Linh Tinh

Lệnh chuyển nợ, có

Tải xuống Bản in

Lệnh chuyển nợ, đó là gì? Phiếu chuyển nợ gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé.

Phiếu chuyển nợ, có

  • 1. Định nghĩa của Lệnh chuyển nợ là gì?
  • 2. Lệnh chuyển nợ, có

1. Định nghĩa của Lệnh chuyển nợ là gì?

Lệnh chuyển nợ, là mẫu lệnh được tạo ra để ghi lại thông tin giao dịch, số tiền giao dịch, thông tin giao dịch …

2. Lệnh chuyển nợ, có

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ INTERBANK
——-

Mẫu số TTLNH-04

GIAO HÀNG / CÓ ĐƠN HÀNG

Loại tiền: …………

Loại giao dịch:………………………………. Ngày giao dịch: ……………….…..……

Số giao dịch: …………………… Ngày giờ gửi (nhận): …………. …………

Ngân hàng gửi: ……………… Mã ngân hàng: …………. Tài khoản ghi nợ: …………. ……………….

Ngân hàng nhận tiền: …………………… Mã ngân hàng: ………… tài khoản Có: …………… ..….

Ngân hàng chịu phí: ……………………………………………………………………………………………….

Người phát lệnh: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………..……

Số CMND / Hộ chiếu / Mã số doanh nghiệp: …… .. Ngày cấp:…. /…. /… .. Nơi cấp:….

Tài khoản: …………………… Tại NH: …………………… ..

Người nhận đơn hàng: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………..…

Số CMND / Hộ chiếu / Căn cước: ……………… Ngày cấp:…. /…. /… .. Nơi cấp: ………….

Tài khoản: …………………… Tại NH: …………………… ..

Chương, loại, khoản, mục: …………………… ..

Nội dung: ……………………………………………………………………………….…

Số tiền: …………………………………………………………………… ..… ..

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………… .. ……

KẾ TOÁN VIÊN

ĐIỀU KHIỂN

NỮ chủ sở hữu TÀI KHOẢN

Lệnh chuyển nợ, có

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Lệnh chuyển nợ, có

#Lệnh #chuyển #nợ #có

Lệnh chuyển nợ, có Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lệnh chuyển nợ, có là gì? Mẫu lệnh chuyển nợ, có gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu lệnh chuyển nợ, có1. Định nghĩa lệnh chuyển nợ, có là gì?2. Lệnh chuyển nợ, có1. Định nghĩa lệnh chuyển nợ, có là gì?Lệnh chuyển nợ, có là mẫu lệnh được lập ra để ghi chép về thông tin giao dịch, số tiền giao dịch, thông tin người giao dịch…2. Lệnh chuyển nợ, cóTHANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG——-Mẫu số TTLNH-04LỆNH CHUYỂN NỢ/CÓLoại đồng tiền: …………Loại giao dịch:………………………………. Ngày giao dịch: ……………….…..……Số hiệu giao dịch:……………………………Ngày, giờ gửi (nhận): ………….………Ngân hàng gửi:……………………………Mã NH:………….TK Nợ:……….……..….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngân hàng nhận:……………………………Mã NH:…………TK Có:……………..….Ngân hàng chịu phí:……………………………………………………………………….Người phát lệnh: ………………………………………………………………………….Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..……Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước/Mã số DN:……..Ngày cấp: …./…./….. Nơi cấp:….Tài khoản:……………………………Tại NH:……………………………………………Người nhận lệnh: ……………………………………………………………………..….Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..…Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước:………………Ngày cấp: …./…./….. Nơi cấp:……….Tài khoản: ………………………………………Tại NH: …………………………….….Chương, loại, khoản, mục: ……………………………………………………………..Nội dung: ……………………………………………………………………………….…Số tiền bằng số: ……………………………………………………………………..…..Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………..……KẾ TOÁNKIỂM SOÁTCHỦ TÀI KHOẢNLệnh chuyển nợ, có(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.