Tài liệu

Đáp án cuộc thi vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 2022

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 20222 chính thức được tỉnh Hà Tĩnh phát động. Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 2/7/2022.

Thí sinh dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn, thời gian làm bài tối đa 20 phút / lần, với 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượng thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 3 lần / tuần. Mời các bạn cùng theo dõi gợi ý câu trả lời:

Lưu ý: Đáp án cuộc thi chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án cuộc thi Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 2022

Câu 1: Theo Chỉ thị số 03-CT / TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì? Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thực hiện tốt?

một. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam.

b. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về Cuộc vận động, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ của con người Việt Nam. , bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong sản xuất kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.

c. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng; chú trọng thị trường trong nước, đồng thời mở rộng ra thị trường nước ngoài, nhất là các thị trường Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do.

d. Cả 3 kế hoạch trên.

Câu 2: Theo Chỉ thị số 28 / CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, việc thực hiện những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua?

một. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu; Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thúc đẩy người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam còn chậm.

b. Chất lượng, mẫu mã, giá cả của nhiều mặt hàng Việt Nam chưa hấp dẫn người tiêu dùng; Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, mất an toàn gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cả nước.

c. Việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh những gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động còn hạn chế.

d. Tùy chọn a và b.

Câu 3: Mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2025 của Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 (được phê duyệt tại Quyết định số 386 / QĐ-TTg ngày 17/3 Năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)?

một. Giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, thương mại điện tử …) và trên 80% kênh phân phối truyền thống (chợ, tạp hóa. cửa hàng, …).

b. Giữ tỷ trọng bán lẻ hàng hóa của khu vực kinh tế trong nước chiếm 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước.

c. Trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

d. Cả 3 kế hoạch trên.

Câu 4: Theo Kế hoạch số 06 / KH-BCĐTCVVD ngày 28/9/2021 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT / TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT / TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là gì? Ban vận động huyện, thị xã, thành phố?

một. Chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 03-CT / TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 12-CT / TU của Ban Thường vụ. Của Tỉnh ủy và Kế hoạch này tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa nội dung Cuộc vận động vào chương trình công tác hàng năm của cấp ủy các cấp.

b. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động gắn với kế hoạch phát triển kinh tế ở địa phương, đơn vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động.

c. Hàng năm đánh giá, rút ​​kinh nghiệm kết quả thực hiện Cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động; đồng thời nhắc nhở, phê bình những tập thể, cá nhân không nghiêm túc thực hiện Cuộc vận động.

d. Cả 3 kế hoạch trên.

Câu 5: Theo Quyết định số 62-QĐ / TU ngày 22/12/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cơ quan Thường trực của Hà Tĩnh. Tỉnh ủy tinh. Cơ quan nào chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh?

một. Ủy ban nhân dân tỉnh

b. Cơ sở công nghiệp và thương mại

c. UBMTTQ tỉnh

d. Sở Khoa học và Công nghệ

Câu 6: Theo Kế hoạch số 304 / KH-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 – Năm 2025, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ doanh thu hàng Việt Nam tại các trung tâm thương mại, siêu thị và hệ thống bán lẻ hiện đại sẽ là bao nhiêu?

một. 75%

b. 80%

c. 85%

d. 90%

Câu 7: Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Cam Khe Mây” cho sản phẩm cam sành của địa phương nào?

một. Vu Quang District

b. Hương Khê District

c. Can Loc District

d. Huyện hương sơn

Câu 8: Sản phẩm nào sau đây sẽ được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định số 3746 / QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh?

một. Bộ đồ dùng nhà bếp bằng gỗ (Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Mỹ nghệ Thái Yên), Trà gạo lứt Omega An Phát (Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật An Phát).

b. Ván sàn gỗ (Công ty TNHH Xuân Lâm), nước mắm Định Miền (HTX thu mua và chế biến thủy sản Kỳ Phú).

c. Bộ gạch không nung công nghệ Châu Âu (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trân Châu), Rượu nhung hươu Thuận Hà (Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà).

d. Cả 3 kế hoạch trên.

Câu 9: Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) “Hương Sơn” (Hà Tĩnh) cấp vào năm nào?

một. 2018

b. 2019

c. Năm 2020

d. Năm 2021

Câu 10: Cơ sở nào ở Hà Tĩnh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP trong sản xuất nông nghiệp cho sản phẩm bưởi Phúc Trạch?

một. Tổ hợp tác sản xuất bưởi Phúc Trạch Anh Quân

b. Hợp tác xã nông nghiệp Hoàn Thắng

c. HTX nông nghiệp CHOA

d. Công ty TNHH Vườn ươm Việt

Câu hỏi dự đoán: Có bao nhiêu người tham gia cuộc thi hàng tuần?

…………………………

Xem chi tiết bài viết

Đáp án cuộc thi vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 2022

#Đáp #án #cuộc #thi #vận #động #Người #Việt #Nam #ưu #tiên #dùng #hàng #Việt #Nam


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close