Linh Tinh

Cách tính lương tối thiểu giờ mới nhất 2022

Cách tính lương tối thiểu theo giờ 2022 Có hiệu lực từ 1/7/2022. Nghị định cũng quy định cụ thể về mức lương tối thiểu theo giờ.

Bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn sẽ cung cấp và gửi đến bạn đọc thông tin về cách tính lương tối thiểu theo giờ năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.

Quy định về tiền lương tối thiểu theo giờ 2022

  • 1. Mức lương tối thiểu theo giờ là bao nhiêu?
  • 2. Cách tính lương theo giờ tối thiểu 2022
  • 3. Mức lương theo giờ tối thiểu (NĂM)
Quy định về mức lương tối thiểu theo giờ

1. Mức lương tối thiểu theo giờ là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 38/2022 / NĐ-CP quy định:

Tiền lương tối thiểu theo giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở thương lượng, trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm tiền lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động đang làm việc trong lĩnh vực này. giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thoả thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Qua quy định trên, có thể hiểu mức lương tối thiểu theo giờ là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong một giờ làm việc.

Nhà nước có quy định cụ thể về tiền lương tối thiểu theo giờ chủ yếu để đảm bảo người lao động làm công việc thời vụ, không ký hợp đồng lao động dài hạn được trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu. lương tối thiểu hàng tháng. Qua đó, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động – bên luôn bị coi là yếu thế hơn trong quan hệ lao động.

2. Cách tính lương theo giờ tối thiểu 2022

Quy định về tiền lương tối thiểu theo giờ để đảm bảo mức sống tối thiểu của lao động thời vụ
Quy định về tiền lương tối thiểu theo giờ để đảm bảo mức sống tối thiểu của lao động thời vụ

Trước đây, các văn bản điều chỉnh tiền lương hàng năm mới quy định cụ thể mức lương tối thiểu hàng tháng mà không quy định cụ thể mức lương tối thiểu giờ.

Nghị định 38/2022 / NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/7/2022 cũng quy định mức lương tối thiểu. giờ.

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị định 38/2022 / NĐ-CP quy định cách tính lương tối thiểu theo giờ như sau:

– Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần, theo ngày hoặc lương khoán sản phẩm, tiền lương phải trả nếu quy đổi theo tháng, theo giờ không được thấp hơn lương tối thiểu tháng, lương tối thiểu giờ.. Tiền lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

  • Quy đổi lương tháng = Lương tuần x 52 tuần: 12 tháng lương ngày x số ngày làm việc bình thường / tháng hoặc lương khoán sản phẩm, lương khoán thực hiện trong giờ làm việc bình thường trong tháng.
  • Tiền lương quy đổi theo giờ = Tiền lương tuần, theo ngày: Số giờ làm việc bình thường trong tuần, theo ngày hoặc lương theo sản phẩm, lương khoán: Số giờ làm việc trong giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng.

3. Mức lương tối thiểu theo giờ 2022

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 38 quy định mức lương tối thiểu tháng, lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng đất

Mức lương tối thiểu hàng tháng

(Đơn vị: VND / tháng)

Mức lương tối thiểu theo giờ

(Đơn vị: đồng / giờ)

Vùng I

4.680.000 won

22.500

Vùng II

4.160.000 won

20.000 won

Vùng III

3.640.000 won

17.500 won

Vùng IV

3.250.000 won

15.600

Việc ra đời mức lương tối thiểu theo giờ là một bước tiến trong quy định về lao động – tiền lương ở nước ta. Tuy nhiên, mức lương này gây ra nhiều ý kiến ​​trái chiều trong dư luận và được cho là phi thực tế.

Ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, những công việc theo giờ như dọn dẹp nhà cửa mỗi giờ đã là 60.000 – 70.000 đồng / giờ. Hoặc công nhân kỹ thuật điện lương khoảng 35.000 – 40.000 đồng / giờ bao ăn ở …

Do đó, việc đưa ra mức lương tối thiểu theo giờ quá thấp, không sát thực tế có thể khiến một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động lợi dụng quy định của pháp luật để ép giá, trả lương thấp cho người lao động. cử động. Và nếu người lao động rơi vào tình trạng muốn có việc làm thì trước hết họ phải chấp nhận mức lương thấp hơn.

