Giáo Dục

Giáo án Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Bộ giáo án Tin học 6 cuốn Kết nối tri thức với cuộc sống trọn bộ, dày 77 trang, tập hợp đầy đủ các bài giảng cho cả năm học 2022 – 2023. Qua đó, giúp quý thầy cô tham khảo để xây dựng giáo án môn Tin học 6 cho học sinh của mình.

Ngoài ra, quý thầy cô có thể tham khảo thêm Giáo án Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Toán, Công nghệ lớp 6, sách Kết nối tri thức với cuộc sống để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 – 2023. Thầy cô có thể tải miễn phí trong bài viết dưới đây :

Giáo án Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TÊN BÀI DẠY: Thông tin và dữ liệu
Môn: Tin học lớp: 6
Thời gian thực hiện: (2 giờ)

I. Mục tiêu

1. Về kiến ​​thức: Sau bài học này, học sinh sẽ nắm được kiến ​​thức về:

 • Thông tin
 • Dữ liệu
 • Hãng tin tức
 • Mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu
 • Tầm quan trọng của thông tin.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung

 • Việc thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số năng lực chung của học sinh như sau:
 • Tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc SGK và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời các câu hỏi về khái niệm Thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin.
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận theo nhóm để đưa ra các ví dụ về: Thông tin, dữ liệu, vật mang thông tin.
 • Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh được cung cấp thêm các ví dụ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu, các ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin.

2.2. Năng lực Tin học

Việc thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành phần năng lực Tin học của học sinh như sau:

Dung tích

 • Nhận biết sự khác biệt giữa thông tin và dữ liệu.
 • Phân biệt giữa thông tin và tàu sân bay.
 • Cho ví dụ minh họa mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
 • Đưa ra các ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin

3. Về chất lượng:

Việc thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số yếu tố cấu thành Phẩm chất của học sinh như sau:

Tử tế: Thể hiện sự thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.

Trung thực: Truyền tải thông tin chính xác và khách quan.

II. Thiết bị dạy học và tài liệu học tập

 • Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, bảng
 • Tài liệu học: SGK Tin học 6

III. Quá trình giảng dạy

1. Hoạt động 1: Khởi động

a) Mục tiêu: Giúp HS xác định được vấn đề cần giải quyết: Sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu

b) Nội dung: HS đọc bài trong SGK và trả lời câu hỏi: sau khi đọc bài các em biết được điều gì.

c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về thông tin trong văn bản.

d) Thực hiện: Chiếu đoạn văn hoặc yêu cầu học sinh đọc trong SGK. Cho các nhóm thảo luận nhanh, để trả lời câu hỏi.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến ​​thức mới

Hành động 2.1. Có thể phân biệt ba khái niệm: Thông tin, Dữ liệu, Nhà cung cấp dịch vụ

a) Mục tiêu: Giúp HS phân biệt được ba khái niệm: Thông tin, Dữ liệu, Vật mang thông tin

b) Nội dung: Phát phiếu học tập số 1 ghép các khái niệm: Thông tin, Dữ liệu, Vật mang thông tin với nội dung tương ứng.

c) Sản phẩm: Kết quả điền vào biểu mẫu của các nhóm

d) Thực hiện: Phát phiếu học tập, yêu cầu các nhóm thảo luận và điền thông tin vào phiếu.

Hành động 2.2. Phân biệt giữa thông tin và tàu sân bay.

a) Mục tiêu: Giúp HS phân biệt vật mang thông tin.

b) Nội dung: Yêu cầu học sinh nêu ví dụ với thông tin và vật mang thông tin.

c) Sản phẩm: Học sinh nêu ví dụ với thông tin và vật mang thông tin

d) Tổ chức thực hiện: Giao yêu cầu cho các tổ, nhóm thảo luận và trả lời.

Hành động 2.3. Cho ví dụ minh họa mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu

a) Mục tiêu: Giúp HS nêu mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu

b) Nội dung: Yêu cầu học sinh nêu ví dụ kèm theo thông tin, số liệu (có sự gợi ý của giáo viên)

c) Sản phẩm: Học sinh nêu ví dụ với thông tin, dữ liệu thể hiện mối quan hệ giữa chúng.

d) Tổ chức thực hiện: Giao yêu cầu cho các tổ, nhóm thảo luận và trả lời.

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: Giúp HS ôn lại các khái niệm: Thông tin, Dữ liệu, Vật mang thông tin

b) Nội dung: Phát phiếu học tập số 2 gồm một đoạn văn bản, yêu cầu học sinh nhận biết thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin.

c) Sản phẩm: Câu trả lời

d) Thực hiện: Phát phiếu học tập, yêu cầu các nhóm thảo luận, ghi câu trả lời vào phiếu và đại diện nhóm trả lời.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: HS nêu được ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin

b) Nội dung: Đặt câu hỏi về thông tin có thể giúp bạn lựa chọn trang phục phù hợp để giữ an toàn khi tham gia giao thông….

c) Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm

d) Tổ chức thực hiện: GV nêu câu hỏi, các nhóm thảo luận để đưa ra câu trả lời.

……………………………

RUỘT THỪA

Phiếu học tập số 1

Phiếu học tập số 2

Phiếu học tập số 1

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Trường học:……………….

Tổ:……………………….

Họ và tên của giáo viên: ……………………

TÊN ĐỘI: XỬ LÝ THÔNG TIN

Môn: Tin học lớp 6

Thời gian thực hiện: (2 giờ)

I. Mục tiêu

1. Về kiến ​​thức:

Sau bài học này, học sinh sẽ nắm được kiến ​​thức về:

 • Hiểu các bước cơ bản trong quy trình xử lý thông tin
 • Giải thích rằng máy tính là công cụ xử lý thông tin hiệu quả
 • Biết các thành phần của máy tính và vai trò của mỗi thành phần trong xử lý thông tin
 • Củng cố khái niệm về sóng mang thông điệp được giới thiệu trong Bài 1

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung

Việc thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số năng lực chung của học sinh như sau:

 • Tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về các bước cơ bản trong quá trình xử lý thông tin, các thành phần và khả năng xử lý thông tin hiệu quả của máy tính.
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận theo nhóm để đưa ra các ví dụ về: Quá trình xử lý thông tin, thiết bị đầu vào (thu nhận thông tin), bộ nhớ (lưu trữ thông tin), bộ xử lý (xử lý thông tin) và thiết bị đầu ra (truyền và chia sẻ thông tin) trong máy tính điện tử.
 • Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có thể nêu thêm ví dụ về Xử lý thông tin trong tình huống thực tế, biết cách ứng dụng xử lý thông tin trong việc tìm kiếm, thu thập và lưu trữ thông tin. lưu trữ thông tin về lĩnh vực quan tâm trên Internet (suy nghĩ và lên ý tưởng để tìm kiếm).

2.2. Năng lực Tin học

Việc thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành phần năng lực Tin học của học sinh như sau:

Khả năng A (NLa): Có khả năng sử dụng các thiết bị đầu vào của máy tính để nhận thông tin.

Năng lực C (NLc):

 • Cho ví dụ minh họa về các bước trong quy trình xử lý thông tin của máy tính điện tử.
 • Phân biệt hiệu quả xử lý thông tin khi sử dụng và không sử dụng máy tính điện tử.

Khả năng D (NLd): Sử dụng máy tính có kết nối mạng để tìm kiếm thông tin cần thiết trên Internet.

3. Về chất lượng:

Việc thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số yếu tố cấu thành Phẩm chất của học sinh như sau:

 • Hình thành ý thức điều chỉnh hành vi dựa trên nhận thức và phán đoán về thế giới.
 • Tử tế: Thể hiện sự thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
 • Trung thực: Truyền tải thông tin chính xác và khách quan.

