Linh Tinh

Đặc điểm của pháp luật

Đặc điểm của luật. Trong cuộc sống ngày nay, mọi người đều làm việc và hành động tuân theo pháp luật. Pháp luật có vai trò quan trọng, điều chỉnh mọi mối quan hệ trong xã hội. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn không biết luật là gì? Đặc điểm của pháp luật là gì? hatienvenicevillas.com.vn xin phân tích và cũng như cung cấp thông tin đến bạn đọc. Hãy cùng hatienvenicevillas.com.vn đọc bài viết dưới đây nhé.

Các đặc điểm cơ bản của luật

 • 1. Luật là gì?
 • 2. Pháp luật bao gồm những đặc điểm nào?
 • 3. Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của pháp luật?
 • 4. Đặc điểm của luật
Đặc điểm của luật.

1. Luật là gì?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ trong xã hội, được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

2. Pháp luật bao gồm những đặc điểm nào?

Câu hỏi: Pháp luật bao gồm những đặc điểm nào?

 • A. Tính chất quy phạm chung.
 • B. Thuyết xác định chặt chẽ.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.

Đáp án: Chọn D. Cả A, B, C đều là câu trả lời đúng.

Giải thích: Luật bao gồm các đặc điểm như tính xác định chặt chẽ, tính quy phạm phổ biến và tính bắt buộc.

Trong Phần 1, khái niệm pháp luật đã được nêu là những quy tắc xử sự chung nên nó có tính chất quy phạm chung cho mọi người.

Luật phải rõ ràng, chính xác về nội dung, được quy định bằng văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Vì vậy, nó có độ chính xác chặt chẽ.

Ngoài ra, pháp luật còn được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước và bằng các biện pháp cưỡng chế nên bắt buộc mọi chủ thể phải tuân thủ.

3. Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của pháp luật?

Mọi công dân không được làm những việc trái với quy định của pháp luật.
Mọi công dân không được làm những việc trái với quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của pháp luật?

 • A. Tính chất quy phạm chung.
 • B. Tính nhất quán.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Thuyết xác định chặt chẽ.

Đáp án: Chọn B. Tính nhất quán là câu trả lời đúng.

Giải thích: Tính nhất quán không phải là một đặc điểm của luật. Tùy từng chủ thể, đối tượng, lĩnh vực, vụ việc mà pháp luật có quy định riêng.

Ví dụ:

Pháp luật quy định con cái có nghĩa vụ kính trọng, vâng lời cha mẹ; Ngược lại, cha mẹ có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc con cái.

Quy định tính thuế TNCN đối với từng đối tượng khác nhau phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng, hàng năm, người phụ thuộc… nên mức thuế của mỗi người cũng không giống nhau.

4. Đặc điểm của luật

Luật bao gồm những tính năng nào?

– Là hệ thống các quy tắc xử sự bắt buộc chung:

Vì pháp luật là hệ thống các quy tắc mẫu mực, là chuẩn mực cho mọi người trong cách ứng xử, nên chính nhờ những khuôn mẫu, khuôn mẫu ứng xử chung đó mà con người mới “đo lường” được hành vi của mình. Mọi người biết những gì họ có thể và không nên làm, những gì họ không thể làm và cách họ phải làm điều đó. Nếu chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định.

– Thể hiện ý chí của nhà nước và giai cấp thống trị:

Pháp luật luôn là một hiện tượng xã hội có giai cấp. Pháp luật luôn là hệ thống các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội.

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc công nhận;

– Được thể hiện dưới các hình thức: tập quán, án lệ, văn bản quy phạm pháp luật;

– Bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước (biện pháp cưỡng chế):

Khác với các quy phạm xã hội khác, pháp luật do Nhà nước ban hành và do đó được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Điều này có nghĩa là Nhà nước đã ban hành các quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Chỉ có như vậy, pháp luật mới trở thành những quy tắc xử sự bắt buộc chung và pháp luật mới là công cụ hữu hiệu trong tay Nhà nước để Nhà nước quản lý, điều hành mọi quan hệ và hoạt động của xã hội. lễ hội.

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin về đặc điểm của pháp luật. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.

 • Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính 2022
 • So sánh đạo đức và luật pháp
 • Nhà nước ra đời trước pháp luật đúng hay sai?

