Giáo Dục

KHTN Lớp 6 Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể

Giải bài tập Khoa học Tự nhiên 6 bài 10: Các chất của vật chất và sự chuyển hóa giúp các em học sinh lớp 6 trả lời nhanh câu hỏi mở bài, các hoạt động trong SGK Khoa học Tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống trang 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Giải bài tập Khoa học và Công nghệ 6 Bài Các thể của vật chất và sự chuyển thể giúp các em nêu khái niệm về sự nóng chảy, sự đông đặc, sự hóa hơi và sự ngưng tụ để học tốt Bài 10 chương II: Các chất xung quanh ta. Qua đó cũng giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm soạn giáo án cho học sinh.

Giải bài tập Khoa học lớp 6 bài 10: Các thể của vật chất và sự biến đổi

 • Phần mở đầu
 • I. Các dạng vật chất: rắn, lỏng và khí
  • Câu hỏi trang 30
  • 30. hoạt động trang
  • Câu hỏi trang 31
 • II. Sự biến đổi của vật chất
  • 1. Nóng chảy và đông đặc
  • 2. Hóa hơi và ngưng tụ

Phần mở đầu

❓ Giữa các thể nước có sự chuyển hoá qua lại trong những điều kiện nhất định. Sự dịch chuyển của nước gây ra những hiện tượng tự nhiên nào trên Trái đất?

Câu trả lời:

Sự chuyển đổi của nước gây ra các hiện tượng: mây, mưa, tuyết, đóng băng, tan băng, …

I. Các dạng vật chất: rắn, lỏng và khí

Câu hỏi trang 30

Câu hỏi 1: Nêu một số ví dụ về chất rắn, chất lỏng, chất khí mà em biết.

Câu trả lời:

Một số ví dụ về các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí

 • Chất ở trạng thái rắn: đá, sắt, chì, …
 • Các chất ở thể lỏng: dầu ăn, nước, thủy ngân, …
 • Các chất ở trạng thái khí: oxy, khí, hơi nước, v.v.

Câu 2: Có thể dùng chất lỏng để tạo ra các vật có hình dạng cố định không?

Câu trả lời

Chất lỏng có thể được sử dụng để tạo ra các vật thể có hình dạng cố định. Ví dụ, bằng cách đóng băng nước, chúng ta thu được nước đá có hình dạng cụ thể.

30. hoạt động trang

Tìm hiểu một số tính chất của các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí

Chuẩn bị các: 1 miếng gỗ nhỏ, 2 hình trụ, nước màu.

Hạnh kiểm:

Rút ra nhận xét về hình dạng, tính nén của các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.

Câu trả lời

Hình dạng:

Chất rắn

Chất lỏng

Cơ thể không khí

Hình dạng

Hình dạng cố định

Hình dạng theo hộp đựng

Hình dạng theo hộp đựng

Khả năng chống nén

Rất khó nén

Khó nén

Dễ dàng nén

Câu hỏi trang 31

Câu hỏi 1: Khi mở lọ nước hoa, một lúc sau có thể ngửi thấy mùi nước hoa. Điều này thể hiện điều gì về chất ở thể khí?

Câu trả lời

Điều này cho thấy tính chất vật lý của chất ở trạng thái khí. Tức là các phân tử của chất khí sẽ chuyển động hỗn loạn liên tục.

Câu 2: Nước từ nhà máy nước được dẫn đến các hộ dân qua đường ống. Điều này thể hiện tính chất nào của một chất ở trạng thái lỏng?

Câu trả lời

Nước từ nhà máy nước được dẫn đến các hộ gia đình qua đường ống thể hiện tính chất vật lý của chất ở dạng lỏng. Chất lỏng không có hình dạng xác định, chảy từ cao xuống thấp, lan tỏa theo mọi hướng.

Câu hỏi 3: Tôi có thể đi trên mặt nước đóng băng. Điều này thể hiện điều gì ở trạng thái rắn?

Câu trả lời

Khi nước đóng băng thành băng sẽ cứng lại và sẽ nổi trên mặt nước nên chúng ta có thể đi trên mặt nước đóng băng.

II. Sự biến đổi của vật chất

1. Nóng chảy và đông đặc

Câu hỏi 1. Điểm nóng chảy của sắt, thiếc và thủy ngân là 1538. tương ứngC, 232C, -39C. Dự đoán chất nào là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

Câu trả lời

Chất lỏng ở nhiệt độ phòng thường là thủy ngân.

Câu 2. Điều gì xảy ra khi bạn để một cục nước đá ở nhiệt độ phòng? Tại sao?

Câu trả lời

Khi để đá viên ở nhiệt độ phòng, nó sẽ dần tan thành nước.

Câu 3. Quan sát hình 10.4 và cho biết sự chuyển đổi diễn ra ở thác nước trong quá trình chuyển đổi mùa hè (a) và mùa đông (b).

Nóng chảy và đóng băng

Câu trả lời

 • Khi trời chuyển sang hè, nước chảy rất mạnh.
 • Khi trời chuyển sang đông, nước đóng băng.
 • Nước chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

2. Hóa hơi và ngưng tụ

Câu hỏi 1: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa sự bay hơi và sự ngưng tụ.

Câu trả lời

Như nhau: Cả hai đều đề cập đến sự thay đổi giữa trạng thái hơi và trạng thái lỏng.

Sự khác biệt:

 • Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí
 • Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể khí sang thể lỏng

Câu 2: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi.

Câu trả lời

Điểm giống nhau: Cả hai đều là chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi.

Sự khác biệt:

 • Sự bay hơi: chất lỏng chỉ bay hơi trên bề mặt và sự bay hơi có thể xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào. Xảy ra chậm, khó quan sát.
 • Sự sôi: chất lỏng vừa bay hơi trong chất lỏng, vừa tạo bọt khí và bốc hơi trên bề mặt, và sự sôi chỉ xảy ra ở một nhiệt độ nhất định tùy thuộc vào chất lỏng. Diễn ra nhanh chóng, dễ quan sát.

Xem chi tiết bài viết

KHTN Lớp 6 Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể

#KHTN #Lớp #Bài #Các #thể #của #chất #và #sự #chuyển #thể


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *