Linh Tinh

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?

Khiếu nại và tố cáo nghĩa là gì? Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp. Mọi công dân đều có thể thực hiện các quyền của mình khi có vi phạm từ cơ quan nhà nước hoặc vi phạm pháp luật. Vậy tố cáo và khiếu nại nghĩa là gì? Mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Hatienvenicevillas.vn.

Tìm hiểu về khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật

  • 1. Khiếu nại, tố cáo nghĩa là gì?
  • 2. Khiếu nại là gì?
  • 3. Khiếu nại là gì?
  • 4. Phân biệt khiếu nại và tố cáo

1. Khiếu nại, tố cáo nghĩa là gì?

Để hiểu một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất, mời bạn đọc cùng tham khảo câu hỏi trắc nghiệm ý nghĩa của việc khiếu nại, tố cáo. Đây cũng là câu hỏi cơ bản có trong chương trình học và đề thi học sinh giỏi THCS, THPT và đại học.

Câu hỏi: Khiếu nại, tố cáo nghĩa là gì?

A. Là quyền của công dân được ghi trong hiến pháp.

B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

C. Là phương tiện công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. Cả A, B, C.

Câu trả lời đúng: DỄ DÀNG

Ý nghĩa của khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân được thể hiện trong hiến pháp, là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, là phương tiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

2. Khiếu nại là gì?

Tìm hiểu về định nghĩa khiếu nại theo luật định. Căn cứ Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 như sau:

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi vi phạm hành chính. thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

3. Khiếu nại là gì?

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định tại Luật Tố cáo năm 2018 báo cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

+ Tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

4. Phân biệt khiếu nại và tố cáo

Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân được bày tỏ quan điểm, ý kiến ​​của mình đối với các quyết định của cơ quan nhà nước và các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, hai quyền này được sử dụng trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Sau đây, Hatienvenicevillas.vn xin giới thiệu các yếu tố để phân biệt khiếu nại và tố cáo để bạn đọc hiểu và sử dụng các quyền đó đúng hoàn cảnh.

– Thứ nhất, về chủ thể: chủ thể tố cáo chỉ có thể là cá nhân, còn người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

– Thứ hai về khách thể: đối tượng của khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Tố cáo có đối tượng rộng hơn là hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại đến lợi ích, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước. của công dân, cơ quan, tổ chức.

– Thứ ba về mục đích: mục đích của việc khiếu nại là bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, còn mục đích của việc tố cáo không chỉ nhằm bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp. người tố cáo mà còn hướng tới lợi ích của Nhà nước và xã hội.

– Thứ tư về cách thức thực hiện: cách thức khiếu nại là người khiếu nại “đề nghị” người có thẩm quyền “xem xét lại” quyết định hành chính, hành vi hành chính… trong khi đó, cách thức tố cáo là người tố cáo “trình báo. “để người có thẩm quyền giải quyết tố cáo” biết “về hành vi trái pháp luật.

– Thứ năm, giải quyết khiếu nại là việc xác minh kết luận và quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại. Trong khi đó, giải quyết tố cáo là việc người giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, từ đó áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm của hành vi chứ không phải là tố cáo. ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu Khiếu nại, tố cáo nghĩa là gì? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan trong mục Dân sự trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn:

  • Xe ưu tiên là gì? Thứ tự các xe ưu tiên trên đường 2022
  • Không nhường đường cho xe ưu tiên, xe cấp cứu phạt bao nhiêu?
  • Chồng vay tiền đánh bạc, vợ có phải trả không?

Xem chi tiết bài viết

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?

#Khiếu #nại #và #tố #cáo #có #nghĩa #là #gì

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?Khiếu nại là gì? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp, mọi công dân đều có thể thực hiện quyền của mình khi có sai phạm từ phía cơ quan nhà nước hoặc thấy hành vi vi phạm pháp luật. Vậy tố cáo và khiếu nại có ý nghĩa gì? mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Hatienvenicevillas.vn.Tìm hiểu về khiếu nại và tố cáo theo quy định của pháp luật1. Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?2. Khiếu nại là gì?3. Tố cáo là gì? 4. Phân biệt khiếu nại và tố cáo 1. Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?Để hiểu một cách khái lược nhất và đầy đủ nhất, mời đọc đọc tham khảo câu hỏi trắc nghiệm về ý nghĩa của khiếu nại và tố cáo. Đây cũng là câu hỏi cơ bản được đưa vào trong chương trình học và đề thi của học sinh THCS, THPT và đại học.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu hỏi: Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì?A. Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp.B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.C. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.D. Cả A,B,C.Đáp án đúng: DÝ nghĩa của khiếu nại và tố cáo là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp, là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Khiếu nại là gì?Cùng tìm hiểu về khái niệm chuẩn theo luật định về khiếu nại. Căn cứ quy định theo Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 như sau:Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.3. Tố cáo là gì?Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo năm 2018 báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.4. Phân biệt khiếu nại và tố cáoKhiếu nại và tố cáo đều là quyền của công dân, thể hiện quan điểm, ý kiến của mình về các quyết định của cơ quan nhà nước và các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, 2 quyền này được dùng trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Sau đây, Hatienvenicevillas.vn xin đưa ra những yếu tố để phân biệt về khiếu nại và tố cáo để bạn đọc hiểu rõ và sử dụng những quyền đó đúng hoàn cảnh.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Thứ nhất về chủ thể: chủ thể của tố cáo chỉ có thể là cá nhân, trong khi đó người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.- Thứ hai về đối tượng: đối tượng của khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Còn tố cáo có đối tượng rộng hơn, đó là hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại tới lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.- Thứ ba về mục đích: mục đích của khiếu nại hướng tới bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, còn mục đích của tố cáo không chỉ nhằm bảo vệ và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo mà còn hướng tới lợi ích của Nhà nước và xã hội.- Thứ tư về cách thức thực hiện: cách thức thực hiện của khiếu nại là việc người khiếu nại “đề nghị” người có thẩm quyền “xem xét lại” các quyết định hành chính, hành vi hành chính… trong khi đó, cách thức thực hiện tố cáo là việc người tố cáo “báo” cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo “biết” về hành vi vi phạm pháp luật.- Thứ năm, giải quyết khiếu nại là việc xác minh kết luận và quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại. Trong khi đó giải quyết tố cáo là việc người giải quyết tố cáo xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, từ đó áp dụng biện pháp xử lý cho thích hợp với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi chứ không phải ra quyết định giải quyết tố cáo.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trên đây, Hatienvenicevillas.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là gì? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn:Xe ưu tiên là gì? Thứ tự xe ưu tiên trên đường 2022Không nhường đường cho xe ưu tiên, xe cứu thương phạt bao nhiêu?Chồng vay tiền cờ bạc vợ có phải trả không?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.