Phổ biến pháp luật

Dịch vụ công ích thiết yếu là gì?

Tải về

– Bước 3: Căn cứ vào danh sách đề nghị của các cơ quan chủ quản, Phòng Cảnh sát Giao thông cấp Giấy đi đường, cụ thể:

+ Cấp Giấy đi đường có mã nhận diện đối với người điều khiển ô tô và gửi tới các cơ quan chủ quản (qua email đã được hệ thống xác nhận). Các cơ quan chủ quản chuyển Giấy đi đường có mã nhận diện cho các các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt để tổ chức in ra giấy và sử dụng.

+ Cấp Giấy đi đường có mã nhận diện (có ký, đóng dấu) cho các cá nhân và người điều khiểu mô tô. Đồng thời, gửi Giấy đi đường tới các cơ quan chủ quản để gửi trả cho các các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt.

Chi tiết các biểu mẫu mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.