Linh Tinh

Khung lãi suất ưu đãi mua nhà ở xã hội

Tải xuống Bản in

KỲLãi suất vay mua nhà ở xã hội ưu đãi mới nhất

Do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 123 / QĐ-TTg về khung lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015 / NĐ-CP giai đoạn 2019-2020.

Khung lãi suất vay mua nhà ở xã hội 2019

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay đối với các trường hợp nêu trên không được thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015 / QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, mục sư. Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 và không vượt quá mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua. nhà ở xã hội.

Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo quy định hiện hành áp dụng trong năm 2018, lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng được nhà nước chỉ định đối với dư nợ cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5% / năm. .

Theo dõi Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở giai đoạn 2019 – 2020 như sau:

– Không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015 / QĐ-TTg ngày 10/8/2015 (Hiện nay, lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là 3% / năm).

Đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội

Bao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người có thu nhập thấp, hộ nghèo và cận nghèo ở khu vực thành thị; người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn vay tối thiểu thì có thể thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn vay thấp hơn.

Xem chi tiết bài viết

Khung lãi suất ưu đãi mua nhà ở xã hội

#Khung #lãi #suất #ưu #đãi #mua #nhà #ở #xã #hội

Khung lãi suất ưu đãi mua nhà ở xã hộiBan hành mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khung lãi suất ưu đãi mua nhà ở xã hội mới nhấtThủ tướng ban hành Quyết định 123/QĐ-TTg về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP giai đoạn 2019 – 2020.Khung lãi suất mua nhà ở xã hội 2019Theo đó, Thủ tướng quyết định lãi suất cho vay đối với các trường hợp trên không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 và không vượt quá lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo quy định hiện hành áp dụng trong 2018, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trong giai đoạn 2019 – 2020 như sau:- Không được thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 (Hiện nay, lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là 3%/năm).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hộiBao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.