Linh Tinh

Không có khả năng cấp dưỡng cho con sau ly hôn thì làm thế nào?

Nếu tôi không thể nuôi con sau khi ly hôn thì sao? Cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn là nghĩa vụ bắt buộc đối với bên không trực tiếp nuôi con. Có trường hợp bên cấp dưỡng lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn thì phải làm thế nào? Hãy đọc bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn để tìm ra giải pháp tốt nhất cho tình trạng này.

Chồng trốn tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn, phải làm sao?

  • 1. Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn
  • 2. Không được cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn thì phải làm sao?
Nếu tôi không thể nuôi con sau khi ly hôn thì sao?

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn

Cấp dưỡng được quy định tại Khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 như sau:

Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không chung sống với mình nhưng có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng trong trường hợp người đó chưa có gia đình. người chưa thành niên, người đã thành niên không còn khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định.

Theo quy định tại Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nghĩa vụ của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

2. Cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Như vậy, qua quy định trên, có thể hiểu: Cấp dưỡng cho con là nghĩa vụ của cha mẹ đóng góp tiền hoặc tài sản để nuôi con chưa thành niên, con không có khả năng lao động hoặc không có tài sản, vất vả… sau khi ly hôn.

Điều 107 Luật GTĐB quy định:

Nghĩa vụ cấp dưỡng không được thay thế bằng nghĩa vụ khác và không được chuyển giao cho người khác.

Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn là nghĩa vụ bắt buộc và không thể trốn tránh, chuyển nhượng cho bất kỳ ai khác. Vì cha mẹ là những người có trách nhiệm nhất với con cái và phải làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng của mình, dù là về mặt pháp luật hay về mặt đạo đức.

Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ của mình thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định.

2. Không được cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn thì phải làm sao?

Cấp dưỡng cho con vừa là quyền vừa là nghĩa vụ bắt buộc của cha mẹ
Cấp dưỡng cho con vừa là quyền vừa là nghĩa vụ bắt buộc của cha mẹ

Dù nuôi con là trách nhiệm bắt buộc của cha mẹ dù đã ly hôn. Tuy nhiên, có trường hợp cha mẹ không muốn trốn tránh trách nhiệm nhưng cha mẹ gặp khó khăn về kinh tế, bị tai nạn, mất sức lao động không đủ khả năng tài chính để nuôi con. Vậy nếu rơi vào trường hợp không thể cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn thì phải làm thế nào?

Căn cứ Điều 117 Luật Ngân hàng Gia đình 2014 có quy định như sau:

Hỗ trợ có thể được thực hiện hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm dừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Như vậy, nếu bạn thuộc trường hợp khó khăn về kinh tế thì hai bên cha mẹ có thể thỏa thuận phương thức cấp dưỡng:

  • Có thể thảo luận về việc kéo dài thời gian hỗ trợ thành nửa năm hoặc mỗi năm một lần …
  • Hoặc hai bên thống nhất tạm ngừng cấp dưỡng trong một thời gian.
  • Đồng ý giảm số tiền cấp dưỡng xuống ít hơn số tiền đã thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nghĩa vụ cấp dưỡng không đương nhiên chấm dứt mà vẫn có hiệu lực, chỉ có thể thay đổi thời hạn thực hiện hoặc mức cấp dưỡng.

Nếu hai bên không thỏa thuận được việc thương lượng lại việc cấp dưỡng, người cấp dưỡng trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ thì người nuôi con có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án giải quyết.

Vì cấp dưỡng cho con vừa là quyền vừa là nghĩa vụ chính đáng của cha mẹ nên bắt buộc phải tuân theo quy định của pháp luật. Sẽ không có điều khoản nào cho phép người ủng hộ từ bỏ nghĩa vụ này.

Vì vậy, nếu thực sự khó khăn về kinh tế, hai bên cha mẹ hãy cùng ngồi lại bàn bạc, nói rõ hoàn cảnh, khó khăn gặp phải để mọi người thông cảm và đi đến thống nhất, tránh phải giải quyết bằng con đường Tòa án.

Mời quý độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật và của hatienvenicevillas.com.vn.

  • Tỷ lệ cấp dưỡng tối thiểu cho con cái năm 2022
  • Khi nào sẽ bị tước quyền nuôi con vào năm 2022?
  • Điều kiện được quyền nuôi con khi ly hôn 2022

Xem chi tiết bài viết

Không có khả năng cấp dưỡng cho con sau ly hôn thì làm thế nào?

