Giáo Dục

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra

Nhiệt lượng là gì? Công thức tính nhiệt lượng toả ra là gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn học sinh quan tâm, vì vậy hãy cùng hatienvenicevillas.com.vn theo dõi bài viết dưới đây để nắm được toàn bộ kiến ​​thức về công thức tính nhiệt lượng tỏa ra nhé.

Công thức tính nhiệt lượng toả ra Bài soạn dưới đây giúp các em học sinh nhanh chóng biết cách tính nhiệt lượng tỏa ra. Đồng thời biết cách giải các bài tập Vật lí. Bên cạnh đó, các em có thể xem thêm một số tài liệu như: Công thức vật lý 12, công thức Vật lý 12 chương 1.

Công thức tính nhiệt lượng toả ra

  • 1. Nhiệt trị là gì?
  • 2. Công thức tính nhiệt lượng toả ra
  • 3. Bài tập tính nhiệt lượng toả ra

1. Nhiệt trị là gì?

Nhiệt lượng có thể hiểu là phần nhiệt mà vật nhận được hoặc mất đi hoặc mất đi trong quá trình truyền nhiệt.

Nhiệt lượng một vật thu vào để đốt nóng phụ thuộc vào ba yếu tố:

  • Khối lượng của vật: vật có khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng mà vật hấp thụ càng lớn.
  • Độ tăng nhiệt: độ tăng nhiệt của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật hấp thụ càng lớn.
  • Chất tạo nên vật: mỗi chất có nhiệt dung riêng khác nhau nên nhiệt dung của chúng cũng khác nhau.

2. Công thức tính nhiệt lượng toả ra

Nhiệt lượng toả ra trong vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, điện trở của vật dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

Q = tôi2.Rt

Trong đó:

  • Q: Nhiệt tỏa ra (J)
  • I: Cường độ dòng điện (A)
  • R: Điện trở (Ω)
  • t: Thời gian

Ghi chú: Ngoài đơn vị là jun, nhiệt còn được đo bằng đơn vị calo (cal) hoặc kilocalories (kcal).

1J = 0,24cal <=> 1cal = 4,18J

1kcal = 1000cal

3. Bài tập tính nhiệt lượng toả ra

Bài tập 1: Trong mùa đông, một lò sưởi điện 220V – 880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày. Tính tiền điện cho việc sử dụng lò sưởi nói trên trong mùa đông, tổng cộng là 30 ngày. Giả sử giá điện là 1000 đồng / kWh.

Câu trả lời:

Ta thấy lò sưởi dùng điện có hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức => công suất của lò sưởi là 880W

Thời gian sử dụng lò sưởi bằng điện là: t = 4,30 = 120 (h)

=> Điện năng tiêu thụ của bình nóng lạnh là:

A = Pt = 880.10-3.120 = 105,6 (kWh)

=> Tiền điện phải trả khi sử dụng bình nóng lạnh là 105.6.1000 = 105600 (đồng)

Bài tập 2: Một ấm điện có dung tích 2 lít, hoạt động ở hiệu điện thế 220V. Khi đổ đầy nước vào ấm và đun sôi, người ta thấy sau 42 giây đun, nhiệt độ của nước tăng thêm 10 độ. Bỏ qua phế phẩm, tìm điện trở của ấm và cường độ dòng điện chạy qua ấm. Nhiệt dung riêng của nước là 4200J / (kg.K).

Câu trả lời:

Nhiệt lượng mà nước hấp thụ là

Q = Qsưu tầm = mcΔto = 2.1..4200.10 = 84000 (J)

