Tài liệu

Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH

Ngày 15/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3883 / BGDĐT-GDDH thực hiện công tác tuyển sinh đại học; Tuyển sinh cao đẳng ngành Sư phạm Mầm non năm 2022.

Theo đó, quy trình xét tuyển chính thức và quy trình nộp hồ sơ (lọc ảo) cần lưu ý những điều sau:

  • Các cơ sở đào tạo (CSĐT) tổ chức xét tuyển sớm và thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện để đưa lên Hệ thống xử lý nguyện vọng (Hệ thống) nếu thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển. .
  • Các cơ sở đào tạo không phải đăng ký NV1 trên Hệ thống để được xét tuyển và không phải xét tuyển lại để loại / tăng thí sinh.
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 3883 / BGDĐT-GDDH
Về việc thực hiện công tác tuyển sinh đại học; Tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Mầm non năm 2022

Hà Nội, ngày 1 Ngày 5 tháng 8 năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.