Linh Tinh

Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

Tải xuống Bản in

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến 2019

Sở GD & ĐT Hà Nội đã phát động cuộc thi dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của UBND TP. Thời gian phát động từ hạ tuần ngày 02 tháng 8 năm 2019. Sau đây là gợi ý trả lời câu hỏi khảo sát dịch vụ công trực tuyến do hoatieu.vn đăng tải. Mời các bạn cùng theo dõi.

Vui lòng tham khảo trước: Đáp án cuộc thi nghiên cứu dịch vụ công trực tuyến 2019

Đơn Tìm hiểu Dịch vụ Công Trực tuyến 2019 gồm 2 phần:

Ở phần thi trắc nghiệm: Thí sinh chọn đáp án thích hợp nhất cho mỗi câu hỏi theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều mức độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi là 40 câu, thời gian làm bài tối đa là 60 phút.

Bài thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả bài thi trắc nghiệm hiển thị ngay sau khi thí sinh làm bài gồm: Tổng điểm bài thi trắc nghiệm và thời gian làm bài;

Ở phần Tự luận: Thí sinh trả lời 1 câu hỏi tự luận dưới dạng một bài luận không quá 1.500 từ. Sau khi hoàn thành bài thi trắc nghiệm, thí sinh có thể nộp ngay hoặc muộn hơn phần tự luận nhưng phải đảm bảo gửi trước hạn 5h00 ngày 16/9/2019.

NGƯỜI GIỚI THIỆU

ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI

“TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ CÔNG CỘNG TRỰC TUYẾN”

1. Khái niệm về dịch vụ hành chính công và dịch vụ công trực tuyến

– Dịch vụ hành chính công là dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không vì lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các văn bản có liên quan. giá trị pháp lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước đó.

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn với một thủ tục hành chính để hoàn thành một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải mẫu văn bản, tờ khai để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các biểu mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng nộp phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người sử dụng.

(Khoản 3, 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011 / NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)

2. Các thao tác thực hiện một thủ tục dịch vụ công trực tuyến của Thành phố Hà Nội trên Trang thông tin điện tử https://dichvucong.hanoi.gov.vn

Bước 1: Từ Trang chủ https://dichvucong.hanoi.gov.vn công dân chọn Đăng ký trực tuyến để bắt đầu

Bước 2: Chọn loại dịch vụ sử dụng rồi nhấn nút Xong.

Bước 3: Điền các thông tin vào tờ khai trực tuyến (bắt buộc phải điền các trường có dấu *).

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã nhập.

Bước 5: Sau khi thông tin được kiểm tra, chính xác, công dân nhập Mã xác nhận và bấm nút Tiếp tục.

Bước 6: Thông tin đăng ký thành công sẽ chuyển đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ. Công dân có thể lưu Hồ sơ vụ án để tra cứu tình trạng hồ sơ.

Bước 7: Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền vào biểu mẫu. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện hồ sơ.

3. Cần tìm hiểu thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Website https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ để trả lời câu hỏi cho bài thi trắc nghiệm. Đặc biệt:

3.1 Lĩnh vực tư pháp

– Đơn khai sinh

– Khai tử.

– Đăng ký kết hôn.

– Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn)

3.2 Ngành giáo dục và đào tạo

– Công nhận tốt nghiệp các cấp học của cơ sở giáo dục nước ngoài

ngoài cấp độ

– Cấp bản sao các văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc THPT.

– Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

– Chuyển trường cho học sinh trung học

3.3 Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
– Hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội (trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

– Nhận người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.

– Đổi và cấp lại Giấy chứng nhận người khuyết tật

– Giải quyết chế độ người có công với cách mạng; Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

– Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày.

– Giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

– Giải quyết chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

– Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. , Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần; Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

– Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần.

– Giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

– Xác định và xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy chứng nhận khuyết tật.

– Quyết định việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

– Quyết định quản lý điều trị nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

– Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

Lưu ý.Các thí sinh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” cần tra cứu tại địa chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn/thanhphohanoi để trả lời các câu hỏi đối với bài thi trắc nghiệm liên quan đến thủ tục. Thủ tục: “Cấp phiếu lý lịch tư pháp” và địa chỉ Web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn để trả lời câu hỏi cho bài thi trắc nghiệm liên quan đến kỳ thi tuyển sinh.

4. Mức thu tối đa đối với dịch vụ tiếp nhận, gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

a) Mức thu tối đa đối với dịch vụ nhận và gửi văn bản

Tiền tệ: Đồng

TT

Nấc âm lượng

tỉnh lẻ

Liên thành phố

Nội quận / thị xã / huyện / thành phố

thành phố

Liên quận / huyện / thị xã / thành phố

Khu vực bên trong

Vùng 1, Vùng 3 đến Vùng 2 và ngược lại

Vùng 1 đến vùng 3 và ngược lại

Đầu tiên

Lên đến 100g

26.000 won

30.000 won

30.500

31.000 won

31.500 won

2

Trên 100g đến 250g

26.000 won

30.000 won

31.000 won

34.000 won

38.000 won

3

Trên 250g đến 500g

26.500

30.500

32.500

38.000 won

51.000 won

4

Mỗi 500g tiếp theo

2.200

2.900

3.600

6.300

9.700

b. Mức phí tối đa cho dịch vụ chuyển phát kết quả

Tiền tệ: Đồng

TT

Nấc âm lượng

tỉnh lẻ

Liên thành phố

Nội quận / thị xã / huyện / thành phố

thành phố

Liên quận / huyện / thị xã / thành phố

Khu vực bên trong

Vùng 1, Vùng 3 đến Vùng 2 và ngược lại

Vùng 1 đến

vùng 3 và ngược lại

Đầu tiên

Lên đến 100g

26.000 won

30.000 won

30.500

31.000 won

31.500 won

2

Trên 100g đến 250g

27.000 won

31.000 won

32.000 won

35.000 won

39.000 won

3

Trên 250g đến 500g

28.500

32.500

34.500

40.000 won

53.000 won

4

Mỗi 500g tiếp theo

2.200

2.900

3.600

6.300

9.700

3. Mức phí tối đa đối với dịch vụ tiếp nhận, gửi hồ sơ và trả kết quả.

Mức thu tối đa của dịch vụ tiếp nhận, gửi và trả kết quả bằng mức thu tối đa quy định tại Mục 1 cộng với mức thu tối đa quy định tại Mục 2 Phụ lục này.

4. Quy định về khu vực tính thuế quan

– Nội huyện / thị xã / quận / huyện / thành phố: Áp dụng đối với bưu gửi trong cùng quận / huyện / thị xã / thành phố trực thuộc tỉnh.

– Liên huyện / thị xã / quận / thành phố: Áp dụng đối với bưu gửi giữa các quận / huyện, thị xã / thành phố trực thuộc tỉnh.

(Thông tư số 22/2017 / TT-BTTT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Vui lòng tham khảo trước:

  • Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử “Công đoàn Việt Nam – 90 năm một chặng đường”
  • Thể lệ Hội thi tìm hiểu pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018
  • Thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT / TW

