Linh Tinh

Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2022?

Cách tính lương hưu khi tham gia BHXH bắt buộc năm 2022? Người dân tham gia BHXH để giảm bớt rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt khi về hưu họ vẫn có lương hàng tháng để trang trải cuộc sống. Cùng tham khảo chi tiết cách tính lương hưu trong bài viết của Hatienvenicevillas.vn.

Quy định về cách tính lương hưu khi tham gia BHXH

  • 1. Lương hưu khi tham gia BHXH bắt buộc?
  • 2. Đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm thì không được hưởng lương hưu?
  • 3. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không?

1. Lương hưu khi tham gia BHXH bắt buộc?

Đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu người lao động tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ được hưởng lương hưu là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng và nghỉ việc từ năm 2022 trở đi thì mức hưởng lương hưu hàng tháng như sau:

– Lao động nam: Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương đương với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%.

– Lao động nữ: Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương đương với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%.

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi suy giảm khả năng lao động được tính như quy định trên, cứ mỗi năm nghỉ hưu sớm trước tuổi thì bị giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến 6 tháng thì mức giảm 1%, từ trên 6 tháng không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu sớm.

Căn cứ khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm. xã hội mọi lúc.

Căn cứ Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Chính phủ sẽ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. ngày hội. Như vậy, khi có lạm phát, Chính phủ sẽ điều chỉnh lương hưu (tăng lương hưu) cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời kỳ.

2. Đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm thì không được hưởng lương hưu?

Căn cứ khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc người làm việc không chuyên trách trên địa bàn. Trường hợp xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc có đủ 15 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 thì được hưởng lương hưu. .

Do đó, người lao động khi đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm nhưng từ đủ 15 năm trở lên thì vẫn được hưởng lương hưu với các mức sau: cứ đóng thêm 2% / năm; lên đến 75%.

3. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không?

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015 / QH13, trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng bảo hiểm. Nếu chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì theo yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại bài viết sau: Thủ tục nhận BHXH một lần mới nhất năm 2022

Như vậy, trên đây là những chia sẻ của Hatienvenicevillas.vn về cách tính lương khi tham gia BHXH. Bạn đọc có thể tham khảo và tìm đọc các bài viết liên quan tại chuyên mục Bảo hiểm của chuyên mục Hỏi đáp pháp luật.

Xem chi tiết bài viết

Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2022?

#Cách #tính #lương #hưu #khi #tham #gia #bảo #hiểm #xã #hội #bắt #buộc

Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2022?Lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính như thế nào? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2022 như thế nào? Người dân tham gia bảo hiểm xã hội nhằm giảm trừ rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt khi về hưu họ vẫn có khoản tiền lương hàng tháng để trang trải cuộc sống. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết về cách tính lương hưu trong bài viết của Hatienvenicevillas.vn.Quy định về cách tính tiền lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội1. Tiền lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?2. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 20 năm sẽ không được hưởng lương hưu?3. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm thì có được nhận bảo hiểm xã hội một lần?1. Tiền lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì tiền lương hưu sẽ được bao nhiêu nếu người lao động có tham gia BHXH bắt buộc?Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng như sau:- Lao động nam: Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.- Lao động nữ: Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.Mức lương hưu hằng tháng của người lao động khi suy giảm khả năng lao động được tính như quy định nêu trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.Căn cứ Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Chính phủ sẽ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Như vậy, khi có lạm phát thì Chính phủ sẽ điều chỉnh lương hưu (tăng lương hưu) cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời kỳ.2. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 20 năm sẽ không được hưởng lương hưu?Căn cứ khoản 3 điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Bộ luật Lao động năm 2019), lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì được hưởng lương hưu.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nên khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 20 năm nhưng đủ từ 15 năm trở lên sẽ vẫn được hưởng lương hưu với mức hưởng như sau: mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.3. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm thì có được nhận bảo hiểm xã hội một lần?Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.→ Mời bạn đọc tham khảo chi tiết thêm tại bài viết sau đây: Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2022Như vậy, trên đây là những chia sẻ của Hatienvenicevillas.vn về cách tính tiền lương khi tham gia bảo hiểm xã hội. Bạn đọc có thể tham khảo và tìm đọc các bài viết liên quan tại mục Bảo hiểm thuộc chuyên mục Hỏi đáp pháp luật. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.