Xem chi tiết bài viết

Đặc điểm của pháp luật

#Đặc #điểm #của #pháp #luật

Đặc điểm của pháp luậtVai trò của pháp luật là gì? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đặc điểm của pháp luật. Trong cuộc sống ngày nay, tất cả mọi người đều làm việc và hành động tuân thủ theo pháp luật. Pháp luật có vai trò quan trọng quan trọng, điều chỉnh tất cả các quan hệ trong xã hội. Dù vậy, vẫn còn khá nhiều người thắc mắc về pháp luật là gì? pháp luật có những đặc điểm gì? hatienvenicevillas.com.vn xin phân tích và cũng cấp thông tin gửi đến bạn đọc. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng hatienvenicevillas.com.vn.Những đặc trưng cơ bản của pháp luật1. Pháp luật là gì?2. Pháp luật bao gồm những đặc điểm nào?3. Đặc điểm nào sau đây không phải là của pháp luật?4. Đặc điểm của pháp luậtĐặc điểm của pháp luật.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Pháp luật là gì?Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ trong xã hội, được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.2. Pháp luật bao gồm những đặc điểm nào?Câu hỏi: Pháp luật bao gồm những đặc điểm nào?A. Tính quy phạm phổ biến.B. Tính xác định chặt chẽ.C. Tính bắt buộc.D. Cả A,B,C.Đáp án: Chọn D. Cả A,B,C là đáp án chính xác.Lý giải: Pháp luật bao gồm những đặc điểm như tính xác định chặt chẽ, tính quy phạm phổ biến, tính bắt buộc.Tại phần 1 đã nêu khái niệm về pháp luật là những quy tắc xử sự chung vì vậy nó có tính quy phạm phổ biến cho tất cả mọi người.Pháp luật phải rõ ràng, chuẩn xác về mặt nội dung được quy định dưới dạng hành văn do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Vì vậy nó có tính chính xác chặt chẽ.Ngoài ra, pháp luật còn được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước, bằng các biện pháp cưỡng chế, vì vậy có tính bắt buộc mọi chủ thể phải tuân thủ theo.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Đặc điểm nào sau đây không phải là của pháp luật?Mọi công dân đều không được làm những việc trái với quy định của pháp luật.Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không phải là của pháp luật?A. Tính quy phạm phổ biến.B. Tính thống nhất.C. Tính bắt buộc.D. Tính xác định chặt chẽ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đáp án: Chọn B. Tính thống nhất là đáp án đúng.Lý giải: Tính thống nhất không phải là đặc điểm của pháp luật. Căn cứ vào từng chủ thể, đối tượng, lĩnh vực, trường hợp khác nhau mà pháp luật có những quy định riêng.Ví dụ:Pháp luật quy định con cái phải có nghĩa vụ kính yêu, nghe lời cha mẹ; ngược lại cha mẹ phải có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc con cái.Quy định tính thuế thu nhập cá nhân với từng đối tượng khác nhau phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng, hàng năm, người phụ thuộc… nên mức đóng thuế của mỗi người là không giống nhau.4. Đặc điểm của pháp luậtPháp luật bao gồm những đặc điểm nào?- Là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung:Bởi pháp luật là hệ thống các quy tắc mang tính chất mẫu mực, khuôn thước cho mọi người trong cách xử sự, chính thông qua những khuôn mẫu, những mô hình xử sự chung đó mà người ta “đo” được hành vi của mình, người ta biết được mình có thể và không cần phải làm gì, không được làm gì và phải làm như thế nào. Nếu chủ thể nào có hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định.- Thể hiện ý chí của nhà nước, của giai cấp thống trị:Pháp luật bao giờ cũng là một hiện tượng xã hội mang tính giai cấp. Pháp luật luôn luôn là hệ thống các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền trong xã hội.- Do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận;- Được thể hiện bằng hình thức sau: pháp luật tập quán, pháp luật án lệ, văn bản quy phạm pháp luật;- Được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước (các biện pháp mang tính cưỡng chế):(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khác với các quy phạm xã hội khác, pháp luật do Nhà nước ban hành và vì vậy được Nhà nước đảm bảo thực hiện. Điều này có nghĩa là Nhà nước đã trao cho các quy phạm pháp luật tính quyền lực bắt buộc với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Có như vậy pháp luật mới trở thành các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung và pháp luật mới thực sự là công cụ hữu hiệu có trong tay Nhà nước để Nhà nước quản lý và điều hành mọi quan hệ, hoạt động của xã hội.Bài viết trên đã cung cấp thông tin về đặc điểm của pháp luật. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.Phân biệt văn bản pháp luật với văn bản hành chính 2022So sánh đạo đức và pháp luậtNhà nước ra đời trước pháp luật đúng hay sai?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.