Hạt giống Hoa rau

Hợp tác với Hà Lan trong sản xuất hoa lily

Trong năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh đã chính thức ký hợp đồng nhập củ giống hoa Lily, Tulip, và một số giống hoa Loa kèn trực tiếp từ Hà Lan về phục vụ cho mục đích nghiên cứu, chọn, tạo và phát triển cho ngành hoa cả nước nói chung và hoa có củ nói riêng.

Để đảm bảo chất lượng củ giống, Trung tâm đã cử một đoàn cán bộ sang Hà Lan để kiểm tra trực tiếp tại cơ sở về các chỉ tiêu, điều kiện sản xuất và niêm yết sản phẩm.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh – Ông Đặng Văn Đông sang thăm và làm việc với Công ty củ giống hoa tại Hà Lan

Từ tháng 4 năm 2012, Trung tâm đã chính thức công bố rộng rãi những thông tin liên quan đến các giống hoa được nhập về phục vụ sản xuất giúp người trồng hoa quan tâm  biết và làm cơ sở để tiến hành trồng trong vụ Đông năm nay, mà mục tiêu là cho ra hoa vào dịp Tết Nguyên Đán 2013. Từ đầu năm nay, các đoàn chuyên gia về cây có củ của Hà Lan đã thường xuyên sang thăm, làm việc với Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm để thúc đẩy thêm chương trình hợp tác khác về đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và người trồng hoa ở Việt Nam, nghiên cứu chọn, tạo thêm các giống Lily, Tulip mới lạ cho Việt Nam.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Hoa, Cây cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.