II. Thiết bị dạy học và tài liệu học tập

 • Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, loa
 • Học liệu: SGK, SGV, Giáo án

III. Quá trình giảng dạy

1. Hoạt động 1: Khởi động

a) Mục tiêu: Giúp HS xác định được vấn đề cần giải quyết: quá trình thu nhận, xử lý và truyền thông tin từ các hoạt động của thế giới xung quanh.

b) Nội dung: Đoạn văn trong phần mở đầu.

c) Sản phẩm: Học sinh biết các bước xử lý thông tin cơ bản.

d) Tổ chức thực hiện: Cho học sinh xem đoạn phim về một cầu thủ sút phạt. Yêu cầu học sinh đọc đoạn văn trong SGK.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến ​​thức mới

Hành động 2.1. Nắm được các bước xử lý thông tin cơ bản thông qua việc phân tích các hoạt động xử lý thông tin của con người thành các hoạt động thành phần, bao gồm: (1) Thu thập, (2) Lưu trữ, (3) Biến đổi và (4) Truyền tải thông tin.

a) Mục tiêu: Nâng cao khả năng phân tích, tư duy trừu tượng, hình dung thông tin được xử lý trong từng hoạt động xử lý thông tin cơ bản. Ngoài ra, học sinh nhận ra sự khác biệt giữa hoạt động thông tin và hoạt động cơ học.

b) Nội dung: Nghiên cứu phiếu số 1 và đoạn văn miêu tả về hoạt động bắn súng của người chơi.

c) Sản phẩm: Đáp án cho 5 câu hỏi của hoạt động (yêu cầu học sinh trả lời logic). Giáo viên tổng hợp kết quả từ các câu trả lời.

d) Thực hiện: Phát phiếu học tập số 1, yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi câu trả lời vào phiếu. Yêu cầu học sinh chia sẻ câu trả lời của mình với cả lớp.

Hành động 2.2. Hiểu quy trình xử lý thông tin trong máy tính.

a) Mục tiêu: HS nắm được các thành phần của quá trình xử lý thông tin trong máy tính, hiểu máy tính là công cụ hữu hiệu để thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin. Hiểu rõ hơn về khái niệm chất mang đã được giới thiệu trong Bài 1. Từ đó đưa ra ví dụ minh họa về quá trình này.

b) Nội dung: Phiếu bài tập 2 và đoạn văn mô tả về các bộ phận của máy tính, vai trò của các bộ phận này trong quá trình xử lý thông tin bằng máy tính (sự tương ứng về vai trò của các bộ phận trong máy tính). thiết bị với các bước xử lý thông tin trên máy tính).

c) Sản phẩm: Câu trả lời cho hai câu hỏi của hoạt động (yêu cầu câu trả lời logic). Giáo viên tổng hợp kết quả câu trả lời của học sinh.

d) Thực hiện: Phát phiếu học tập số 2. Chỉ định các nhóm trả lời hai ý có trong phiếu học tập (Ví dụ: máy tính giúp con người trong bốn bước xử lý thông tin và so sánh hiệu quả thực hiện công việc trên khi sử dụng và không sử dụng máy tính) , các nhóm thảo luận và cử đại diện trả lời.

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: Giúp sinh viên xem lại các bước trong quy trình Xử lý thông tin, phân loại các bước Thu nhận, Lưu trữ, Xử lý và Truyền thông thông qua các hoạt động cụ thể của con người. Hiểu biết về các nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn khác nhau rất nhiều.

b) Nội dung: Văn bản, câu hỏi phần luyện tập. Phân loại các hoạt động Thu thập, Lưu trữ, Xử lý và Truyền thông (sự phân loại này đôi khi mang tính chất gần đúng).

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: Yêu cầu các nhóm thảo luận, ghi câu trả lời vào phiếu và đại diện nhóm trả lời.

…..

>> Tải Đề cương bộ sách Tin học 6 Kết nối tri thức với cuộc sống để tham khảo đầy đủ!

Xem chi tiết bài viết

Giáo án Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

#Giáo #án #Tin #học #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống #Cả #năm


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *