Hướng dẫn

Danh sách code Fruits Battlegrounds và cách nhập

Mã trái cây Battlegrounds sẽ giúp bạn nhận được rất nhiều tiền và đá quý. Khi tham gia Fruits Battlegrounds bạn sẽ chọn ngẫu nhiên 1 loại trái cây và đóng vai trò là chiến binh mạnh nhất.

Bạn phải sống sót, bằng mọi giá và cách nào tốt hơn để làm điều đó hơn là đảm bảo nhân vật của bạn có lợi thế ngay từ đầu với mã Fruits Battlegrounds.

Danh sách mã Fruits Battlegrounds

 • YESSIRBIG200! — Mở khóa: 400 viên ngọc (Mới)
 • KHÔNG BAO GIỜ — Mở khóa: 350 viên ngọc (Mới)
 • DUBMINER — Mở khóa: 400 viên ngọc (Mới)
 • CANTSTOP — Mở khóa: 300 Viên ngọc (Mới)
 • IKEEPSẮP TỚI! — Mở khóa: 400 viên ngọc (Mới)
 • SHUTDOWNLUCK — Mở khóa: 400 Viên ngọc
 • FUNNYNUMBER — Mở khóa: 400 Viên ngọc
 • 190KWOWBRUH — Mở khóa: 600 Viên ngọc
 • GOCRAZY180! — Mở khóa: 400 viên ngọc
 • 170KKRAZY — Mở khóa: 450 Viên ngọc
 • FREECASHBRO — Mở khóa: 5k tiền mặt
 • KRAZYSUPPORT — Mở khóa: 280 viên ngọc
 • 160WOW — Mở khóa: 300 Viên ngọc
 • DRACOMASTA — Mở khóa: 360 Viên ngọc
 • KAIDOBEAST — Mở khóa: 200 Viên ngọc
 • GOKRAZY150 — Mở khóa: 400 Viên ngọc
 • 140KAGAIN — Mở khóa: 360 Viên ngọc
 • FATSTACKZ — Mở khóa: 250 Viên ngọc
 • ĐÁ QUÝ MƯA! — Mở khóa: 320 viên ngọc
 • GEARFOOOOURTH — Mở khóa: 500 Viên ngọc
 • ĐÃ ĐỢI DÀI — Mở khóa: 300 Viên ngọc
 • ITJUSTDONTSTOP — Mở khóa: 240 viên ngọc
 • LETSGOO130K — Mở khóa: Đá quý
 • PAWGOKRAZY — Mở khóa: 400 Viên ngọc
 • UPDATETIMEEE — Mở khóa: 400 Viên ngọc
 • GOLDENDAYZ — Mở khóa: 350 Viên ngọc
 • FREECAZH—Mở khóa: 400 viên ngọc
 • 120KTHX—Mở khóa: 400 viên ngọc
 • INDAZONE—Mở khóa: 520 viên ngọc
 • LASTSHUTDOWNALRIGHT — Mở khóa: 320 viên ngọc
 • 110KYEE—Mở khóa: 500 viên ngọc
 • WINTERDAYZ—Mở khóa: 400 Viên ngọc
 • COMEONMARCOOO—Mở khóa: 900 viên ngọc
 • 100KWEDIDIT—Đổi lấy Ngọc
 • DAMN90K—Đổi lấy Ngọc
 • THXFOR70K—Đổi lấy Ngọc
 • FREEBREAD!—Đổi lấy Ngọc
 • 60KLETSGO—Đổi lấy đá quý
 • SORRY4SHUTDOWN—Đổi lấy Ngọc
 • MAGMALETSGOO—Đổi lấy đá quý
 • 50KINSANE — Đổi lấy đá quý!
 • 20KCRAZY — Đổi lấy Ngọc!
 • 15KNOWAY — Đổi lấy Ngọc!
 • THXFOR10K — Đổi lấy Ngọc!
 • 7KTEAM — Đổi lấy Ngọc!
  PRESENT4YOU — Đổi lấy Ngọc!