Điện trở của ấm và cường độ dòng điện chạy qua ấm là

 mathrm {Q} = mathrm {I} ^ {2} cdot mathrm {R} cdot mathrm {t} = frac { mathrm {U} ^ {2}} { mathrm {R}} cdot mathrm {t} = mathrm {U} cdot mathrm {I} cdot mathrm {t} => left { begin {array} {l} mathrm {R} = frac { mathrm {U} ^ {2}} { mathrm {Q}} cdot mathrm {t} = frac {220 ^ {2}} {84000} cdot 42 = 24,2 ( Omega) \ mathrm {I} = frac { mathrm {Q}} { mathrm {U} cdot mathrm {t}} = frac {84000} {220 cdot 42} = frac {110} {11} ( mathrm {~ A}) end {array} right.” chiều rộng =”585″ chiều cao =”66″ data-type =”0″ data-latex =” mathrm {Q} = mathrm {I} ^ {2} cdot mathrm {R} cdot mathrm {t} = frac { mathrm {U} ^ {2}} { mathrm {R}} cdot mathrm {t} = mathrm {U} cdot mathrm {I} cdot mathrm {t} => left { begin {array} {l} mathrm {R} = frac { mathrm {U} ^ {2}} { mathrm {Q}} cdot mathrm {t} = frac {220 ^ {2}} {84000} cdot 42 = 24,2 ( Omega) \ mathrm {I} = frac { mathrm {Q}} { mathrm {U} cdot mathrm {t}} = frac {84000} {220 cdot 42} = frac {110} {11} ( mathrm {~ A}) end {array} right.” lớp học =”lười” data-src =”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cmathrm%7BQ%7D%3D%5Cmathrm%7BI%7D%5E%7B2%7D%20%5Ccdot%20%5Cmathrm%7BR%7D%20%5Ccdot%20 % 5Cmathrm% 7Bt% 7D% 3D% 5Cfrac% 7B% 5Cmathrm% 7BU% 7D% 5E% 7B2% 7D% 7D% 7B% 5Cmathrm% 7BR% 7D% 7D% 20% 5Ccdot% 20% 5Cmathrm% 7Bt% 7D% 3D % 5Cmathrm% 7BU% 7D% 20% 5Ccdot% 20% 5Cmathrm% 7BI% 7D% 20% 5Ccdot% 20% 5Cmathrm% 7Bt% 7D% 3D% 3E% 5Cleft% 5C% 7B% 5Cbegin% 7Barray% 7D% 7Bl% 7D % 0A% 5Cmathrm% 7BR% 7D% 3D% 5Cfrac% 7B% 5Cmathrm% 7BU% 7D% 5E% 7B2% 7D% 7D% 7B% 5Cmathrm% 7BQ% 7D% 7D% 20% 5Ccdot% 20% 5Cmathrm% 7Bt% 7D % 3D% 5Cfrac% 7B220% 5E% 7B2% 7D% 7D% 7B84000% 7D% 20% 5Ccdot% 2042% 3D24% 2C2 (% 5COmega)% 20% 5C% 5C% 0A% 5Cmathrm% 7BI% 7D% 3D% 5Cfrac % 7B% 5Cmathrm% 7BQ% 7D% 7D% 7B% 5Cmathrm% 7BU% 7D% 20% 5Ccdot% 20% 5Cmathrm% 7Bt% 7D% 7D% 3D% 5Cfrac% 7B84000% 7D% 7B220% 20% 5Ccdot% 2042% 7D % 3D% 5Cfrac% 7B110% 7D% 7B11% 7D (% 5Cmathrm% 7B ~ A% 7D)% 0A% 5Cend% 7Barray% 7D% 5Cright.”></p> <p><strong>Bài tập 3:</strong></p> <p>Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện chạy qua bếp là I = 2,5A.</p> <p>a) Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 giây.</p> <p>b) Dùng bếp điện đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C thì đun sôi nước mất 20 phút. Coi nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, hãy tính hiệu suất của bếp. Nhiệt dung riêng của nước là C = 4 200J / kg.K.</p> <p>c) Thời gian sử dụng bếp điện mỗi ngày là 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện trong 30 ngày, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.</p> <p><strong>Câu trả lời:</strong></p> <p>a) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 1 giây:</p> <p>Q = tôi<sup>2</sup>.Rt = 2,5<sup>2</sup>.80,1 = 500J</p> <p>b) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 20 phút</p> <p>Q<sub>thành phố</sub> = Q.20,60 = 600000J</p> <p>Nhiệt độ cần thiết để đun sôi nước:</p> <p>Qi = mc∆t = mc (t<sub>2</sub> – t<sub>Đầu tiên</sub>) = 4200.1,5. (100 – 25) = 472500J</p> <p>Phòng bếp biểu diễn:</p> <p>H = Qi / Qtp = 472500/60000 = 78,75%.</p> <p>c) Điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày, tính theo đơn vị kw.h là:</p> <p>A = Pt = 500,30,3 = 45000 Wh = 45 kW.h</p> <p>Vậy số điện năng phải trả là:</p> <p>T = 45.700 = 315000 đồng</p> <div class=

Xem chi tiết bài viết

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra

#Công #thức #tính #nhiệt #lượng #tỏa


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.