Linh Tinh

Cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự 2022

Trường hợp đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và đã được tạm gọi gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Tức là đến hết ngày 18/6/2032, công dân này sẽ hết tuổi gọi nhập ngũ.

Mời bạn tham khảo các bài viết khác trong mục Dân sự của mục Hỏi đáp pháp luật.

  • Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?
  • Tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự?
  • 10 điều cần biết về nghĩa vụ quân sự 2022

Xem chi tiết bài viết

Cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự 2022

#Cách #tính #tuổi #nghĩa #vụ #quân #sự

Cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự 2022Độ tuổi gọi nhập ngũ NVQS (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tham gia nghĩa vụ quân sự là một trong những quyền lợi và trách nhiệm của công dân. Vậy độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự quy định như thế nào, cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự ra sao, chúng ta cùng đi tìm hiểu.Hướng dẫn tính tuổi nghĩa vụ quân sự1. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 20222. Công cụ tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự Online3. Cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự1. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2022Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, tạm hoãn gọi nhập ngũ với những công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.Theo đó, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là đến hết 27 tuổi.Như vậy, độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2022 là từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.Tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2022 mới nhất(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Công cụ tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự OnlineCác bạn nhập thông tin ngày tháng năm sinh theo mẫu: Ngày/Tháng/Năm. Ví dụ: 23/11/2000.Nhập xong ấn Enter là ra kết quả ở ô Tuổi (Tính thời điểm tra).3. Cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sựCăn cứ các quy định nêu trên, cần chú ý 3 mốc thời gian: đủ 18 tuổi, hết 25 tuổi và hết 27 tuồi.Theo đó giả sử gọi thời gian sinh của công dân nam là dd/mm/yyyy, thời gian công dân này đủ 18 tuổi là dd/mm/yyyy + 18; hết 25 tuổi là hết ngày dd/mm/yyyy + 26 (đủ 26 tuổi); hết 27 tuổi là hết ngày dd/mm/yyyy + 28 (đủ 28 tuổi)Tham khảo tình huống sau để hiểu về cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự của công dân:Công dân nam sinh ngày 18/6/2004, thời điểm công dân này đủ 18 tuổi được xác định vào ngày 18/6/2022. Do vậy, từ ngày 18/6/2022, công dân này bắt đầu bước vào độ tuổi được gọi nhập ngũ.Đến hết ngày 18/6/2030, công dân này mới hết tuổi gọi nhập ngũ (đối với trường hợp hết 25 tuổi).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Với trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là đến hết 27 tuổi. Tức là đến hết ngày 18/6/2032, công dân này sẽ hết tuổi gọi nhập ngũ.Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Dân sự của phần Hỏi đáp pháp luật.Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?Tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự?10 điều cần biết về nghĩa vụ quân sự 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.