Linh Tinh

Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng 2022

Tải xuống

Nhu cầu san lấp mặt bằng để xây dựng ngày một tăng cao. Tuy nhiên, một số trường hợp trước khi tiến hành san lấp mặt bằng bạn phải xin giấy phép cải tạo, san lấp mặt bằng để phục vụ nhu cầu của mình như: đào ao, hồ, xây nhà…

San lấp mặt bằng là công việc thi công nền móng ngay từ khi bắt đầu xây dựng công trình. Đơn xin phép san lấp mặt bằng là mẫu đơn được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành công việc san lấp mặt bằng. Từ đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và cho phép san lấp mặt bằng. Dưới đây là 2 mẫu đơn xin cải tạo mặt bằng mới nhất và thông dụng nhất, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho công việc cá nhân và gia đình.

Đơn xin cải tạo mặt bằng

  • 1. Đơn xin cải tạo và san lấp mặt bằng số 1
  • 2. Mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng số 2
  • 3. Hướng dẫn mẫu đơn xin san lấp mặt bằng

1. Đơn xin cải tạo và san lấp mặt bằng số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–O0o—–

Địa danh, ngày …… .tháng …… .năm 20….

ĐƠN ĐỔI MỚI ĐIỀN ĐẤT
(V / v: Cho phép cải tạo, san lấp mặt bằng tại… với diện tích… ..m2/ ha)

Thân mến:

– BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

– ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…

– SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH…)

– Căn cứ Luật Khoáng sản 2010.

(Tên tổ chức, cá nhân)…

Trụ sở tại:………………………………….

Fax Điện thoại:…………………….. .

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể số… /…. ngày… /… /… .. (nếu có).

Đang tiến hành cải tạo mặt bằng ………… .. tại khu vực… xã… .. /…. của… (hoặc tại thửa số… tờ bản đồ số… do ……. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số… /… /… ..)

Giấy phép xây dựng số… ../… .. ngày… ../… ../… .. do… .. (tên cơ quan) cấp.

Xin giấy phép khai thác đất san lấp với các thông số sau:

Diện tích khu cải tạo: ………. (ha, m2).

Trữ lượng đất san lấp, khai thác: …… .. m3.

Chiều sâu san lấp, cải tạo: từ… .. mét đến… .. mét, trung bình…. mét.

Lý do và mục đích xin san lấp mặt bằng:…

Thời gian thực hiện: …………. tháng, từ tháng …… năm ……. đến tháng …… năm …….

Công dụng:…

(Tên tổ chức, cá nhân) ……. cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tổ chức và cá nhân

(Ký tên và đóng dấu)

2. Mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng số 2

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)

Con số: …….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày tháng năm …

ĐƠN XIN VẼ CHẬU VÀ RẤT NHIỀU (CÁT CÓ CẢI TẠO CƠ SỞ)
SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC VẬT LIỆU PHÂN LOẠI

Kính gửi: – Sở Tài nguyên và Môi trường

– Ủy ban nhân dân quận, huyện….

(Tên tổ chức, cá nhân) ……………………………………. ……………………………. …

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ……………………………………………… ……

Fax Điện thoại: ………… ……………………..

Diện tích đào ao hồ (san lấp, cải tạo): …………….. (ha, m.)2) thuộc thửa đất số …… tờ bản đồ số …… thuộc xã ……, huyện ……, tỉnh ………….

Độ sâu đào ao, hồ (cao độ mặt bằng, cải tạo): …… mét;

Lý do, mục đích xin đào ao, hồ (san lấp mặt bằng): …………………………….. ………………………….

Khối lượng vật liệu san lấp sử dụng từ việc đào ao, hồ (hạ thổ, cải tạo) sau khi trừ bờ bảo vệ: ……… m3;

Thời gian thực hiện: …………

(Tên tổ chức, cá nhân) …………. và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh …………… ”và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và bị thu hồi quyền. sử dụng đất.

Xác nhận của UBND cấp xã

Đã ký, đóng dấu

Tổ chức, cá nhân đăng ký

ký và ghi rõ họ tên

3. Hướng dẫn mẫu đơn xin san lấp mặt bằng

Địa chỉ đề nghị cấp phép san lấp ghi rõ tên cơ quan Nhà nước, đơn vị có thẩm quyền (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường). ).

Nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép san lấp phải có các nội dung sau đây:

  • Yêu cầu thông tin cá nhân, tổ chức muốn xin giấy phép san lấp mặt bằng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng
  • Trình bày lý do tại sao bạn muốn san lấp mặt bằng.
  • Cuối đơn xin san lấp mặt bằng, người làm đơn ký và ghi tên của mình để làm bằng chứng.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Xem chi tiết bài viết

Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng 2022

#Đơn #xin #cải #tạo #san #lấp #mặt #bằng

Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng 2022Đơn xin đào ao, hồ Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nhu cầu san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng ngày càng nhiều. Tuy nhiên trong một số trường hợp trước khi tiến hành san lấp mặt bằng, các bạn phải lằm đơn xin cấp giấy phép cải tạo san lấp mặt bằng phục vụ cho các nhu cầu như: Đào ao, hồ, xây nhà…San lấp mặt bằng là công việc thi công nền công trình từ lúc bắt đầu công trình xây dựng. Đơn xin phép san lấp mặt bằng là mẫu được lập ra để gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi diễn ra công việc san lấp mặt bằng. Từ đó cơ quan có thẩm quyền thực hiện xem xét và cho phép san lấp mặt bằng. Dưới đây là 2 mẫu Mẫu đơn xin cải tạo mặt bằng mới nhất, được sử dụng phổ biến hiện nay, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho các công việc của cá nhân, gia đình.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn xin cải tạo mặt bằng1. Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng số 12. Mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng số 23. Hướng dẫn mẫu đơn xin hạ san lấp mặt bằng1. Đơn xin cải tạo san lấp mặt bằng số 1(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—–o0o—–Địa danh, ngày…….tháng…….năm 20….ĐƠN XIN CẢI TẠO SAN LẤP MẶT BẰNG(V/v: Xin được cho phép cải tạo san lấp mặt bằng tại….. với diện tích…..m2/ ha)Kính gửi:– BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM – ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH… – SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH…)– Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010.(Tên tổ chức, cá nhân)…Trụ sở tại:………………………………….Điện thoại:……………………. Fax:………………………Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể số…/…. ngày …/…/….. (nếu có).Đang thực hiện việc cải tạo mặt bằng ………….. tại khu vực… xã….. huyện….., tỉnh … theo Quyết định phê duyệt số …../….. ngày …../…../…. của….. (hoặc tại thửa số… tờ bản đồ số… đã được ……. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ngày…/…/…..)Giấy phép xây dựng số …../….. ngày …../…../….. do….. (tên cơ quan) cấp.Đề nghị được cấp phép khai thác đất san lấp với những thông số sau:Diện tích khu vực cải tạo: …..….. (ha, m2), được giới hạn bởi các điểm góc: ….. có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực kèm theo.Trữ lượng đất san lấp khai thác:…….. m3.Độ sâu của mặt bằng xin san lấp, cải tạo: từ….. mét đến….. mét, trung bình…. mét.Lý do, mục đích xin san lấp mặt bằng:…Thời gian thực hiện: …………. tháng, từ tháng …… năm ……. đến tháng …….. năm…….Mục đích sử dụng:…(Tên tổ chức, cá nhân)……. cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.Tổ chức, cá nhân(Ký tên, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng số 2(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Số: …….. ……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc….., ngày … tháng … năm …ĐƠN XIN ĐÀO AO, HỒ (SAN HẠ CẢI TẠO MẶT BẰNG) KẾT HỢP TẬN DỤNG VẬT LIỆU SAN LẤP Kính gửi: – Sở Tài nguyên và Môi trường- UBND huyện ….(Tên tổ chức, cá nhân) ……………………………………………………………………….Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………Điện thoại: …………………………………., Fax: …………………………………..Diện tích khu vực xin đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng): ………………..(ha, m2) thuộc thửa đất số …… tờ bản đồ số …… thuộc xã ……, huyện ……, tỉnh…………….Độ sâu xin đào ao, hồ (độ cao mặt bằng xin san hạ, cải tạo): …… mét;Lý do, mục đích xin đào ao hồ (san hạ mặt bằng):………………………………………..Khối lượng vật liệu san lấp xin tận dụng từ việc đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng) sau khi trừ bờ bảo vệ: ……… m3;Thời gian thực hiện: …………. tháng, từ tháng …. năm …. đến tháng ….. năm…….(Tên tổ chức, cá nhân)………………. cam kết tuân thủ đúng nội dung Giấy phép được cấp, tuân thủ “Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh……………” và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nếu vi phạm sẽ chịu xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và bị thu hồi quyền sử dụng đất.Xác nhận của UBND xã Ký tên, đóng dấuTổ chức, cá nhân làm đơnKý và ghi rõ họ tên(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Hướng dẫn mẫu đơn xin hạ san lấp mặt bằngPhần kính gửi của đơn xin phép san lấp mặt bằng ghi cụ thể tên của Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền( Bộ tài nguyên và môi trường, tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, Sở tài nguyên và Môi trường).Phần nội dung của của đơn xin phép san ấp mặt bằng phải có những nội dung sau:Yêu cầu thông tin của cá nhân, tổ chức muốn xin phép san lấp mặt bằng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựngTrình bày những lý do tại sao muốn san lấp mặt bằng.Cuối đơn xin san lấp mặt bằng thì người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên để làm bằng chứng.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.