Phổ biến pháp luật

Học sinh tiên tiến có được giấy khen không 2022?

Học sinh tiên tiến 2022 có bằng khen không?

Học sinh tiên tiến có được nhận giấy khen 2022 không, học sinh giỏi có được giấy khen mà không cần cấp 3 hay học sinh tiên tiến là học sinh giỏi đều là những câu hỏi được rất nhiều phụ huynh quan tâm bởi Thông tư 22/2021 / TT- BGDĐT đã ban hành quy định mới về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong bài viết này, mời các bạn cùng Hatienvenicevillas xem học sinh tiên tiến có được giấy khen không nhé.

1. Giấy khen Học sinh Tiên tiến đã bị xóa

Căn cứ Điều 15 Thông tư 22/2021 / TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Phần khen thưởng Hiệu trưởng sẽ trao giấy khen cuối năm học gồm: Khen thưởng danh hiệu “Học sinh giỏi cho học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học xếp loại Giỏi, đánh giá kết quả học tập. loại Giỏi và có ít nhất 6 môn học đánh giá bằng nhận xét cộng với xếp loại từ điểm trung bình trở lên đạt từ 9 điểm trở lên; khen thưởng học sinh đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” đối với học sinh có kết quả rèn luyện và học tập cả năm học. là Giỏi (nghĩa là 6 môn phải đạt từ 8 điểm trở lên và tất cả các môn phải trên trung bình trở lên). 6,5).

Hiệu trưởng nhà trường cũng có thể tặng giấy khen cho những học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.

Như vậy, so với các thông tư trước đây, việc xét tặng danh hiệu “Học sinh tiên tiến” không còn nữa.

2. Học sinh tiên tiến có phải học sinh giỏi không?

Hiện nay, đối với các lớp bắt đầu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, kết quả học tập được đánh giá theo từng học kỳ và cả năm học như sau:

Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số thì điểm trung bình dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ, điểm trung bình dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh. trong suốt năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức độ: Tốt, Khá, Đạt, Không đạt.

a) Mức Tốt:

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đều được xếp loại Đạt.

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá cho điểm đều đạt điểm trung bình từ 6,5 trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn đạt điểm trung bình, điểm trung bình từ 8,0 trở lên.

b) Mức khá:

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét đều được xếp loại Đạt.

– Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá cho điểm đều đạt điểm trung bình từ 5,0 trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn đạt điểm trung bình, điểm trung bình từ 6,5 trở lên.

c) Mức Đạt:

– Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá nhận xét bị xếp loại Không đạt.

– Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm với điểm trung bình từ 5,0 trở lên; Không có môn học nào bị điểm trung bình, điểm trung bình dưới 3,5 điểm.

d) Mức Không đạt: Các trường hợp còn lại.

Tuy nhiên, như Hatienvenicevillas đã chia sẻ ở mục 1. Việc phân loại danh hiệu học sinh chỉ có 2 danh hiệu học sinh giỏi và học sinh xuất sắc, không có thêm danh hiệu học sinh tiên tiến.

Theo Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: “Trước đây, chúng ta đạt danh hiệu” Học sinh tiên tiến “,” Học sinh xuất sắc “thì nay đưa ra các mức khen thưởng là” Học sinh giỏi “và” Học sinh Giỏi “,” Học sinh giỏi “về cơ bản chỉ là cách gọi mức độ khen thưởng. Thuật ngữ” tiên tiến “trước đây gắn với xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên, còn danh hiệu” Học sinh Giỏi “,” Học sinh Giỏi “” Học sinh Giỏi. “bây giờ đánh giá đúng về trình độ, năng lực của học sinh. Ngoài ra, khi chúng ta để mức” Học sinh tiên tiến “như trước đây thì số học sinh đạt danh hiệu này sẽ quá nhiều, nhưng khi nhiều danh hiệu dẫn đến không còn giá trị. động lực phấn đấu của học sinh ”.

Ghi chú: Thông tư 22 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9/2021, tuy nhiên việc đánh giá học sinh theo Thông tư này được thực hiện theo lộ trình: Từ năm học 2021 – 2022, áp dụng đối với học sinh lớp 6 Từ năm học 2022 – 2023, Áp dụng cho học sinh lớp 7 và lớp 10. Từ năm học 2023 – 2024, áp dụng cho học sinh lớp 8 và lớp 11. Từ năm học 2024 – 2025, áp dụng cho học sinh lớp 9 và lớp 12.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Học sinh tiên tiến có được giấy khen không 2022?

#Học #sinh #tiên #tiến #có #được #giấy #khen #không

Học sinh tiên tiến có được giấy khen không 2022?Học sinh khá có được giấy khen không cấp 2 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Học sinh tiên tiến có giấy khen không 2022?Học sinh tiên tiến có được giấy khen không 2022, Học sinh khá có được giấy khen không cấp 2 hay học sinh tiên tiến có phải học sinh khá không đều là những câu hỏi được rất nhiều phụ huynh quan tâm bởi Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đã ban hành các quy định mới về về đánh giá học sinh THCS, THPT. Trong bài viết này mời các bạn cùng Hatienvenicevillas tham khảo xem học sinh tiên tiến có được giấy khen không nhé.1. Giấy khen học sinh tiên tiến bị xóa bỏCăn cứ theo Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT.Ở phần khen thưởng, hiệu trưởng sẽ tặng giấy khen thưởng cuối năm học gồm: Khen thưởng danh hiệu “Học sinh xuất sắc đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với bằng điểm số có điểm trung bình đạt từ 9 điểm trở lên; Khen thưởng danh hiệu “Học sinh giỏi” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt (có nghĩa phải có 6 môn đạt 8 điểm trở lên và các môn đều phải trên 6,5).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hiệu trưởng nhà trường cũng có thể tặng giấy khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.Như vậy, so với các thông tư trước đây, việc khen thưởng danh hiệu “Học sinh tiên tiến” không còn tồn tại.2. Học sinh tiên tiến có phải học sinh khá không?Hiện nay, đối với các khối lớp đã bắt đầu thực hiện học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện đánh giá kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học như sau:Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.a) Mức Tốt:- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.b) Mức Khá:- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.c) Mức Đạt:- Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.- Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.Tuy nhiên như Hatienvenicevillas đã chia sẻ ở mục 1. Việc xếp loại danh hiệu học sinh chỉ còn 2 danh hiệu là học sinh giỏi và học sinh xuất sắc, không còn danh hiệu học sinh tiên tiến. Theo Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Trước đây, chúng ta có khen thưởng danh hiệu “Học sinh tiên tiến” và “Học sinh giỏi” thì nay đưa ra các mức khen thưởng “Học sinh giỏi” và “Học sinh xuất sắc”, về cơ bản chỉ là cách gọi các mức khen thưởng. Khái niệm “tiên tiến” trước đây liên quan đánh giá hạnh kiểm từ loại Khá trở lên, còn danh hiệu “Học sinh xuất sắc” và “Học sinh giỏi” giờ đây đánh giá mức đạt được yêu cầu phẩm chất và năng lực học sinh. Ngoài ra, khi chúng ta để mức “Học sinh tiên tiến” như trước thì số lượng học sinh đạt danh hiệu này sẽ quá nhiều, mà khi danh hiệu nhiều dẫn đến không còn giá trị, động lực phấn đấu cho học sinh”.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lưu ý: Thông tư 22 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9/2021, tuy nhiên, việc đánh giá học sinh theo Thông tư này được thực hiện theo lộ trình: Từ năm học 2021 – 2022, áp dụng với học sinh lớp 6. Từ năm học 2022 – 2023, áp dụng với học sinh lớp 7 và lớp 10. Từ năm học 2023 – 2024, áp dụng với học sinh lớp 8 và lớp 11. Từ năm học 2024 – 2025, áp dụng với học sinh lớp 9 và lớp 12.Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.