h00: Chầu Thánh Thể trong thinh lặng)

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021.)

18h00 – 19h00: Cung nghinh Thánh giá.

19h00 – 20h30: Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Tôn vinh và hôn Thánh giá Chúa Giêsu

20h30 – 22h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

18h00 – 19h00: Ngắm 15 cuộc khổ nạn của Đức Mẹ

19h00 – 20h45: Canh thức Vọng Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

19h00 – 20h00: Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh

Lịch tuần thánh Nhà thờ Cổ Nhuế

Ngõ 220 Phố Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

THỨ HAI, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh (29-31 tháng 3 năm 2021)

18:30 pm: Thánh lễ

19h00: Xem 15 Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu + Giải tội

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

6:30 chiều: Thánh lễ Tiệc ly

19h45: Xem 15 Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu + Lời thú tội

Sau giờ Chầu Thánh Thể đến 24h00

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

17h00: Trang nghiêm Đường Thánh giá

6:30 chiều: Tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

20g30: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và Thánh Marcô

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

18g30: Ngắm 15 cuộc khổ nạn của Đức Mẹ

20:00: Canh thức Vượt qua – Canh thức Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

06h00: Thánh lễ

16h00: Thánh lễ (Thiếu nhi)

18h00: Thánh lễ

20h00: Thánh lễ

Nhà thờ Định Quán (Đất Cổ Nhuế)

Định Quán, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

THỨ HAI, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh (29-31 tháng 3 năm 2021)

18g30: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

18h00: Trang nghiêm Đường Thánh giá

19h00: Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

17h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Đức Mẹ

20:00: Canh thức Vượt qua – Canh thức Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

08h00: Thánh lễ

GIÁM ĐỐC NHÀ PHÚC LỰC (Đất Cổ Nhuế)

Phúc Lý, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

THỨ HAI, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh (29-31 tháng 3 năm 2021)

19h00: Xem 15 cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 1 tháng 4 năm 2021)

18h00: Thánh lễ Tiệc Ly

THÁNH THỨ SÁU (ngày 2 tháng 4 năm 2021)

18h00: Tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

THÁNH THỨ BẢY THỨ BẢY (ngày 3 tháng 4 năm 2021)

18h00: Canh thức Vượt qua – Vọng Phục sinh

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4 năm 2021)

18h00: Thánh lễ

Lịch tuần thánh của Nhà thờ Hoàng Thôn (Cổ Nhuế)

7:00 sáng: Sáng Chủ nhật Phục sinh

Lịch tuần thánh của Nhà thờ Tổ đình Phú Mỹ – Mỹ Đình (Cổ Nhuế)

