Linh Tinh

Có bắt buộc phải làm căn cước công dân gắn chíp không?

Người sử dụng CMND / CCCD thuộc một trong các trường hợp trên sẽ phải đổi sang thẻ CCCD có gắn chip. Nếu không đổi có thể bị phạt do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021 / NĐ-CP, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm trên là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

Trước đây, khoản 1 Điều 9 Nghị định 167/2013 / NĐ-CP chỉ quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng nếu quy định của pháp luật về cấp, cấp lại, đổi chứng chỉ. không được tuân thủ nghiêm ngặt. trí tuệ nhân dân.

Có thể thấy, mức phạt mới đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước năm 2022.

2. Miễn, giảm lệ phí cấp CCCD đến ngày 30/6/2022.

Đây là một trong những chính sách đáng chú ý tại Thông tư số 120/2021 / TT-BTC quy định mức thu một số loại phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 19 của Bộ Tài chính.

Theo đó, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, mức thu lệ phí cấp CCCD bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019 / TT-BTC.

Dưới đây là lệ phí cấp CCCD năm 2022:

Mức thu phí

Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022

Đổi từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD

15.000 đồng / thẻ CCCD

30.000 đồng / thẻ CCCD

Đổi thẻ CCCD khi bị hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót thông tin trên thẻ; khi một công dân yêu cầu nó

25.000 đ / CCCD. Thẻ

50.000 đồng / thẻ CCCD

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được nhập lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam

35.000đ / thẻ CCCD

70.000đ / thẻ CCCD

Tích hợp CCCD gắn chip với giấy tờ tùy thân là một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, được ban hành kèm theo với Quyết định 06 / QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/01/2022.

Năm 2022, đất nước chúng ta sẽ từng bước thay thế giấy tờ tùy thân trên cơ sở tích hợp, xác thực thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ CCCD, Ứng dụng Nhận dạng Điện tử Quốc gia (VNEID).

Trong đó, tập trung triển khai ngay một số hồ sơ quan trọng như: BHYT, giấy phép lái xe, giấy phép lái xe, mã chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục… thẻ cán bộ, công chức, viên chức….

Ngoài ra, dự án này cũng đặt ra mục tiêu tích hợp và phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống nhận dạng và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước … trên VNEID, Mã QR của thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

Xây dựng, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả ứng dụng di động Công dân số của VNEID trên cơ sở mở rộng, tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, trình báo hiện trường vụ án, tố giác tội phạm …

Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ công dân số hóa trên ứng dụng VNEID như dịch vụ cư trú, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác …

Như vậy, sắp tới, nhiều loại văn bản, dịch vụ công, dịch vụ thanh toán sẽ được tích hợp trong cùng một ứng dụng VNEID với thông tin trên CCCD gắn chip.

2. Những điều cần biết khi xin cấp CMND 2022

1. Đã có thẻ căn cước công dân thì có phải làm lại thẻ căn cước công dân có gắn chíp không?

Theo quy định tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014

Căn cước công dân phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Hiện tại, chưa có văn bản pháp luật nào quy định CCCD cũ sẽ hết giá trị khi CCCD chip ra đời.

=> CCCD cũ vẫn có giá trị theo các mốc tuổi quy định ở trên. Khi CCCD đến hạn đổi, bạn đổi sang CCCD có chip

=> Nếu đã có thẻ CCCD mã vạch hợp lệ, mọi người không bắt buộc phải đổi sang CCCD có chip

2. Tôi 23, 38 tuổi có phải đổi CCCD không?

Theo quy định tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014:

Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

=> Nếu bạn làm thẻ CCCD ở độ tuổi 23, 38 thì đến 25 tuổi hoặc 40 tuổi bạn sẽ không phải làm thủ tục đổi thẻ, tức là không phải làm CCCD với bằng Chip.

3. Bắt buộc đổi CMND 2021

Ai là người bắt buộc phải thay chip CCCD bằng chip?

Các đối tượng sau đây phải được đổi thành thẻ CCCD gắn chip:

Đối với những người đang sử dụng CNIC:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999 / NĐ-CP thì các trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân:

 • Thời hạn sử dụng của CMND;
 • Chứng minh nhân dân bị hư hỏng không sử dụng được;
 • Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;
 • Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Thay đổi danh tính.
 • Trường hợp chứng minh nhân dân bị mất thì phải làm thủ tục cấp lại.

Đối với những người đang sử dụng mã vạch CCCD:

Theo Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014

– Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

 • Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này (đến thời hạn thay đổi)
 • Thẻ bị hỏng không sử dụng được;
 • Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng;
 • Xác định lại giới tính, quê quán;
 • Có sai sót thông tin trên thẻ Căn cước công dân;
 • Khi công dân có yêu cầu.

– Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

 • Thẻ căn cước công dân bị mất;
 • Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

=> Những trường hợp trên, người dân phải đi đổi CMND, CCCD. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, cả nước dừng cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân có mã vạch mà thay vào đó là CCCD có gắn chip.

=> Những trường hợp này người dân phải đổi sang CCCD bằng chip

4. Thời hạn làm căn cước công dân bằng chip

Theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước công dân năm 2014, thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như sau:

Điều 25. Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

2. Tại các huyện miền núi, biên giới, hải đảo trong mọi trường hợp không quá 20 ngày làm việc;

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với mọi trường hợp;

4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Tuy nhiên, hiện nay do khối lượng công việc quá nhiều, một số nơi còn quá tải, cơ quan công an phải làm việc đến 2 giờ sáng nên thời gian nhận thẻ CCCD có thể chậm hơn so với quy định trên tùy trường hợp. từng địa phương.

5. Địa điểm làm thẻ CCCD tại Hà Nội

Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có 31 đơn vị cung cấp CCCD, để biết địa chỉ cụ thể của các đơn vị này, mời bạn tham khảo bài viết: Địa điểm làm thẻ căn cước công dân tại Hà Nội

Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã trả lời câu hỏi Làm thẻ căn cước công dân có phải làm lại thẻ căn cước công dân có gắn chip không? Vui lòng tham khảo thêm các bài viết liên quan trong phần Quản trị, phần Hỏi đáp pháp luật.

Những bài viết liên quan:

 • Tôi có thể nhuộm tóc, trang điểm đậm hoặc để tóc mái khi nộp đơn xin nhập quốc tịch không?
 • Có thể photo Thẻ căn cước công dân (CCCD) được không?
 • Làm căn cước công dân trực tuyến
 • Xử lý chậm nộp phạt vi phạm giao thông như thế nào?
 • Tra cứu tiền phạt nguội
 • Tôi có thể làm chứng minh nhân dân ở tỉnh khác không?

Xem chi tiết bài viết

Có bắt buộc phải làm căn cước công dân gắn chíp không?

