Linh Tinh

Điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

Luật sửa đổi luật cán bộ, công chức và luật viên chức đã chính thức được Quốc hội thông qua. Theo đó, nhiều chính sách mới đối với cán bộ, công chức sẽ được áp dụng khi luật có hiệu lực. Dưới đây là một số điểm mới nổi bật của Luật sửa đổi Luật Viên chức và Luật Viên chức mà hatienvenicevillas.com.vn đã tổng hợp để chia sẻ đến các bạn.

Những quy định mới quan trọng của Luật sửa đổi Luật Viên chức và Luật Viên chức

  • 1 / Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “cách chức”
  • 2 / Chính thức bãi bỏ chế độ “trả lương suốt đời” đối với công chức
  • 3 / Kéo dài thời hạn hợp đồng làm việc của nhân viên lên 60 tháng
  • 4 / Thêm nhiều trường hợp được tuyển dụng vào công chức
  • 5 / Công khai kết quả đánh giá nhân viên tại nơi làm việc
  • 6 / Đánh giá nhân viên qua công việc và sản phẩm cụ thể

Chiều ngày 25/11/2019, với 88,2% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã chính thức được thông qua với nhiều ý kiến. những điểm mới. đáng chú ý.

1 / Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “cách chức”

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi lần này là bổ sung thêm một hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Trong đó, nhấn mạnh rằng dù đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng cán bộ, công chức vẫn có thể bị xử lý vi phạm hành chính. hình thức “xóa tư cách giữ chức vụ”.

Theo đó, tại khoản 7 Điều 1 của Luật này quy định rõ, khi nghỉ hưu, thôi việc mà trong thời gian công tác mà phát hiện vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử lý sau. Hình thức kỷ luật là: Khiển trách, cảnh cáo, cho thôi giữ chức vụ.

Đặc biệt, việc xử lý kỷ luật này gắn liền với hậu quả pháp lý tương ứng của hành vi vi phạm.

Như vậy, có thể thấy, khái niệm “hạ cánh an toàn” trước đây bắt đầu từ ngày 1/7/2020 sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Đồng thời, quy định này cũng thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác như Quy định số 102-QĐ / TW và Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành …

2 / Chính thức bãi bỏ chế độ “trả lương suốt đời” đối với công chức

Không chỉ tác động mạnh đến tầng lớp cán bộ, công chức mà Luật này còn tác động không nhỏ đến cán bộ, công chức. Một trong số đó là quy định về 02 loại hợp đồng làm việc. Theo đó, viên chức vẫn thực hiện 02 loại hợp đồng: không xác định thời hạn và có thời hạn.

Đối với hợp đồng không xác định thời hạn hay còn gọi là “biên chế trọn đời” của viên chức sẽ không còn áp dụng đối với người mới tuyển dụng kể từ ngày 1/7/2020.

Như vậy, căn cứ khoản 2 Điều 2 sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật Viên chức hiện hành thì việc thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn chỉ được áp dụng đối với 03 trường hợp:

– Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

– Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

– Người được tuyển dụng công chức đến làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Có thể thấy, quy định này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế cũng như đồng bộ với các văn bản khác về công tác cán bộ hiện nay …

3 / Kéo dài thời hạn hợp đồng làm việc của nhân viên lên 60 tháng

Không chỉ sửa đổi, bổ sung hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mà đối với loại hợp đồng còn lại cũng tại Khoản 2 Điều 2 Luật này sửa đổi, bổ sung. Thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài từ 36 tháng theo quy định hiện hành lên 60 tháng.

Đây là loại hợp đồng trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, áp dụng đối với công chức mới được bầu.

Đặc biệt: Trước khi hết thời hạn 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng đối với viên chức. Trong đó, nếu người lao động đáp ứng đầy đủ yêu cầu và đơn vị còn nhu cầu thì phải tiếp tục ký hợp đồng. Ngược lại, nếu từ chối thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

Có thể thấy, việc kéo dài thời hạn này tạo điều kiện cho người lao động làm quen và phát huy khả năng của mình trong công việc.

4 / Thêm nhiều trường hợp được tuyển dụng vào công chức

Điều 37 Luật Cán bộ, công chức hiện hành quy định việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển. Trong đó, chỉ có 1 trường hợp được xét tuyển là người có phẩm chất, trình độ, năng lực, tình nguyện xung phong công tác từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo …

Trong khi đó, khi Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, ngoài hình thức thi tuyển, Luật còn bổ sung thêm hình thức xét tuyển trong các trường hợp sau:

– Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, nhà khoa học trẻ;

– Những người có tài năng.