18h00: Chúa nhật Phục sinh

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Lịch lễ Tuần Thánh 2021

#Lịch #lễ #Tuần #Thánh

Lịch lễ Tuần Thánh 2021Lịch lễ tuần thánh giáo phận Hà Nội (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lịch lễ Tuần Thánh mới nhấtLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Chính tòaLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Hàm LongLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Trung TríLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Cửa BắcLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Tân LạcLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Thái HàLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Hàng BộtLịch lễ tuần thánh Nhà thờ An TháiLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Thượng ThụyLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Thịnh Liệt (Kẻ Sét)Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ Pháp VânLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Yên DuyênLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Khuyến Lương (Giáo họ Yên Duyên)Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ Nam DưLịch lễ tuần thánh GIÁO XỨ HÀ ĐÔNGLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Đồng TrìLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Vạn PhúcLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Phùng KhoangLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Trung Văn (Giáo xứ Phùng Khoang)Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ Cổ NhuếLịch lễ tuần thánh Nhà thờ họ Hoàng Thôn (Xứ Cổ Nhuế)Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ họ Phú Mỹ – MỸ ĐÌNH (Xứ Cổ Nhuế)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lịch lễ Tuần Thánh 2021 – Sau đây là chi tiết lịch lễ tuần thánh của các nhà thờ trong nội thành Hà Nội mới nhất Hatienvenicevillas xin chia sẻ đến các bạn.Lịch Công Giáo các ngày lễ lớn năm 2021LỊCH LỄ TUẦN THÁNH 2021 TẠI CÁC NHÀ THỜ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘIQuận Hoàn Kiếm (Nhà thờ Chính Tòa; Nhà thờ Hàm Long; Nhà thờ Trung Trí)Quận Ba Đình (Nhà thờ Cửa Bắc)Quận Hai Bà Trưng (Nhà thờ Tân Lạc)Quận Đống Đa (Nhà thờ Thái Hà, Hàng Bột)Quận Tây Hồ (Nhà thờ Thượng Thụy, An Thái)Quận Hoàng Mai (Nhà thờ Thịnh Liệt, Nhà thờ Pháp Vân, Yên Duyên, Khuyến Lương, Nam Dư)Quận Hà Đông (Nhà thờ Hà Đông, Nhà thờ Yên Lộ)Huyện Thanh Trì (Nhà thờ Đồng Trì, Vạn Phúc)Quận Từ Liêm (Nhà thờ Phùng Khoang, Trung Văn, Văn Phái, Cổ Nhuế, Đình Quán, Phúc Lý, Hoàng Thôn, Phú Mỹ, Ngọc Mạch)Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ Chính tòaSố 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội(Các Thánh lễ và Nghi thức cử hành được truyền hình trực tuyến trên trang Web của TGP Hà Nội: https://www.tonggiaophanhanoi.org)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})CHÚA NHẬT LỄ LÁ – 28/3/2021– Các Thánh lễ như Chúa nhật hàng tuần: 05h00, 07h00, 08h30, 10h00 (Tiếng Pháp), 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ thiếu nhi), 18h00, 20h00 (Lễ giới trẻ)– 8h30: Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên (Rước lá trọng thể từ bên ngoài Nhà thờ)THỨ HAI – THỨ BA – THỨ TƯ TUẦN THÁNH (29 – 31/3/2021)– 5h30: Thánh lễ– 18h30: Thánh lễ – Sau Thánh lễ, Ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)– 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sựTHỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)– 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự– 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính TòaTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)– 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ– 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sựCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)– Các Thánh lễ như Chúa nhật hằng tuần, ngoại trừ:– 9h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự– 10h30: Thánh lễ tiếng PhápLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Hàm Long21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà NộiCHÚA NHẬT LỄ LÁ (28/3/2021) Khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó6h00: Thánh lễ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})8h30: Thánh lễ17h00: Thánh lễ19h00: Thánh lễTHỨ HAI TUẦN THÁNH (29/3/2021)5h30: Thánh lễ19h00: Thánh lễSau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ BA TUẦN THÁNH (30/3/2021)5h30: Thánh lễ19h00: Thánh lễSau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2020)5h30: Thánh lễ19h00: Thánh lễSau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)Tối 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh ThểSau Thánh lễ Chầu Thánh ThểTHỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)15h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Đức Giêsu18h30: Suy tôn Thánh Giá20h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh. Canh thức vượt quaCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)6h00: Thánh lễ8h30: Thánh lễ17h00: Thánh lễ19h00: Thánh lễLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Trung Trí172 Trần Khát Trân, Trung Lương, Hai Bà Trưng, Hà NộiCHÚA NHẬT LỄ LÁ (28/3/2021)6h00: Thánh lễ16h30: Thánh lễ dành cho thiếu nhi19h00: Thánh LễTHỨ HAI TUẦN THÁNH (29/3/2021)6h00: Thánh Lễ19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ BA TUẦN THÁNH (30/3/2021)19h00: Thánh lễSau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)19h00: Thánh LễSau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)19h00: Thánh lễ Tiệc lySau lễ Chầu Mình Thánh Chúa đến 23h30THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể19h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa GiêsuTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ20h00: Thánh lễ vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)6h00: Thánh lễ16h30: Thánh lễ dành cho thiếu nhi19h00: Thánh lễLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Cửa Bắc56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà NộiCHÚA NHẬT LỄ LÁ (Palm Sunday) – Khai mạc Tuần Thánh (28/3/2021)Thánh lễ (Holy Mass): 6h30; 8h30; 10h30 (English); 19h00THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (29-31/3/2021): (Holy Monday, Tuesday, Wednesday)19h00: Thánh Lễ (Holy Mass, Confession after)19h30: Ngắm 15 sự thương khó Chúa – Giải tội sau Thánh lễTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (HOLY THURSDAY) (01/4/2021)19h00: Thánh lễ Kính nhớ Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh ThểHoly Mass of Commemoration of the Institution of the Eucharist – The Last Supper of the Lord. (Vietnamese – English)Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ đến nửa đêm.THỨ SÁU TUẦN THÁNH (GOOO FRIDAY) (02/4/2021)6h00: Chầu Mình Thánh đến 15h008h00: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)17h00: The Way of the Cross (English)18h00: Commemoration of the Lord’s Passion and Death (English)19h30: Nghi thức kính nhớ Chúa chịu chết cho nhân loại21h00: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể22h00: Ngắm Dấu Đanh ChúaTHỨ BẢY TUẦN THÁNH (HOLY SATURDAY) (03/4/2021)8h00: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể9h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Bà21h00: Nghi thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Easter Vigil: Vietnamese – English)CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (EASTER SUNDAY) (04/4/2021)Thánh lễ trọng: 6h30, 8h30,19h00Solemn Mass (English): 10h30 amLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Tân Lạc17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà NộiTHỨ HAI TUẦN THÁNH (29/3/2021)Thánh lễ: 5h30THỨ BA TUẦN THÁNH (30/3/2021)Thánh lễ: 19h00THỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)Thánh lễ: 19h00Sau Thánh lễ Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (ngắm đứng)THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)Thánh lễ Tiệc Ly: 19h00Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể – Ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/04/2021)15h00: Ngắm Đàng Thánh Giá19h00: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Sau Nghi thức tưởng niệm Ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ20h00: Thánh lễ Đêm canh thức Vượt QuaCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)8h00: Thánh lễ thiếu nhi18h00 và 20h00: Đại lễ Phục SinhLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Thái Hà180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà NộiTHỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (29, 30, 31/3/2021)5h30: Thánh lễ18h30: Thánh lễ (sau thánh lễ có ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu)THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/04/2021)18h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi)20h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người)THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)15h30: Đi Đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi) – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu19h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa GiêsuTHỨ BẢY TUẦN THÁNH (03/4/2021)11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi18h00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho thiếu nhi)21h00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho người lớn)CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (04/4/2021)Thánh lễ: 05h30, 08h00, 10h00, 16h00 (dành cho thiếu nhi), 18h00 và 20h00Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ Hàng Bột162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà NộiCHÚA NHẬT LỄ LÁ (28/3/2021)Thánh lễ: 6h00, 9h00, 17h00 và 19h00THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (29-31/3/2021)Thánh lễ: 18h30(Sau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu)THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)17h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu18h30: Thánh lễ Tiệc LySau Thánh Lễ, cộng đoàn chầu Mình Thánh Chúa đến 24h00THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể18h30: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa GiêsuNgắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ BẢY TUẦN THÁNH (03/4/2021 )18h00: Ngắm sự thương khó Đức Mẹ20h00: Lễ Vọng Chúa Phục SinhCHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (04/4/2021)Thánh lễ: 6h00, 9h0, 17h00 và 19h00Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ An Thái460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Ba Đình, Hà NộiLỄ LÁ (28/3/2021)Thánh lễ: 6h30, 17h00, 19h00THỨ HAI, BA, TUẦN THÁNH (29-31/3/2021)18h30: Thánh lễ19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)19h00: Thánh lễ Tiệc Ly và Chầu Thánh ThểSau Thánh lễ Chầu đến nửa đêmTHỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)18h00: Đi đàng thánh giá trọng thể19h00: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết, chuộc tội nhân loại.THỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ20h00: Nghi thức và Thánh lễ Vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)Thánh lễ: 6h30, 17h00 và 19h00Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ Thượng Thụy409, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà NộiĐang cập nhậtLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Thịnh Liệt (Kẻ Sét)111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})THỨ HAI, BA, TUẦN THÁNH (29-30/3/2021)Thánh lễ: 19h00THỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)Thánh lễ: 19h00Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)17h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (ngắm đứng)19h00: Thánh lễ Tiệc Ly – Nghi thức rửa chân20h00: Chầu Thánh ThểTHỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)18h00: Đàng Thánh Giá19h00: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu20h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu + Ngắm dấu đanh – Hôn chân ChúaTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ20h00: Thánh lễ vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)Thánh lễ: 5h30, 8h00, 16h00, 18h00 và 20h00Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ Pháp VânTổ Dân phố 12 – Hoàng Liệt (Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (29-30/3/2021)20h00: Thánh LễTHỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)Chiều tối ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)20h00: Thánh LễTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)20h00: Thánh lễ Tiệc ly21h00: Chầu đến 23h00THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)20h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa GiêsuTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)20h00: Thánh lễ vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)Thánh lễ: 8h00, 18h00 và 20h00Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ Yên DuyênYên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà NộiTHỨ HAI, THỨ BA TUẦN THÁNH (28 – 29/3/2021)18h30: Thánh lễTHỨ TƯ TUẦN THÁNH (29/3/2021)Chiều tối ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)18h30: Thánh lễ tiệc lyNgắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu (Ngắm đứng)Chầu Thánh Thể đến 24h00THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)18h30: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa GiêsuNgắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu (Ngắm đứng)THỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)22h00: Nghi thức và Thánh lễ vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021) – Chầu lượt thay mặt Giáo phận10h00: Thánh lễ đồng tếLễ xong Chầu Mình Thánh Chúa18h00: Chầu tạ ơn18h30: Thánh lễLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Khuyến Lương (Giáo họ Yên Duyên)Trần Phú, Hoàng Mai, Hà NộiTHỨ TƯ TUẦN THÁNH (29/3/2021)18h30: Thánh lễNgắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)Lịch lễ tuần thánh Nhà thờ Nam Dư30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà NộiTHỨ HAI, BA TUẦN THÁNH (29-30/3/2021)19h00: Thánh LễTHỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)19h00: Thánh LễSau Thánh lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)17h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu19h00: Thánh lễ Tiệc lySau lễ Chầu Mình Thánh Chúa đến 24h00THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)17h30: Ngắm đàng Thánh giá trọng thể18h30: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa GiêsuSau nghi thức kính nhớ, ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ20h00: Thánh lễ vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)7h00: Thánh lễ8h30: Thánh lễ dành cho thiếu nhi18h30: Thánh lễ20h00: Thánh lễLịch lễ tuần thánh GIÁO XỨ HÀ ĐÔNGSố 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà NộiTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)19h00: Thánh lễ Tiệc lySau lễ Chầu Mình Thánh Chúa đến 24h00THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)18h00: Ngắm đàng Thánh giá trọng thể19h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giêsu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})THỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)20h00: Thánh lễ vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)5h30: Thánh lễ8h00: Thánh lễ dành cho thiếu nhi17h00: Thánh lễ19h30: Thánh lễHuyện Thanh TrìLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Đồng TrìTứ Hiệp, Thanh Trì, Hà NộiCHÚA NHẬT LỄ LÁ (28/3/2021)7h30: Thánh lễ sáng (Thiếu Nhi)16h30: Làm phép Lá – Rước Lá17h00: Thánh lễ tại Giáo xứ Đồng Trì19h30: Thánh lễ tại Giáo họ Ngọc HồiTHỨ HAI, THỨ BA TUẦN THÁNH (29 – 30/3/2021)18h15: Thánh lễ tại Giáo xứ Đồng Trì19h30: Thánh lễ tại Giáo họ Ngọc Hồi (Thứ Hai)Thánh lễ tại Giáo họ Vĩnh Ninh (Thứ Ba)THỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)18h00: Thánh lễ tại Giáo xứ Đồng TrìSau Thánh lễ Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu19h30: Thánh lễ tại Giáo họ Tự KhoátTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)18h00: Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Đồng TrìSau Thánh lễ Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu19h15 – 24h00: Chầu Mình Thánh ChúaTHỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)17h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể18h00: Nghi thức Kính Nhớ Cuộc Thương Khó Chúa GiêsuSau nghi thức Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa GiêsuTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ20h00: Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)7h30: Thánh lễ Thiếu Nhi17h00: Thánh lễ cộng đoàn19h30: Thánh lễ tại Giáo họ Vĩnh NinhLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Vạn PhúcĐang cập nhậtLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Phùng KhoangPhùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà NộiTHỨ BẨY VỌNG LỄ LÁ (27/3/2021)18h00: Thánh lễ tại giáo họ Triều Khúc18h30: Thánh lễ tại giáo họ Trung Văn19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng KhoangCHÚA NHẬT LỄ LÁ (28/3/2021)6h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang16h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng KhoangTHỨ HAI, THỨ BA TUẦN THÁNH (29 – 30/3/2021)5h30: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng KhoangTHỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng KhoangSau lễ ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa GiêsuTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)18h00 – 19h00: Thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang (Thánh lễ Tiệc Ly)19h00 – 20h30: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu20h30 – 24h00: Chầu Thánh Thể (tại nhà tạm)THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)15h00 – 16h30: Ngắm 15 Sự Thương khó Chúa Giêsu và Dấu Đanh17h00: Tưởng niệm cuộc thương Khó Chúa GiêsuSuy tôn và hôn kính Thánh Giá Chúa Giêsu19h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng ThểTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)18h00 – 19h00: Ngắm 15 Sự Thương khó Đức Mẹ19h15 – 21h00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)6h00 – 6h50: Rước kiệu Chúa Phục Sinh7h00 – 08h00: Thánh lễ16h00 – 17h00: Thánh lễ18h00 – 19h00: Triều Khúc19h00 – 20h00: Thánh lễLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Trung Văn (Giáo xứ Phùng Khoang)Trung Văn, Từ Liêm, Hà NộiCHÚA NHẬT LỄ LÁ (28/3/2021)18h30: Thánh lễTHỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)19h30 – 21h00: Ngắm 15 sự Thương khó Chúa Giê-suTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)17h30 – 19h00: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu19h00 – 20h15: Thánh Lễ Tiệc Ly20h30 – 23h00: Chầu Thánh Thể (tại nhà tạm)(Sau 23h00: Chầu Thánh Thể trong thinh lặng)THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/202118h00 – 19h00: Đàng Thánh Giá Trọng Thể19h00 – 20h30: Tưởng niệm cuộc thương Khó Chúa GiêsuSuy tôn và hôn kính Thánh Giá Chúa Giêsu20h30 – 22h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-suTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)18h00 – 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ19h00 – 20h45: Canh thức đêm Vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)19h00 – 20h00: Thánh Lễ Mừng Chúa Phục SinhLịch lễ tuần thánh Nhà thờ Cổ NhuếNgõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà NộiTHỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH (29 – 31/3/2021)18h30: Thánh lễ19h00: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu + Giải tộiTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)18h30: Thánh lễ Tiệc Ly19h45: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu + Giải tộiSau Ngắm Chầu Thánh Thể đến 24h00THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)17h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể18h30: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu20h30: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu và Dấu ĐanhTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ20h00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)06h00: Thánh lễ16h00: Thánh lễ (Thiếu nhi)18h00: Thánh lễ20h00: Thánh lễNHÀ THỜ HỌ ĐÌNH QUÁN (Xứ Cổ Nhuế)Đình Quán, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà NộiTHỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH (29 – 31/3/2021)18h30: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)19h00: Thánh lễ Tiệc LyTHỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)18h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể19h00: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa GiêsuTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)17h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ20h00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)08h00: Thánh lễNHÀ THỜ HỌ PHÚC LÝ (Xứ Cổ Nhuế)Phúc Lý, Minh Khai, Từ Liêm, Hà NộiTHỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH (29 – 31/3/2021)19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêsuTHỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)18h00: Thánh lễ Tiệc LyTHỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)18h00: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa GiêsuTHỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)18h00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục SinhCHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)18h00: Thánh lễLịch lễ tuần thánh Nhà thờ họ Hoàng Thôn (Xứ Cổ Nhuế)7h00: Sáng Chúa Nhật Phục SinhLịch lễ tuần thánh Nhà thờ họ Phú Mỹ – MỸ ĐÌNH (Xứ Cổ Nhuế)18h00: Chúa Nhật Phục SinhMời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.