Giáo Dục

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội 2 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 2 sách Chân trời sáng tạo giúp các thầy cô giáo tham khảo để xây dựng kế hoạch dạy học TNXH 35 tuần năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Với giáo án này, giáo viên dễ dàng phân bổ số tiết, lên kế hoạch soạn giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm giáo án dạy học lớp 2 các môn của bộ sách Chân trời sáng tạo. Để biết thông tin chi tiết, mời quý thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn:

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Tuần tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung đã sửa đổi, bổ sung (nếu có)

(Điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và tài liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức …)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Bài học/

thời gian

Đầu tiên

Gia đình

Các thế hệ trong gia đình

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

2

Nghề nghiệp của thành viên gia đình

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

3

Phòng chống ngộ độc tại nhà

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

4

Giữ nhà sạch sẽ

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

5

Đánh giá chủ đề Gia đình

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

6

Trường học

Một số sự kiện ở trường tôi

Khoảng thời gian 1/35 phút

67

Ngày Nhà giáo

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

7, 8

Giữ an toàn và sạch sẽ khi tham gia các hoạt động của trường

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

Khoảng thời gian 3/35 phút

9

Xem lại chủ đề Trường học

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

mười

Cộng đồng địa phương

Đường giao thông

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

11, 12

Tham gia giao thông an toàn

Khoảng thời gian 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

13, 14

Mua bán hàng hóa

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

Khoảng thời gian 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

15

Xem lại chủ đề Cộng đồng địa phương

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

16

Thực vật và động vật

Thực vật sống ở đâu?

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

17

Động vật sống ở đâu?

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

18

Kiểm tra lại

Tổng kết HK I

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

19

Thực vật và động vật

Bảo vệ môi trường sống của động thực vật

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

20, 21

Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

22

Xem lại chủ đề Thực vật và động vật

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

23

Con người và sức khỏe

Cơ quan vận động

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

24

Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan vận động

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

25

Cơ quan hô hấp

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

26

Chăm sóc và bảo vệ cơ quan hô hấp

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

27

Cơ quan bài tiết nước tiểu

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

28

Chăm sóc và bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

29, 30

Đánh giá chủ đề Con người và sức khỏe

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

30, 31

Trái đất và bầu trời

Các mùa

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

32

Một số thiên tai

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

33

Tránh rủi ro thiên tai

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

34

Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

35

Kiểm tra lại

Đánh giá cuối năm

Khoảng thời gian 1/35 phút

Khoảng thời gian 2/35 phút

Xem chi tiết bài viết

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội 2 sách Chân trời sáng tạo

#Kế #hoạch #dạy #học #môn #Tự #nhiên #và #xã #hội #sách #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.