Không chỉ vậy, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể tiếp nhận các trường hợp sau:

– Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

– Cán bộ, công chức cấp xã;

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công việc cơ khí;

– Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước: Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Doanh nghiệp Nhà nước…

– Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến công tác ở cơ quan, tổ chức khác.

Có thể thấy, trước đây, các hình thức thi, tuyển, xét tuyển đặc cách nêu trên chỉ được quy định tại các Thông tư 03/2019 / TT-BNV, Nghị định số 161/2018 / NĐ-CP … chưa được hệ thống hóa. Hiện, việc sửa đổi, bổ sung này đã mở ra “cánh cổng” vào công chức cho nhiều người.

5 / Công khai kết quả đánh giá nhân viên tại nơi làm việc

Đây là một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa được Quốc hội biểu quyết, thông qua.

Theo đó, căn cứ vào kết quả đánh giá, viên chức vẫn được xếp thành 04 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực và Không hoàn thành nhiệm vụ (Quy định tại Khoản 3 Điều 1 sửa đổi Điều 29 Luật Cán bộ, công chức).

Kết quả này được lưu trong hồ sơ cán bộ, thông báo cho người được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ này công tác. Ngoài ra, nếu viên chức 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn bị miễn nhiệm hoặc cách chức.

Như vậy có thể thấy, công tác đánh giá cán bộ hoàn toàn đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, được thực hiện công khai, minh bạch.

6 / Đánh giá nhân viên qua công việc và sản phẩm cụ thể

Bên cạnh cán bộ, công chức, nội dung đánh giá công chức cũng được sửa đổi trong kỳ họp thứ 8 này.

Nếu như trước đây, Điều 41 Luật Viên chức quy định rõ, việc đánh giá viên chức chỉ được xem xét trên kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; Thái độ phục vụ nhân dân … hiện đã được quy định rõ ràng theo từng công việc, sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, mỗi nghề có đặc thù riêng nên sẽ áp dụng một tiêu chuẩn có nội dung khác nhau khi đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

Do đó, với quy định đánh giá viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm và kết quả hoạt động thông qua công việc cụ thể, sản phẩm làm cho nó rõ ràng hơn và thuận tiện hơn…

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Tìm hiểu thêm

  • Chính sách mới về hưu trí và bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
  • Hướng dẫn cách tính hưởng chế độ thai sản năm 2020

