Tài liệu

Đơn xin vào lớp 1 năm 2022 – 2023

Hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm 2022 – 2023 là biểu mẫu do phụ huynh lập và gửi tới ban giám hiệu nhà trường về việc đăng ký dự tuyển vào lớp 1 cho con em mình. Hình thức này dành cho học sinh đủ tuổi vào lớp 1 của trường tiểu học.

Đơn xin vào lớp 1 là một trong những giấy tờ quan trọng cần có trong hồ sơ vào lớp 1, được áp dụng ở tất cả các trường tiểu học. Và đây cũng là cơ sở để nhà trường tuyển sinh, chọn lọc những sinh viên phù hợp nhất vào học. Vậy dưới đây là mẫu đơn xin tuyển sinh vào lớp 1 và mẫu đơn, mời các bạn theo dõi tại đây.

Hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm 2022 – 2023

  • Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 trực tuyến
  • Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 trực tuyến
  • Đơn xin vào lớp 1 năm 2022
  • Đơn đăng ký vào lớp 1 năm 2022 – 2023

Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 trực tuyến

UBND HUYỆN …
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………
___________

Số đơn: ……. / TH ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———– o0o ———-

………………., ngày tháng năm ………..

ĐỀ THI VÀO LỚP 1
Năm học ………… – ……………

Kính gửi: Ban Giám hiệu Nhà trường …………………………………….. ………………………….. …………

1. Họ và tên học sinh: ……. NamGiống cái

Ngày, tháng, năm sinh: ……. Nơi sinh (tỉnh, thành phố): …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….. ……..

Hiện đang cư trú tại: ………………………………………. ……………………………………………… ..

Số điện thoại nhà: ………………………………………. ……………………………………….

Khi nào thì báo cáo cho ai ?: ……………………………………. …………………………………………. ..

Bạn đã học mẫu giáo chưa ?: ……………………………………. …………………………………

Đăng ký học nội trú tại trường (chỉ định có hoặc không): …

2. Tên bố: ………… Điện thoại: …………………………. …………

Nghề nghiệp, nơi làm việc: ………………………………………. ………………………….. ……….

3. Họ và tên mẹ: ………………… Điện thoại: ………………… …………

Nghề nghiệp, nơi làm việc: ………………………………………. ………………………….. ……..

Gia đình cam kết sẽ phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý và giáo dục con em mình chấp hành tốt nội quy của nhà trường.

TRÁCH NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)
CHA MẸ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi đăng ký vào lớp 1:

– Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ + 01 bản sao hộ khẩu (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Cung cấp Sổ hộ khẩu + giấy khai sinh bản chính (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra).

Giấy khai sinh hợp lệ được chấp nhận như sau: Bản sao giấy khai sinh bản chính phải có công chứng (hoặc bản sao giấy khai sinh bản chính phải có dấu đỏ của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền).

Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———- o0o ———

ĐỀ THI VÀO LỚP 1
(TRỰC TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Tiểu học …

Tên tôi là: … …………….

Hiện đang cư trú tại khu (ấp) ……., Phường):thành phố (quận) ………, biết rõ: ……….

Đăng ký nhập học lớp một vào: …………. Tôi

Họ và tên của học sinh: ……… Nam Giống cái

Ngày sinh: ……………………………………. … …….

Nơi sinh: ………………………………………. ……………..

Họ và tên bố: ….. năm sinh: …… nghề nghiệp … ..

Nơi làm việc (nếu có): …………………………..

Họ và tên mẹ: …. năm sinh: …… nghề nghiệp … .

Nơi làm việc (nếu có): …………………………..

Tôi đã đậu trường Mầm non: …………………………..

Bạn hiện đang sống với: …………………………………….. …………………………………………. …

Địa chỉ: khu (ấp) ……….., phường (xã) ……. thành phố (quận) ………..

Tên chủ hộ: ……………………………………… …………………………………………… ……………..

Số điện thoại liên hệ trong trường hợp cần thiết: ………………………………….. …………………… ………

Tôi có nguyện vọng cho con học tại trường với hình thức:

– Hai buổi / ngày – Hai buổi / ngày với bán trú

Chúng tôi xin thực hiện theo đúng chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Cám ơn rất nhiều!

Tài liệu đính kèm:
– 01 (một) đơn đăng ký dự tuyển.
– 01 (một) bản sao giấy khai sinh.
– 01 (một) bản sao hộ khẩu (sao y bản chính có chứng thực).
– Chứng chỉ đậu Mầm non.
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

……….., ngày …… tháng …… năm 20 …..

Người nộp đơn

————————————————– – ————————————————- – ——

NHẬN XÉT CỦA BGH TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………..

Đồng ý nhận bạn: …………………….

Vào lớp 1 – Năm học 20 ….. – 20 …..

……………., ngày … tháng ……. năm 20 …..
HIỆU TRƯỞNG

Đơn xin vào lớp 1 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————–

ỨNG DỤNG FORGRADE 1

NĂM HỌC: ……………

Thân mến : Hiệu trưởng…………..

Chúng tôi gồm có :

1. Họ và tên cha: …………………… .., sinh năm:… ..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ……………………. ………….…., Số điện thoại: ……………………

2. Họ và tên mẹ: ……………………. …… .., sinh năm:… ..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ………………. ………….…., Số điện thoại: …………………… ..

Xin vui lòng cho con chúng tôi là: …………………………………………………….

Sinh ngày …… tháng …… năm 2013, nơi sinh: …………………… ..

Chỗ ở hiện nay: số nhà ….., đường ………… .., tổ …… .., ấp (khóm)…, phường (xã) .. ……………………. Thành phố………

Số điện thoại liên hệ nhanh: Bàn ………… .., Di động …………………… ..

Được tuyển sinh vào lớp 1, năm học … …………………………

Khi con em chúng tôi được nhận vào trường, tôi sẽ chấp hành việc xếp loại của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy của nhà trường.

Trân trọng.

Lưu ý: Đã có thông báo, đăng ký trên trang sau

….., ngày tháng năm …..

Người xin việc

Đơn đăng ký vào lớp 1 năm 2022 – 2023

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

  • 01 đơn (theo mẫu)
  • 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ
  • 01 bản sao hộ khẩu (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo sổ hộ khẩu + giấy khai sinh bản chính (để Trường đối chiếu, kiểm tra).

Nhận giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh bản sao photo từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

Xem chi tiết bài viết

Đơn xin vào lớp 1 năm 2022 – 2023

#Đơn #xin #vào #lớp #năm


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close