Giáo Dục

Giáo án Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo

Đề cương Khoa học Tự nhiên 7 cuốn Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023 là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và có thêm tư liệu giảng dạy môn Khoa học và Công nghệ lớp 7 theo Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH.

Giáo án Khoa học tự nhiên lớp 7 sách Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát nội dung chương trình Sách giáo khoa lớp 7. Hi vọng sẽ giúp quý thầy cô có thêm ý tưởng để thiết kế những bài dạy tốt hơn phục vụ các em học sinh. sự dạy dỗ của mình. Vậy đây là bộ giáo án Khoa học và Công nghệ 7 cuốn Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giáo án môn Hóa học lớp 7, sách Chân trời sáng tạo

BÀI 1: GIỚI THIỆU

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG HỌC TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn: Khoa học – Lớp: 7

Thời gian thực hiện: 5 giờ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

– Trình bày và vận dụng một số phương pháp, kĩ năng trong học tập khoa học tự nhiên.

  • Phương pháp điều tra tự nhiên
  • Rèn luyện các kỹ năng: quan sát, phân loại, liên kết, đo lường, dự báo
  • Báo cáo và thuyết trình
  • Sử dụng một số công cụ đo lường.

2. Công suất:

2.1. Năng lực chung:

– Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động, tích cực học hỏi các phương pháp, kỹ năng học môn Khoa học tự nhiên.

– Khả năng giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả và đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm tham gia tích cực vào việc thảo luận các câu hỏi và nhiệm vụ học tập.

– Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm giải quyết các vấn đề trong bài để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:

– Năng lực nhận biết khoa học tự nhiên: Trình bày được một số phương pháp và kĩ năng học tập môn khoa học tự nhiên.

– Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Sử dụng các phương pháp tìm hiểu tự nhiên và các kỹ năng xử lý (quan sát, phân loại, liên tưởng, đo lường, dự đoán) để tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên trong học tập Khoa học tự nhiên …

– Vận dụng kiến ​​thức và kỹ năng đã học: Lập báo cáo, thuyết trình; Có thể sử dụng một số dụng cụ đo (máy hiện sóng, máy đo thời gian kỹ thuật số đóng dùng cổng quang điện).

3. Phẩm chất:

– Tích cực tham gia các hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

– Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong bài.

– Có đam mê và thích khám phá, tìm hiểu khoa học tự nhiên.

Căn cứ vào mục tiêu bài học và nội dung hoạt động của SGK, giáo viên lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học có hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. lĩnh hội kiến ​​thức, hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất liên quan đến bài học.

II. Thiết bị dạy học và tài liệu học tập

1. Giáo viên:

– Chuẩn bị các hình ảnh liên quan.

– Mô hình máy hiện sóng, máy đo thời gian kỹ thuật số, cổng quang điện.

2. Học sinh:

– Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà.

III. Quá trình giảng dạy

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài: (Xác định vấn đề học tập là đọc và xem phần giới thiệu bài)

a) Mục tiêu:

– Giúp học sinh nhận biết, tìm hiểu về thế giới tự nhiên và vận dụng những kiến ​​thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống.

– Giới thiệu các phương pháp tìm hiểu tự nhiên trong học tập, một số kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên, biết sử dụng và vận hành một số dụng cụ đo lường.

b) Nội dung:

– HS đọc phần giới thiệu trước bài.

c) Sản phẩm:

– Kiến thức thực tế của học sinh

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Cho học sinh đọc phần giới thiệu.

* Thực hiện các nhiệm vụ học tập

– HS làm việc cá nhân theo yêu cầu của GV ..

– Giáo viên: giải thích và dẫn dắt học sinh vào nội dung mới.

* Báo cáo kết quả và thảo luận

– HS ghi tựa bài vào vở.

* Đánh giá hiệu suất nhiệm vụ

– Học sinh nghe:

Giáo viên nêu mục tiêu bài học:

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến ​​thức mới

a) Mục tiêu:

– Áp dụng phương pháp học tự nhiên vào thực tế.

– Quy trình điều tra tự nhiên hoặc phương pháp nghiên cứu tự nhiên phải thực hiện đủ 5 bước.

b) Nội dung:

– Đặt ra 5 bước khi học thiên nhiên.

