Linh Tinh

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT 2022

Tải xuống

Các mặt hàng chịu thuế suất 10 năm 2022

Theo quy định tại Nghị định 15/2022, từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 sẽ giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất. Thuế suất thuế GTGT 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Sau đây là chi tiết danh sách các mặt hàng không được giảm thuế GTGT năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi.

Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT năm 2022

Theo đó, từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa. dịch vụ áp dụng thuế suất 10%, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (trừ khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh luyện, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

– Sản phẩm, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

– Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

– Việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với từng hàng hóa, dịch vụ nêu trên được áp dụng thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh, thương mại.

Đối với than xuất bán (kể cả trường hợp than khai thác, sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín, xuất bán) được giảm thuế giá trị gia tăng. Sản phẩm than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này không được giảm thuế giá trị gia tăng ở các khâu không phải khai thác, xuất bán.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hoặc chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Để biết chi tiết, vui lòng xem tệp tải xuống.

Mời bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT 2022

#Danh #mục #hàng #hóa #không #được #giảm #thuế #GTGT

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT 2022Các loại hàng hóa không được giảm VAT theo Nghị định 15 Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Các mặt hàng chịu thuế suất 10 trong năm 2022Theo quy định của Nghị định 15/2022,  từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, sẽ áp dụng giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ. Sau đây là chi tiết danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT 2022, mời các bạn cùng theo dõi.Các loại hàng hóa, dịch vụ không được giảm VAT trong năm 2022Theo đó, từ 01/02/2022 đến hết 31/12/2022, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.- Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.Chi tiết danh mục mời các bạn xem trong file Tải về.Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.