Xem chi tiết bài viết

Điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

#Điểm #mới #của #Luật #sửa #đổi #Luật #Cán #bộ #công #chức #và #Luật #Viên #chức

Điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Luật sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức đã chính thức được Quốc hội thông qua. Theo đó sẽ có nhiều chính sách mới đối với người lao động, công chức viên chức được áp dụng khi luật có hiệu lực thi hành. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Luật sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức hatienvenicevillas.com.vn đã tổng hợp xin chia sẻ đến các bạn.Các quy định mới quan trọng của Luật sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức1/ Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “xóa tư cách chức vụ”2/ Chính thức bỏ chế độ “biên chế suốt đời” với viên chức3/ Kéo dài thời hạn hợp đồng làm việc của viên chức lên 60 tháng4/ Thêm trường hợp được tuyển dụng vào công chức5/ Công khai kết quả đánh giá cán bộ ở nơi làm việc6/ Đánh giá viên chức thông qua công việc, sản phẩm cụ thể(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chiều 25/11/2019, với 88,2% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức được thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý.1/ Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “xóa tư cách chức vụ”Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi lần này là việc bổ sung thêm 01 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Đặc biệt nhấn mạnh việc sau khi đã nghỉ việc, nghỉ hưu, cán bộ, công chức vẫn có thể bị xử lý bằng hình thức “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm”.Theo đó, tại khoản 7 Điều 1 Luật này nêu rõ, sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy vào tính chất, mức độ sẽ phải chịu một trong các hình thức xử lý kỷ luật là: Khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm.Đặc biệt, việc xử lý kỷ luật này gắn với hệ quả pháp lý tương ứng của hành vi vi phạm.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Như vậy, có thể thấy, quan niệm “hạ cánh an toàn” trước đây bắt đầu từ 01/7/2020 sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Đồng thời, quy định này cũng thống nhất và đồng bộ với những văn bản quy phạm pháp luật khác như Quy định số 102-QĐ/TW và Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành…2/ Chính thức bỏ chế độ “biên chế suốt đời” với viên chứcKhông chỉ tác động mạnh mẽ đến tầng lớp cán bộ, công chức mà dự án Luật này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến viên chức. Một trong số đó là quy định về 02 loại hợp đồng làm việc. Theo đó, viên chức vẫn thực hiện 02 loại hợp đồng là không xác định thời hạn và xác định thời hạn.Đối với hợp đồng không xác định thời hạn hay còn gọi là “chế độ biên chế suốt đời” của viên chức sẽ không còn được áp dụng với các đối tượng mới được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020.Như vậy, căn cứ khoản 2 Điều 2 sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật Viên chức hiện hành, việc thực hiện hợp đồng loại không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp:- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.Có thể thấy quy định này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như đồng bộ với những văn bản khác về công tác cán bộ hiện nay…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3/ Kéo dài thời hạn hợp đồng làm việc của viên chức lên 60 thángKhông chỉ sửa đổi, bổ sung hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mà đối với loại hình hợp đồng còn lại, cũng tại khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung lần này thời hạn thực hiện hợp đồng sẽ bị kéo dài từ 36 tháng như quy định hiện nay lên đến 60 tháng.Đây là loại hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, áp dụng với những người mới trúng tuyển viên chức.Đặc biệt: Trước khi hết hạn 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng với viên chức. Trong đó, nếu viên chức đáp ứng đầu đủ các yêu cầu và đơn vị còn nhu cầu thì bắt buộc phải ký tiếp hợp đồng. Ngược lại, nếu từ chối thì phải có văn bản nêu rõ lý do vì sao.Có thể thấy, việc kéo dài thời hạn này tạo điều kiện cho viên chức được làm quen và phát huy được khả năng của mình trong công việc.4/ Thêm trường hợp được tuyển dụng vào công chứcĐiều 37 Luật Cán bộ, công chức hiện nay quy định việc tuyển dụng công chức được thực hiện qua hình thức thi tuyển. Trong đó, chỉ nêu 01 trường hợp duy nhất được xét tuyển là người có phẩm chất, trình độ và năng lực, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo…Trong khi đó, khi Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thì ngoài thi tuyển, Luật còn bổ sung thêm hình thức xét tuyển với các trường hợp:- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;- Người có tài năng.Không chỉ vậy, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể tiếp nhận các trường hợp:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập;- Cán bộ, công chức cấp xã;- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu;- Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Nhà nước: Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Nhà nước…- Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển về làm việc tại các cơ quan, tổ chức khác.Có thể thấy, trước đây, các hình thức thi tuyển, xét tuyển hay tuyển dụng đặc biệt nêu trên chỉ được quy định tại các Thông tư 03/2019/TT-BNV, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP… mà chưa được luật hóa. Hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung này đã mở rộng “cánh cổng” bước chân vào công chức đối với nhiều người.5/ Công khai kết quả đánh giá cán bộ ở nơi làm việcĐây là một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua.Theo đó, căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ vẫn được phân loại thành 04 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và Không hoàn thành nhiệm vụ (Quy định tại khoản 3 Điều 1 sửa đổi Điều 29 Luật Cán bộ, công chức).Kết quả này được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến người được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ này công tác. Ngoài ra, nếu 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cán bộ vẫn bị miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.Như vậy, có thể thấy việc đánh giá cán bộ hoàn toàn phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, được thực hiện một cách công khai, minh bạch.6/ Đánh giá viên chức thông qua công việc, sản phẩm cụ thểBên cạnh cán bộ, công chức, nội dung đánh giá viên chức cũng được sửa đổi trong kỳ họp thứ 8 này.Nếu như trước đây, Điều 41 Luật Viên chức nêu rõ, việc đánh giá viên chức chỉ được xem xét ở kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; thái độ phục vụ nhân dân… thì nay đã được quy định rõ theo từng công việc, sản phẩm cụ thể.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đồng thời, mỗi ngành nghề lại có đặc thù riêng nên sẽ áp dụng một tiêu chuẩn với nội dung khác nhau khi đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.Do đó, với quy định đánh giá viên chức dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm và thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể đã tạo sự rõ ràng, thuận lợi hơn…Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.Tham khảo thêmChính sách mới về hưu trí và bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2020Hướng dẫn tính tiền trợ cấp thai sản được hưởng năm 2020(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.