Xem chi tiết bài viết

Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

#Gợi #trả #lời #cuộc #thi #tìm #hiểu #dịch #vụ #công #trực #tuyến

Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019Tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát động cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Thời gian phát động từ tuần 2 tháng 8/2019. Sau đây là gợi ý trả lời câu hỏi thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến đã được hoatieu.vn đăng tải. Mời các bạn cùng theo dõi.Mời tham khảo: Đáp án câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019 Bài dự thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019 bao gồm 2 phần:Tại Phần thi trắc nghiệm: Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng là 40 câu hỏi, thời gian tối đa là 60 phút.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi;Tại Phần thi tự luận: Người dự thi trả lời 1 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ. Sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm, người dự thi có thể gửi phần dự thi tự luận ngay hoặc gửi sau nhưng phải đảm bảo gửi trước thời hạn 17h00 ngày 16/9/2019.TÀI LIỆU THAM KHẢOĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI“TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN”1. Khái niệm dịch vụ hành chính công và dịch vụ công trực tuyến- Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân-Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(Khoản 3, 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước)2. Các thao tác để thực hiện một thủ tục dịch vụ công trực tuyến của Thành phố Hà Nội trên trang Web https://dichvucong.hanoi.gov.vnBước 1: Từ Trang chủ https://dichvucong.hanoi.gov.vn công dân chọn Đăng ký trực tuyến để bắt đầuBước 2: Chọn loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút Thực hiện.Bước 3: Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến (những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập).Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.Bước 5: Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, công dân nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Tiếp tục.Bước 6: Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ.Bước 7: Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong biểu mẫu. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.3. Những thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Trang Web https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ cần tìm hiểu để trả lời câu hỏi cho phần thi trắc nghiệm. Cụ thể:3.1 Lĩnh vực tư pháp- Đăng ký khai sinh- Đăng ký khai tử.- Đăng ký kết hôn.- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.- Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3.2 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo- Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nướcngoài cấp- Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT- Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ- Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông3.3 Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội- Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)- Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.- Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật- Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng; Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.- Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.- Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.- Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.- Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.- Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần; Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.- Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần.- Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.- Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.- Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.- Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.- Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.Lưu ý.Thí sinh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” cần tra cứu trên địa chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn/thanhphohanoi để trả lời câu hỏi cho phần thi trắc nghiệm liên quan thủ tục: “Cấp phiếu lý lịch tư pháp” và địa chỉ Web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn để trả lời câu hỏi cho phần thi trắc nghiệm liên quan đến việc tuyển sinh đầu cấp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ícha) Mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơĐơn vị tính: đồngTTNấc khối lượngNội tỉnhLiên tỉnhNội quận/thị xã/huyện/ thànhphốLiên quận/thị xã/huyện/ thành phốNội vùngVùng 1, vùng 3 đến vùng 2 và ngược lạiVùng 1 đến vùng 3 và ngược lại1Đến 100g26.00030.00030.50031.00031.5002Trên 100g đến 250g26.00030.00031.00034.00038.0003Trên 250g đến 500g26.50030.50032.50038.00051.0004Mỗi 500g tiếp theo2.2002.9003.6006.3009.700b. Mức giá cước tối đa dịch vụ chuyển trả kết quảĐơn vị tính: đồngTTNấc khối lượngNội tỉnhLiên tỉnhNội quận/thị xã/huyện/ thànhphốLiên quận/thị xã/huyện/ thành phốNội vùngVùng 1, vùng 3 đến vùng 2 và ngược lạiVùng 1 đếnvùng 3 và ngược lại1Đến 100g26.00030.00030.50031.00031.5002Trên 100g đến 250g27.00031.00032.00035.00039.0003Trên 250g đến 500g28.50032.50034.50040.00053.0004Mỗi 500g tiếp theo2.2002.9003.6006.3009.7003. Mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quảMức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả bằng mức giá cước tối đa quy định tại mục 1 cộng với mức giá cước tối đa quy định tại mục 2 của Phụ lục này.4. Quy định về vùng tính giá cước- Nội quận/thị xã/huyện/thành phố: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi trong cùng một quận/thị xã/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh.- Liên quận/thị xã/huyện/thành phố: Áp dụng đối với các bưu gửi được gửi giữa các quận/thị xã/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh.( Thông tư số 22/2017/TT-BTTT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông )Mời các bạn tham khảo thêm:Bài dự thi Tìm hiểu lịch sử “Công đoàn Việt Nam – 90 năm một chặng đường”Quy chế Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018Cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.