Cây thuốc

Chăm sóc và nuôi dưỡng rừng cây lát hoa đúng kỹ thuật

Chăm sóc và nuôi dưỡng rừng cây lát hoa đúng kỹ thuật

Trồng dặm

Sau khi trồng 25-30 ngày, cây trồng chết 2-3 cây liền nhau cần phải trồng dặm  những cây bị chết.

Chăm sóc

Tiến hành chăm sóc trong 3 năm

Chăm sóc nhằm loại trừ cỏ dại, tạo cho lát hoa và cây hỗn giao, cây phù trợ sinh  trưởng bình thường.

Nội dung và thời gian chăm sóc:

* Năm đầu:

Trồng vụ xuân, chăm sóc 2 lần

+ Lần 1 vào tháng 7-8 xới cỏ quanh gốc có đường kính 60-100cm.

+ Lần hai vào tháng 9-10 cắt bỏ dây leo, cây bụi, cây tái sinh chèn lấn lát hoa.

Trồng vụ thu: chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11. Vun xới gốc có đường kính 60-100cm.

* Năm thứ hai: Chăm sóc 3 lần:

+ Lần 1: tháng 3-4 trừ bỏ dây leo, cây bụi ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của lát ha. Tỉa những chồi bên mọc vào vụ xuân, vụ thu.

+ Lần thứ hai: Tháng 6-7 vun gốc, trừ bỏ dây leo xâm lấn. Trong quá trình chăm

sóc giữ lại các cây gỗ tái sinh không ảnh hưởng tới sinh trưởng của Lát hoa.

+ Lần ba: Phát dây leo cây bụi ảnh hưởng tới lát hoa.

* Năm thứ ba: Chăm sóc hai lần vào tháng 4 -11.

Nội dung chăm sóc: cắt bỏ dây leo, chặt hết cây bụi chèn lấn.

Sang năm thứ tư  rừng khép tán, tiến hành tỉa thưa, đặc biệt nếu Keo có hiện tượng lấn át Lát hoa thì  phải chặt bỏ bớt Keo.

Trồng nông lâm kết hợp, sau khi thu hoạch cây nông nghiệp lần thứ nhất, xới vun  gốc cho Lát hoa, sau vụ thu hoạch thứ hai, xới vun gốc cho cây. Năm thứ ba phát thực bì lần 1 vào tháng 4-5, vun gốc 1 lần vào tháng 10-11. Quá trình chăm sóc cần giữ lại cây tái sinh.

Tỉa cành cho Lát hoa: năm thứ hai, ba cần chặt bỏ 2 đợt trong năm vào tháng 3-4 và 8-9 khi các chồi đã xuất hiện.

Chăm sóc và nuôi dưỡng rừng cây lát hoa đúng kỹ thuật

Nuôi dưỡng rừng

Đến 4 tuổi rừng đã khép tán, tiến hành tỉa bỏ những cây xấu

Chặt bỏ những cây phù trợ ảnh hưởng tới cây trồng chính

Đảm bảo khoảng sống cho cây sinh trưởng tốt.

Giữ lại cây có thân hình đẹp

Giữ lại cây tái sinh, cây phù trợ không ảnh hưởng tới cây trồng chính.

Trên bên mình đã chia sẽ những kiến thức cơ bản về chăm sóc rừng cây lát hoa, các bạn có nhu cầu mua cây giống lát hoa hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Xem thêm: Trồng cây lát hoa bán cho ai

Hotline: 0764 456 123

Địa chỉ: Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.