Phổ biến pháp luật

Hướng dẫn xuất hóa đơn thuế GTGT 8% theo Nghị định 41

Hướng dẫn xuất hóa đơn VAT 8% mới nhất

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2022 / NĐ-CP về miễn thuế, giảm thuế. Việc ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế GTGT xuống còn 8%.

  • Thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Theo đó, phương thức xuất hóa đơn GTGT 8% cho cơ sở kinh doanh theo Nghị định 15/2022 / NĐ-CP sẽ được sửa đổi với một số điểm quy định tại Nghị định 41/2022 / NĐ-CP cụ thể như sau:

(1) Cách xuất hóa đơn GTGT 8% cho cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì ghi “8%” tại dòng thuế suất thuế GTGT; Tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải trả.

Căn cứ vào hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế được giảm ghi trên hóa đơn. VAT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa. các dịch vụ cụ thể. (Luật mới)

(2) Cách xuất hóa đơn GTGT 8% cho cơ sở kinh doanh (kể cả hộ, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ% trên doanh thu.

Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hoá, dịch vụ được giảm thuế GTGT:

+ Tại cột “Tổng thành tiền”: ghi đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm;

+ Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi số đã giảm 20% tỷ lệ% doanh thu;

+ Đồng thời ghi chú: “được giảm … (số tiền) tương đương 20% ​​tỷ lệ phần trăm tính thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022 / QH15”.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ% trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định. (Luật mới)

(Trước đây, Nghị định 15/2022 / NĐ-CP yêu cầu cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT).

Như vậy, với những sửa đổi tại Nghị định 41/2022 / NĐ-CP thì đối với hàng hóa thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% thì không phải lập hóa đơn lẻ.

Ghi chú: Trường hợp từ ngày 1/2/2022 đến ngày 20/6/2022 cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn ghi rõ thuế suất thì vẫn được giảm thuế GTGT, không phải điều chỉnh hóa đơn, không bị xử lý vi phạm. . vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

(3) Hướng dẫn xử lý trường hợp xuất nhầm hóa đơn GTGT 10% với hàng hóa được giảm thuế GTGT xuống 8%

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và kê khai theo thuế suất, tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15/2022 / NĐ-CP thì:

Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có văn bản thoả thuận ghi rõ lỗi, đồng thời người bán lập hoá đơn sửa lỗi và giao hoá đơn đã điều chỉnh cho người mua.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

– Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT đã xuất hóa đơn đặt in theo hình thức vé in sẵn còn mệnh giá chưa sử dụng (nếu có) và có nhu cầu sử dụng tiếp. sử dụng sau đó:

Cơ sở kinh doanh làm tem theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế GTGT hoặc giá đã giảm 20% tỷ lệ phần trăm bên cạnh tiêu chí giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Cơ sở kinh doanh kê khai hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2022 / NĐ-CP kèm theo Tờ khai thuế GTGT.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Hướng dẫn xuất hóa đơn thuế GTGT 8% theo Nghị định 41

#Hướng #dẫn #xuất #hóa #đơn #thuế #GTGT #theo #Nghị #định

Hướng dẫn xuất hóa đơn thuế GTGT 8% theo Nghị định 41 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hướng dẫn xuất hóa đơn thuế GTGT 8% mới nhấtMới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định miễn, giảm thuế. Việc ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT xuống 8%.Thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022Theo đó, cách xuất hóa đơn thuế GTGT 8% với cơ sở kinh doanh theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được sửa đổi lại một số điểm quy định tại Nghị định 41/2022/NĐ-CP cụ thể như sau:(1) Cách xuất hóa đơn thuế GTGT 8% với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:Khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định. (Quy định mới)(2) Cách xuất hóa đơn thuế GTGT 8% với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu.Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT:+ Tại cột “Thành tiền”: ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm;+ Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu;+ Đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15”.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định. (Quy định mới)(Trước đây, Nghị định 15/2022/NĐ-CP yêu cầu cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT).Như vậy, với nội dung sửa đổi tại Nghị định 41/2022/NĐ-CP thì không cần lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% nữa.Lưu ý: Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến ngày 20/6/2022, cơ sở kinh doanh đã xuất hóa đơn mà ghi rõ thuế suất thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.(3) Hướng dẫn xử lý trường hợp xuất nhầm hóa đơn GTGT 10% với hàng hóa được giảm thuế GTGT còn 8%- Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì:Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).- Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì:Cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế GTGT hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP cùng với Tờ khai thuế GTGT.Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.