#Không #có #khả #năng #cấp #dưỡng #cho #con #sau #hôn #thì #làm #thế #nào

Không có khả năng cấp dưỡng cho con sau ly hôn thì làm thế nào?Thay đổi mức cấp dưỡng sau khi ly hôn có được hay không? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Không có khả năng cấp dưỡng cho con sau ly hôn thì làm thế nào? Cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn là nghĩa vụ bắt buộc đối với bên không trực tiếp nuôi con. Trong một số trường hợp, bên cấp dưỡng rơi vào hoàn cảnh gặp khó khăn về kinh tế, không có khả năng cấp dưỡng cho con sau ly hôn thì làm thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất cho tình huống này.Chồng trốn cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn, phải làm sao?1. Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn2. Không có khả năng cấp dưỡng cho con sau ly hôn thì làm thế nào?Không có khả năng cấp dưỡng cho con sau ly hôn thì làm thế nào?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hônCấp dưỡng được định nghĩa trong Khoản 24 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định.Theo Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.Như vậy, qua các quy định trên có thể hiểu: Cấp dưỡng cho con là việc cha mẹ có nghĩa vụ đóp góp tiền hoặc tài sản để nuôi dưỡng con chưa thành niên, con không có khả năng lao động hoặc không có tài sản, khó khăn túng thiếu… sau khi ly hôn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 107 Luật HNGĐ quy định:Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện và không thể trốn tránh hay chuyển giao cho bất kỳ ai khác. Vì cha mẹ là những người phải có trách nhiệm nhất đối với con cái và phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng của mình dù là xét theo quy định của pháp luật hay xét trên phương diện đạo đức.Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định.2. Không có khả năng cấp dưỡng cho con sau ly hôn thì làm thế nào?Cấp dưỡng nuôi con vừa là quyền cũng là nghĩa vụ bắt buộc của cha mẹ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Dù việc nuôi dưỡng con cái là trách nhiệm bắt buộc của cha mẹ dù có ly hôn. Tuy nhiên trong một số trường hợp không muốn trốn tránh tránh nhiệm nhưng cha/mẹ lại gặp khó khăn về kinh tế, bị tai nạn hay mất khả năng lao động không thể có đủ năng lực tài chính để chu cấp cho con cái. Vậy nếu rơi vào trường hợp không có khả năng cấp dưỡng cho con sau ly hôn thì phải làm thế nào?Căn cứ tại Điều 117 Luật NHGĐ 2014 có quy định như sau:Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.Như vậy, nếu rơi vào trường hợp gặp khó khăn về kinh tế, 2 bên cha mẹ có thể cùng thỏa thuận lại phương thức cấp dưỡng:Có thể thảo luận kéo dài thời gian cấp dưỡng thành nửa năm một lần hay một năm một lần…Hoặc 2 bên đồng ý tạm ngưng cấp dưỡng một thời gian.Cùng đồng thuận giảm số tiền cấp dưỡng xuống thấp hơn mức ban đầu thỏa thuận.Tuy nhiên trong trường hợp này nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ không đương nhiên chấm dứt mà vẫn có hiệu lực, chỉ là được thay đổi về thời gian thực hiện hoặc mức trợ cấp.Nếu hai bên không thể đi đến đồng thuận về thỏa thuận lại việc cấp dưỡng nuôi con, người cấp dưỡng có hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ, thì người nuôi con có quyền gửi đơn xin Tòa án giải quyết.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Vì cấp dưỡng nuôi con vừa là quyền cũng là nghĩa vụ chính đáng của cha mẹ, do đó bắt buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Sẽ không có quy định nào cho phép bên cấp dưỡng được từ bỏ nghĩa vụ này.Do đó, nếu thực sự gặp khó khăn về kinh tế, hai bên cha mẹ nên cùng ngồi lại thảo luận, nêu rõ hoàn cảnh, khó khăn gặp phải để mọi người cùng thông cảm và đi đến thỏa thuận thống nhất, tránh việc phải giải quyết bằng con đường Tòa án.Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật và của hatienvenicevillas.com.vn.Mức cấp dưỡng nuôi con tối thiểu 2022Khi nào bị tước quyền nuôi con 2022?Điều kiện để có quyền nuôi con khi ly hôn 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.