– Các ví dụ minh họa về các phương pháp tự nhiên khi nghiên cứu sự phát triển của thực vật.

– Chú ý khi hướng dẫn học sinh bước 4 thực hiện kế hoạch. Khi giả thuyết sai, quay lại bước 2: xây dựng giả thuyết mới. Nếu giả thuyết đúng thì rút ra kết luận.

– Học các kỹ năng nghiên cứu khoa học tự nhiên: như quan sát, phân tích, liên kết, đo lường, dự báo, báo cáo và trình bày.

– Tìm hiểu một vài dụng cụ đo lường như máy hiện sóng, máy đo thời gian kỹ thuật số sử dụng cổng quang điện.

c) Sản phẩm:

– Học sinh nắm được kiến ​​thức, các bước tiến hành tìm hiểu tự nhiên.

– Học sinh nắm vững một số kỹ năng nghiên cứu khoa học và công nghệ

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 2.1: PCách học về thiên nhiên

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Từ việc quan sát sơ đồ các bước của phương pháp hỏi đáp tự nhiên trong SGK, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu các bước của phương pháp hỏi đáp tự nhiên bằng cách phân tích các tình huống được giới thiệu trong SGK. GV yêu cầu HS nêu một số ví dụ minh họa và trả lời đầy đủ câu hỏi phần luyện tập.

– Giáo viên chia học sinh trong lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát sơ đồ các bước của phương pháp học tự nhiên trong SGK (hoặc dùng máy chiếu phóng to hình ảnh), hướng dẫn từng nhóm học sinh quan sát chung để Nội dung chi tiết của từng bước có trong sơ đồ và các tình huống minh họa đưa ra trong sách giáo khoa, giúp các nhóm hoàn thành nhiệm vụ thực hành.

* Thực hiện các nhiệm vụ học tập

– HS quan sát 5 bước về phương pháp học tự nhiên.

– Chia nhóm theo yêu cầu của giáo viên: phân tích tìm hiểu từng bước trong sơ đồ và đưa ra ví dụ minh họa trong từng bước.

– Lưu ý các bước trong quá trình tìm hiểu tự nhiên: khi giả thuyết sai, ta quay lại hình thành giả thuyết mới.

– Trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập.

* Báo cáo kết quả và thảo luận

– GV gọi ngẫu nhiên 1 HS đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

– HS: các nhóm thảo luận, chuẩn bị nội dung cần trình bày khi được GV gọi.

* Đánh giá hiệu suất nhiệm vụ

– HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– GV nhận xét, đánh giá.

– GV nhận xét, chốt lại nội dung: phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện qua 5 bước: đặt câu hỏi quan sát và nghiên cứu, hình thành giả thuyết, lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết, thực hiện kế hoạch và kết luận. bài văn.

TÔI.Phương pháp điều tra tự nhiên

– Phương pháp tìm hiểu tự nhiên là cách tìm hiểu các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống thông qua các bước: (1) quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu, (2) hình thành giả thuyết, (3) lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết, (4) thực hiện kế hoạch, và (5) kết thúc

Hoạt động 2.2: KYKhả năng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Để quan sát các hình 1.1, 1.2 và các thông tin trong SGK, học sinh cần nêu một số kĩ năng học môn Khoa học tự nhiên.

– Giáo viên chia học sinh trong lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát hình 1.1, 1.2 và thông tin trong SGK để tìm hiểu kĩ năng học khoa học tự nhiên để trình bày những hiểu biết của mình về từng kĩ năng thông qua phiếu học tập. tập 1.

– Giáo viên hướng dẫn từng nhóm học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập.

– Sau khi nắm được các kỹ năng nghiên cứu cơ bản, giáo viên hướng dẫn học viên kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình. Yêu cầu học sinh viết báo cáo và thuyết trình trong lớp để bạn nhận xét và đề xuất. Giáo viên Cho học sinh thấy sự thành công của việc hiểu một cách tự nhiên bảng làm thế nào để thuyết phục khán giả thông qua các báo cáo và bài thuyết trình.

* Thực hiện các nhiệm vụ học tập

– Học sinh làm việc theo nhóm để rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học tự nhiên.

– Hoàn thành bảng số 1.

– Trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập.