Vì vậy, mặc dù quy định mức lương tối thiểu riêng và cụ thể là rất đúng, tuy nhiên, trong thời gian tới, những quy định này chắc chắn sẽ cần phải được thực hiện chặt chẽ hơn, sát với thực tế hơn, đặc biệt là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trên đây là những quy định mới của pháp luật hiện hành về cách tính lương tối thiểu theo giờ năm 2022. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại chuyên mục Lao động – tiền lương trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

  • Lương tối thiểu vùng 2022
  • Cách tính lương giáo viên mầm non 2022
  • Hệ thống thang lương mẫu, bảng lương 2022

Xem chi tiết bài viết

Cách tính lương tối thiểu giờ mới nhất 2022

#Cách #tính #lương #tối #thiểu #giờ #mới #nhất

Cách tính lương tối thiểu giờ mới nhất 2022Cách tính lương tối thiểu giờ năm 2022 có thay đổi không? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cách tính lương tối thiểu giờ 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ 1/7/2022. Trong Nghị định cũng đưa ra cụ thể quy định về mức lương tối thiểu theo giờ.Bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn sẽ cung cấp và gửi đến bạn đọc thông tin về cách tính lương tối thiểu giờ 2022. Mời các bạn tham khảo.Quy định về mức lương tối thiểu giờ 20221. Lương tối thiểu theo giờ là gì?2. Cách tính lương tối thiểu giờ 20223. Mức lương tối thiểu giờ (YEAR)Quy định về mức lương tối thiểu giờ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Lương tối thiểu theo giờ là gì?Căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định:Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.Qua quy định trên, có thể hiểu lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động cho một giờ làm việc.Nhà nước có quy định cụ thể về lương tối thiểu giờ chủ yếu để đảm bảo cho những người lao động làm các công việc có tính chất thời vụ, không ký hợp đồng lao động có dài hạn sẽ được trả mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu tính theo tháng. Qua đó, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động – bên luôn được coi là yếu thế hơn trong quan hệ lao động.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Cách tính lương tối thiểu giờ 2022Quy định về lương tối thiểu giờ để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động làm các công việc có tính chất thời vụTrước đây, các văn bản điều chỉnh lương hàng năm mới quy định cụ thể về lương tối thiểu tháng mà không có quy định cụ thể về lương tối thiểu giờ.Trong Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ 1/7/2022 cũng quy định về mức lương tối thiểu giờ.Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về cách tính lương tối thiểu giờ như sau:- Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương phải trả nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mức lương quy đổi theo tháng = Mức lương theo tuần x 52 tuần: 12 tháng hoặc mức lương theo ngày x số ngày làm việc bình thường/tháng hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong giờ làm việc bình thường của tháng.Mức lương quy đổi theo giờ = Lương theo tuần, ngày: Số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán: Số giờ làm việc trong giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhệm vụ khoán.3. Mức lương tối thiểu giờ 2022Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38 quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:VùngMức lương tối thiểu tháng(Đơn vị: đồng/tháng)Mức lương tối thiểu giờ(Đơn vị: đồng/giờ)Vùng I4.680.00022.500Vùng II4.160.00020.000Vùng III3.640.00017.500Vùng IV3.250.00015.600Việc đưa ra mức lương tối thiểu theo giờ là bước tiến trong quy định về lao động – tiền lương ở nước ta. Tuy nhiên, mức lương này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận và được coi là không thực tế.Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, đối với những công việc theo giờ như dọn dẹp nhà cửa mỗi giờ đã là 60 – 70 nghìn vnđ/giờ. Hay các công việc công nhân kỹ thuật điện là tầm 35 – 40 nghìn/giờ tính cả bao ăn ở…Do đó, việc đưa ra mức lương tối thiểu giờ quá thấp, không sát với thực tế có thể khiến cho một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động lợi dụng quy định của pháp luật để ép giá, trả lương thấp cho người lao động. Và nếu người lao động trong tình thế muốn có việc làm thì bắt buộc phải chấp nhận mức lương thấp hơn trước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Vì thế, dù quy định mức lương tối thiểu riêng biệt và cụ thể là rất đúng đắn, tuy nhiên, trong tương lai chắc chắn những quy định này cần được đưa ra chặt chẽ và sát với thực tế hơn, đặc biệt là phải đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho người lao động.Trên đây là những quy định mới của pháp luật hiện hành về cách tính lương tối thiểu giờ 2022. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Lao động – tiền lương của phần Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.Mức lương tối thiểu vùng 2022Cách tính lương giáo viên mầm non 2022Mẫu hệ thống thang lương, bảng lương 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.