Cách nhập code Fruits Battlegrounds

 • Bắt đầu trò chơi Fruits Battlegrounds trên Roblox.
 • Nếu không tham gia trò chơi, hãy vào menu để quay lấy một loại trái cây ngẫu nhiên.
 • Ngay khi bạn đến khu vực này, hãy nhấp vào rương kho báu để vào menu phụ cho phép bạn quay để lấy trái cây ngẫu nhiên. Nhìn vào góc dưới cùng bên trái của màn hình để tìm cửa sổ nhập mã.
 • Sao chép và dán mã vào khoảng trống được cung cấp và nhấp vào ĐỔI.
Cách nhập code Fruits Battlegrounds
Cách nhập code Fruits Battlegrounds

Xem chi tiết bài viết

Danh sách code Fruits Battlegrounds và cách nhập

#Danh #sách #code #Fruits #Battlegrounds #và #cách #nhập

Code Fruits Battlegrounds sẽ giúp bạn nhận về rất nhiều tiền tệ và đá quý. Khi tham gia Fruits Battlegrounds bạn sẽ lựa chọn 1 loại trái cây ngẫu nhiên và hành động trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất.Bạn phải sống sót, bằng bất cứ giá nào và cách nào tốt hơn để làm điều đó hơn là đảm bảo nhân vật của bạn có lợi thế ngay từ đầu với code Fruits Battlegrounds.Danh sách code Fruits BattlegroundsYESSIRBIG200! — Unlocks: 400 Gems (New)NEVERSTOP — Unlocks: 350 Gems (New)DUBMINER — Unlocks: 400 Gems (New)CANTSTOP — Unlocks: 300 Gems (New)ITKEEPSCOMING! — Unlocks: 400 Gems (New)SHUTDOWNLUCK — Unlocks: 400 GemsFUNNYNUMBER — Unlocks: 400 Gems190KWOWBRUH — Unlocks: 600 GemsGOCRAZY180! — Unlocks: 400 Gems170KKRAZY — Unlocks: 450 GemsFREECASHBRO — Unlocks: 5k CashKRAZYSUPPORT — Unlocks: 280 Gems160WOW — Unlocks: 300 GemsDRACOMASTA — Unlocks: 360 GemsKAIDOBEAST — Unlocks: 200 GemsGOKRAZY150 — Unlocks: 400 Gems140KAGAIN — Unlocks: 360 GemsFATSTACKZ — Unlocks: 250 GemsRAININGGEMS! — Unlocks: 320 GemsGEARFOOOOURTH — Unlocks: 500 GemsLONGAWAITED — Unlocks: 300 GemsITJUSTDONTSTOP — Unlocks: 240 GemsLETSGOO130K — Unlocks: GemsPAWGOKRAZY — Unlocks: 400 GemsUPDATETIMEEE — Unlocks: 400 GemsGOLDENDAYZ — Unlocks: 350 GemsFREECAZH—Unlocks: 400 Gems120KTHX—Unlocks: 400 GemsINDAZONE—Unlocks: 520 GemsLASTSHUTDOWNALRIGHT — Unlocks: 320 Gems110KYEE—Unlocks: 500 GemsWINTERDAYZ—Unlocks: 400 GemsCOMEONMARCOOO—Unlocks: 900 Gems100KWEDIDIT—Redeem for GemsDAMN90K—Redeem for GemsTHXFOR70K—Redeem for GemsFREEBREAD!—Redeem for Gems60KLETSGO—Redeem for GemsSORRY4SHUTDOWN—Redeem for GemsMAGMALETSGOO—Redeem for Gems50KINSANE — Redeem for Gems!20KCRAZY — Redeem for Gems!15KNOWAY — Redeem for Gems!THXFOR10K — Redeem for Gems!7KTEAM — Redeem for Gems!PRESENT4YOU — Redeem for Gems!(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cách nhập code Fruits BattlegroundsKhởi động game Fruits Battlegrounds trên Roblox.Nếu không tham gia trò chơi nào hãy vào menu để quay cho một loại trái cây ngẫu nhiên.Ngay khi bạn đến khu vực này, hãy nhấp vào rương kho báu để vào menu phụ cho phép bạn quay để lấy trái cây ngẫu nhiên. Nhìn vào góc dưới cùng bên trái của màn hình để tìm cửa sổ nhập mã.Sao chép và dán mã vào khoảng trống được cung cấp và nhấp vào REDEEM.Cách nhập code Fruits Battlegrounds(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close