Linh Tinh

Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp?

Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ những trường hợp nào? Chỗ ở là nơi sinh sống hàng ngày của cá nhân và cũng là nơi riêng tư, quyền bất khả xâm phạm của mỗi người được pháp luật bảo vệ.

Vậy pháp luật quy định cụ thể vấn đề không được tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ những trường hợp nào? Hoa tieu.vn sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn đọc trong bài viết này.

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được hiểu như thế nào?

  • 1. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp nào sau đây?
  • 2. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác

1. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp nào sau đây?

Quyền không xâm phạm đến chỗ ở của người khác 2022 được quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy phân tích ví dụ sau đây về quyền không được xâm phạm chỗ ở của người khác:

Chọn từ đúng để hoàn thành câu sau: “Không ai được tự ý vào chỗ của người khác
mà không được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp ….. cho phép. “

A. cảnh sát

B. cảnh sát

C. tòa án

D. luật

Giải thích: D là câu trả lời đúng

Pháp luật bảo vệ quyền con người và quyền công dân của mỗi cá nhân. Không ai có quyền xâm phạm đời tư, kể cả quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được quy định trong Hiến pháp năm 2013, được quy định tại Điều 21 và Điều 22 như sau:

Điều 21.

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình; có quyền bảo vệ danh dự và uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo vệ

Điều 22.

1. Công dân có quyền có chỗ ở hợp pháp.

2. Mọi người đều có quyền bất khả nhượng về nhà ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó.

3. Việc khám xét chỗ ở do pháp luật quy định.

Chỗ ở có thể hiểu là nơi ở của con người, chỗ ở thường là nhà cửa, phương tiện hay bất cứ hình thức nào mà con người lựa chọn để ở. Các hình thức ăn ở khác nhau là do sự khác nhau về hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, lối sống giữa các vùng miền, dân tộc và tôn giáo.

Tuy nhiên, chỗ ở phải là chỗ ở hợp pháp của mỗi cá nhân thì mới được pháp luật bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

2. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6: Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp nào sau đây?

Tội xâm phạm chỗ ở của người khác được BLHS năm 2015 đưa vào quy định tại Điều 158 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2017 như sau:

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Khám xét nơi ở của người khác trái pháp luật;

b) Trục xuất người khác đi khỏi nơi cư trú trái pháp luật;

c) Chiếm giữ trái pháp luật hoặc cản trở người đang cư trú hoặc người quản lý hợp pháp vào chỗ ở;

d) Xâm nhập trái phép chỗ ở của người khác.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Làm cho người có chỗ ở bị xâm phạm tự sát;

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm.

Người nào có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác như: khám xét trái pháp luật, đuổi người khác ra khỏi chỗ ở của mình trái pháp luật, chiếm giữ, cản trở, ra vào chỗ ở của người khác trái pháp luật. người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Việc ban hành những điều luật trên nhằm ngăn chặn và trừng trị những hành vi xâm phạm đời tư nói chung và xâm phạm chỗ ở nói riêng.

Trên đây là ý kiến ​​chung của Hatienvenicevillas.vn về vấn đề Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Mời các bạn cùng tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến chuyên mục Dân sự trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Hatienvenicevillas.vn như:

  • Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để nhập hộ khẩu
  • Hợp đồng cho thuê chỗ ở nội trú

Xem chi tiết bài viết

Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp?

#Không #được #tự #vào #chỗ #ở #của #người #khác #nếu #không #được #người #đó #đồng #trừ #trường #hợp

Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp?Tội xâm phạm đến chỗ ở của người khác (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp nào? Chỗ ở là nơi cá nhân sinh hoạt hàng ngày và cũng là nơi riêng tư của mỗi người được pháp luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.Vậy pháp luật quy định cụ thể về vấn đề Không được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp như thế nào? Hoa tieu.vn sẽ giải đáp những thắc mắc cho bạn đọc trong bài viết này.Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được hiểu như thế nào?1. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp?2. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác 1. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Quyền không xâm phạm chỗ ở của người khác 2022 mới nhất được quy định rằng: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.Để hiểu rõ chúng ta cùng phân tích ví dụ về quyền không xâm phạm chỗ ở của người khác như sau:Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau: “Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khácnếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp ….. cho phép.”A. cảnh sátB. công anC. tòa ánD. pháp luậtGiải thích: D là đáp án đúngPháp luật bảo vệ quyền con người, quyền công dân của mỗi cá nhân. Không ai có quyền xâm phạm tới đời sống riêng tư, trong đó có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được quy định trong Hiến pháp 2013 quy định tại Điều 21 và Điều 22 như sau:Điều 21.1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toànĐiều 22.1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.3. Việc khám xét chỗ ở do luật định.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chỗ ở có thể hiểu là nơi trú ngụ của con người, chỗ ở thường là nhà ở, phương tiện, hoặc bất cứ dưới hình thức nào mà con người lựa chọn để cư trú. Hình thức chỗ ở khác nhau là do hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, lối sống có sự khác biệt giữa các vùng miền, dân tộc, tôn giáo.Tuy nhiên, chỗ ở phải là chỗ ở hợp pháp của mỗi cá nhân thì mới được pháp luật đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.2. Tội xâm phạm chỗ ở của người khácTrắc nghiệm GDCD 6: Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp?Tội xâm phạm chỗ ở của người khác được đưa vào Bộ luật hình sự 2015 tại Điều 158 và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 31 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017 như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;b) Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ;c) Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ;d) Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:a) Có tổ chức;b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;c) Phạm tội 02 lần trở lên;d) Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát;đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.Người nào có hành vi xâm phạm đến chỗ ở của người khác như: khám xét trái pháp luật, đuổi người khác ra khỏi chỗ ở của họ một cách trái pháp luật, chiếm giữ, cản trở, xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Với những tội phạm có tính tổ chức, phạm tội nhiều lần hoặc gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.Việc ban hành ra các điều luật trên nhằm ngăn chặn và xử phạt các hành vi xâm phạm tới quyền riêng tư nói chung và xâm phạm chỗ ở nói riêng.Trên đây là ý kiến chung nhất của Hatienvenicevillas.vn về vấn đề Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời các bạn cùng tìm hiểu một số vấn đề liên quan mục Dân sự thuộc chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Hatienvenicevillas.vn như:Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để nhập hộ khẩuHợp đồng thuê chỗ ở nội trú(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.