#Có #bắt #buộc #phải #làm #căn #cước #công #dân #gắn #chíp #không

Có bắt buộc phải làm căn cước công dân gắn chíp không?Đối tượng nào bắt buộc phải làm thẻ CCCD gắn chíp? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Có thẻ căn cước công dân rồi có phải làm lại thẻ căn cước công dân gắn chíp không? Đây hẳn là vấn đề mà nhiều người dân thắc mắc khi việc làm thẻ CCCD gắn chíp đang trở nên nóng hổi. Vậy, những đối tượng nào bắt buộc phải đổi thẻ CCCD gắn chíp?Có bắt buộc đổi sang CCCD gắn chíp?1. 3 lý do nên đi đổi CCCD gắn chip ngay trong năm 20221. Từ 2022, phạt nặng nếu sử dụng CMND/CCCD hỏng, hết hạn2. Được miễn, giảm lệ phí cấp CCCD đến 30/6/20223. Sẽ tích hợp CCCD gắn chip với BHYT, bằng lái xe2. Những điều cần biết khi làm căn cước 20221. Có thẻ căn cước công dân rồi có phải làm lại thẻ căn cước công dân gắn chíp không?2. Làm thẻ CCCD năm 23, 38 tuổi thì có phải đổi không?3. Bắt buộc đổi thẻ căn cước 20214. Thời hạn làm căn cước công dân gắn chip5. Địa điểm làm thẻ CCCD ở Hà Nội(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. 3 lý do nên đi đổi CCCD gắn chip ngay trong năm 20221. Từ 2022, phạt nặng nếu sử dụng CMND/CCCD hỏng, hết hạnHiện nay, CCCD gắn chip là loại giấy tờ nhân thân duy nhất được cấp thay thế khi người dân xin đổi, cấp lại CMND/CCCD mã vạch cũ đã hết hạn hoặc không còn giá trị sử dụng.Cụ thể, căn cứ các quy định tại Điều 21, 23 Luật Căn cước công dân 2014, Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, người sử dụng CMND, CCCD phải đi đổi sang CCCD gắn chip mới nếu thuộc một trong các trường hợp:- Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi đối với người sử dụng CCCD;- CMND hết thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp (hướng dẫn bởi Mục 2 Phần II Thông tư 04/1999/TT-BCA);- CMND/CCCD bị hư hỏng không sử dụng được;- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng;- Xác định lại giới tính, quê quán;- Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD/CMND;- Bị mất thẻ CCCD/CMND;- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Người sử dụng CMND/CCCD thuộc một trong các trường hợp trên đều sẽ phải đổi sang thẻ CCCD gắn chip. Nếu không đổi có thể sẽ bị phạt vì lý do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt áp dụng với các vi phạm trên là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.Trước đây, khoản 1 Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP chỉ có quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân.Có thể thấy, mức phạt mới đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước 2022.2. Được miễn, giảm lệ phí cấp CCCD đến 30/6/2022Đây là một trong những chính sách đáng chú ý tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Bộ Tài chính.Theo đó, kể từ 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, mức thu lệ phí cấp CCCD được tính bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Dưới đây là mức lệ phí cấp CCCD trong năm 2022:Mức thu lệ phí Đến 30/6/2022 Từ 01/07/2022 Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD15.000 đồng/thẻ CCCD30.000 đồng/thẻ CCCDĐổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu25.000 đồng/thẻ CCCD50.000 đồng/thẻ CCCDCấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam35.000 đồng/thẻ CCCD70.000 đồng/thẻ CCCD3. Sẽ tích hợp CCCD gắn chip với BHYT, bằng lái xeTích hợp CCCD gắn chip với các giấy tờ cá nhân là một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm Quyết định 06/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/01/2022.Trong năm 2022, nước ta sẽ từng bước thay thế giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID).Trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ quan trọng như: Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức….Ngoài ra, Đề án này còn đề ra mục tiêu tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước… lên VNEID, mã QR của thẻ CCCD gắn chip điện tử.Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm…Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNEID như: Dịch vụ cư trú, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác…Như vậy sắp tới, rất nhiều loại giấy tờ, dịch vụ công, dịch vụ thanh toán sẽ cùng tích hợp trong cùng một ứng dụng VNEID gắn với thông tin trên CCCD gắn chip.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Những điều cần biết khi làm căn cước 20221. Có thẻ căn cước công dân rồi có phải làm lại thẻ căn cước công dân gắn chíp không?Theo quy định tại điều 21 Luật Căn cước công dân 2014Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.Hiện nay cũng không có văn bản pháp luật nào quy định CCCD cũ sẽ hết hiệu lực khi CCCD gắn chíp ra đời=> CCCD cũ vẫn còn hiệu lực theo các mốc tuổi được quy định nêu trên. Khi CCCD đến thời hạn phải đổi thì bạn đổi sang CCCD gắn chíp=> Nếu đã có thẻ CCCD mã vạch vẫn còn hiệu lực thì người dân không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chíp2. Làm thẻ CCCD năm 23, 38 tuổi thì có phải đổi không?Theo quy định tại điều 21 Luật Căn cước công dân 2014:Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.=> Làm thẻ CCCD năm 23, 38 tuổi thì đến năm 25, 40 tuổi không phải làm thủ tục đổi thẻ, có nghĩa là không bắt buộc làm CCCD gắn chíp.3. Bắt buộc đổi thẻ căn cước 2021Những đối tượng nào bắt buộc phải đổi thẻ CCCD gắn chíp?Những đối tượng sau đây bắt buộc phải đổi sang thẻ CCCD gắn chíp:Đối với những người đang dùng CMND:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi chứng minh nhân dân:Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Thay đổi đặc điểm nhận dạng.Trường hợp bị mất chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.Đối với những người đang dùng CCCD mã vạch:Theo điều 23 Luật Căn cước công dân 2014- Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này (đến thời hạn đổi)Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;Xác định lại giới tính, quê quán;Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;Khi công dân có yêu cầu.- Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:Bị mất thẻ Căn cước công dân;Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.=> Những trường hợp nêu trên, người dân phải đi đổi CMND, CCCD. Tuy nhiên từ đầu năm 2021, cả nước đã ngừng cấp chứng minh nhân dân và căn cước công dân mã vạch mà thay vào đó là CCCD gắn chíp=> Trong những trường hợp này người dân phải đổi sang CCCD gắn chíp4. Thời hạn làm căn cước công dân gắn chipTheo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 thì thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như sau:Điều 25. Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dânKể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.Tuy nhiên hiện tại do khối lượng công việc quá nhiều, một số nơi còn quá tải, cơ quan công an phải làm việc đến 2 3 giờ sáng, do đó, thời gian nhận thẻ CCCD có thể chậm hơn so với quy định trên tùy từng địa phương.5. Địa điểm làm thẻ CCCD ở Hà NộiHiện trên địa bàn Hà Nội có 31 đơn vị cung cấp CCCD, để biết cụ thể địa chỉ của các đơn vị này, mời các bạn tham khảo bài: Các địa điểm làm thẻ căn cước công dân tại Hà Nội(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trên đây, Hatienvenicevillas.vn đã trả lời câu hỏi Có thẻ căn cước công dân rồi có phải làm lại thẻ căn cước công dân gắn chíp không? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.Các bài viết liên quan:Nhuộm tóc, trang điểm đậm, để tóc mái khi làm căn cước công dân được không?Chụp ảnh căn cước công dân (CCCD) có được để mái không?Làm căn cước công dân onlineChậm nộp phạt vi phạm giao thông bị xử lý thế nào?Tra cứu phạt nguộiLàm căn cước công dân khác tỉnh được không?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.