Cây thuốc

Hướng dẫn chi tiết cách trồng rừng cây lát hoa mang kinh tế cao

Hướng dẫn chi tiết cách trồng rừng cây lát hoa mang kinh tế cao

Phương thức trồng và mật độ trồng rừng cây láy hoa

Lát hoa được trồng hỗn giao theo hàng với các loài cây khác:

Trồng 1 hàng Lát hoa + hàng cây Keo + hàng cây khác (Trám, Lim xẹt)

Hàng cách hàng 3,5m. Cây Lát hoa (cây khác: Trám, Lim xẹt) trồng cự ly cây  cách cây 3m. Cây trong hàng Keo cách nhau 2m. Gồm 470 cây Lát hoa và 700 cây Keo.

Trồng 1 hàng Lát hoa 3 hàng cây Keo lá tràm.

Trồng theo cự ly: hàng Keo cách hàng Lát hoa 3,5m, cây cách cây 3m. Trên 1ha  trồng 440 cây Lát hoa, 3 hàng Keo cách nhau 2,5m, cây cách cây 2m gồm 1200 cây.

Trồng Nông-Lâm kết hợp 2-3 vụ ở các vùng có điều kiện và có nhu cầu.

Nếu không trồng cây nông nghiệp thì gieo 2 hàng Cốt khí xen giữa 2 hàng cây gỗ. Hai hàng Cốt khí cách 2 hàng cây gỗ mỗi bên 1-1,2m.

Cách trồng rừng cây lát hoa

Trồng theo băng, xử lý thực bì

Nơi có độ dốc trên 200 mở băng theo đường đồng mức. Băng rộng 10-15m, băng chừa 10m. Không trồng ở nơi có độ dốc trên 350. Trên băng trồng 3-5 hàng. Trồng 3 hàng thì trồng Lát hoa. Trồng năm hàng – trồng Lát hoa ở giữa, theo cự ly trên.

Nơi độ dốc <200 trồng toàn diện, bố trí như trên.

Phát dọn thực bì trước khi trồng 2-3 tháng. Nếu trồng Nông Lâm kết hợp phải phát đốt dọn sạch thực bì trên băng trồng trước khi trồng cây nông nghiệp 1-2 tháng.

Làm đất

Đào hố trước khi trồng 25-30 ngày.

Sau khi xử lý thực bì, đào hố 30x30x30cm nơi đất xốp hoặc đào hố hoặc đào hố 40x40cm nơi đất chặt. Lấp lớp đất mặt xuống đáy hố.

Lấp hố trước khi trồng 10-15 ngày. Xới lớp đất mặt ở xung quanh lấp đầy hố.

Cách trồng rừng cây lát hoaCách trồng rừng cây lát hoa

Trồng xen cây nông nghiệp

Loài cây trồng xen: Lúa nương, lạc.

Số vụ trồng xen: 2-3 vụ. Lát hoa trồng vụ thu, xử lý thực bì xong trước 3 tháng, đốt cục bộ. Tháng 4-5 gieo lúa cự ly 40x40cm mỗi hố gieo 5-10 hạt. Tháng 7 đào và lấp hố, tháng 8-9 trồng lát hoa. Tháng 10 thu hoạch lúa. Tháng 12-1 làm đất trồng lạc theo cự ly 40-20cm.

Thời vụ trồng

Có 2 vụ trồng: Vụ xuân và vụ thu. Vụ thu trồng vào tháng 8-9. Vụ xuân trồng vào tháng 3-4. Trồng sau những đợt mưa, trời râm mát, đảm bảo tỷ lệ sống cao.

Kỹ thuật trồng rừng cây lát hoa

Trồng cây: để cây ở tư thế tự nhiên, lấp đất kín cổ rễ, dận chặt đất xung quanh gốc. Trồng cây con có bầu phải xé bỏ vỏ bầu.

Xem thêm: Phương pháp tạo cây con giống lát hoa

Hotline/Zalo mua cây giống lát hoa: 0764 456 123

Địa chỉ: Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.