– Chọn đề tài viết báo cáo, thuyết trình theo yêu cầu của giáo viên

* Báo cáo kết quả và thảo luận

– GV gọi ngẫu nhiên 1 HS đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

– Hoàn thành và kiểm tra phiếu học tập của các nhóm

– Đại diện nhóm trình bày và trả lời câu hỏi của nhóm khác và giáo viên

* Đánh giá hiệu suất nhiệm vụ

– HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– GV nhận xét, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét và chốt lại nội dung về kĩ năng học tập môn Khoa học và Công nghệ

– Nhận xét bài thuyết trình và rút ra kết luận để bài thuyết trình của bạn thuyết phục, sinh động.

II. KYKhả năng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

– Để học tốt môn Khoa học tự nhiên, chúng ta cần rèn luyện, rèn luyện một số kĩ năng: quan sát, phân loại, liên kết, đo lường, dự báo, viết báo cáo, trình bày

Hoạt động 2.3: Một số công cụ đo lường

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV cho HS đọc thông tin và quan sát hình 1.3 trong SGK để HS nhận biết vai trò và ứng dụng của một số dụng cụ đo. Qua đó, các em học sinh sẽ biết cách sử dụng một số dụng cụ đo lường phục vụ cho việc học tập môn Khoa học tự nhiên lớp 7 ..

– Giáo viên chia học sinh trong lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát hình 1.3, 1.4 trong SGK về hoạt động và cấu tạo của dao động ký.

– GV cho HS quan sát hình 1.5 đồng hồ số thời gian và cổng quang điện hình 1.6. Sau đó đưa ra các câu hỏi liên quan đến cấu tạo và hoạt động của công cụ để học sinh trả lời.

– Giáo viên hướng dẫn từng nhóm học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập.

* Thực hiện các nhiệm vụ học tập

– HS làm việc theo nhóm để tìm hiểu về máy hiện sóng, đồng hồ thời gian kỹ thuật số và cổng quang điện

– Trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập.

* Báo cáo kết quả và thảo luận

– GV gọi ngẫu nhiên 1 HS đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

– Đáp ứng yêu cầu của giáo viên.

* Đánh giá hiệu suất nhiệm vụ

– HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– GV nhận xét, đánh giá.

– GV nhận xét, chốt lại nội dung một số dụng cụ đo.

IITôi. Một số công cụ đo lường

– Máy hiện sóng là thiết bị có thể hiển thị đồ thị của tín hiệu điện theo thời gian (giúp ta biết được đồ thị của tín hiệu theo thời gian).

– Đồng hồ đo thời gian kỹ thuật số sử dụng cổng quang điện có thể tự động đo thời gian.

3. Hoạt động 3: Cũng cố – luyện tập

a) Mục tiêu:

– Hệ thống một số kiến ​​thức đã học.

b) Nội dung:

– HS làm được các bài tập GV giao.

– HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

c) Sản phẩm:

– Học sinh làm được bài và hoàn thành tốt sơ đồ tư duy.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu HS làm bài tập 1 trang 13

– Tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào vở.

* Thực hiện các nhiệm vụ học tập

– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

– Hoàn thành bài tập

– Viết sơ đồ tư duy

* Báo cáo kết quả và thảo luận

– làm bài vào vở bài tập và kiểm tra lẫn nhau

– GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến ​​cá nhân.

* Đánh giá hiệu suất nhiệm vụ

Giáo viên nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu:

– Phát triển năng lực tự học, khám phá cuộc sống.

b) Nội dung:

– Cho học sinh viết tường trình với nội dung tự chọn.

c) Sản phẩm:

– Bản tường trình của HS

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu mỗi học sinh viết bản tường trình cho cô giáo sau 1 tuần.

* Thực hiện các nhiệm vụ học tập

Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

* Báo cáo kết quả và thảo luận

Sản phẩm và báo cáo của học sinh

* Đánh giá hiệu suất nhiệm vụ

Phân công học sinh làm thêm ngoài giờ lên lớp và nộp bài vào tuần sau.

……….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nhiều Giáo án Khoa học Tự nhiên 7

Xem chi tiết bài viết

Giáo án Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo

#Giáo #án #Khoa #học #tự #nhiên #sách #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *