Hướng dẫn

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần 2022

Cách tính BHXH một lần? Công thức tính BHXH một lần như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều người lao động quan tâm, chính vì vậy hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn để biết cách tính BHXH 1 lần nhé.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi ốm đau, mang thai, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Theo đó, trong một số trường hợp, người tham gia BHXH khi có yêu cầu sẽ được giải quyết BHXH một lần. Vậy sau đây là cách tính BHXH một lần chi tiết nhất, mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài ra, đối với các bạn làm hành chính – nhân sự có thể xem trên file Excel để tính tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2022.

Cách tính BHXH 1 lần

 • 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần
 • 2. Công thức tính BHXH một lần
 • 3. Ví dụ về cách tính BHXH một lần

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015 / QH13 thì người lao động được để rút tiền bảo hiểm của họ. xã hội từng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;
 • Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc kiêm nhiệm ở cấp xã từ đủ 55 năm 8 tháng (năm 2022) mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. ;
 • Ra nước ngoài định cư;
 • Đang mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan quân đội, công an nhân dân … khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu;
 • Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm.

2. Công thức tính BHXH một lần

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP quy định cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội thì mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm 2014 trở về trước.

Cụ thể, theo Điều 19 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH, mức đóng BHXH một lần được xác định theo công thức:

Mức lợi ích

=

(1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014)

+

(2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Trong đó:

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ, từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là ½ năm, từ 07 – 11 tháng được tính là 01 năm.

Trường hợp trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì các tháng lẻ đó được chuyển sang thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi.

– Mbqtl là bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mbqtl

=

(Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm)

:

Tổng số tháng đã đóng BHXH

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 36/2021 / TT-BLĐTBXH, việc điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

Mức độ điều chỉnh Năm
5.1 Trước năm 1995
4,33 1995
4.09 1996
3,96 1997
3,68 1998
3.53 1999
3.58 2000
3.59 2001
3,46 2002
3,35 2003
3,11 2004
2,87 2005
2,67 2006
2,47 2007
2,01 2008
1,88 2009
1,72 2010
1,45 2011
1,33 2012
1,25 2013
1,2 2014
1.19 2015
1.16 2016
1.12 2017
1,08 2018
1,05 2019
1,02 Năm 2020
Đầu tiên Năm 2021
Đầu tiên 2022

Ghi chú:

Mức trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 01 năm được tính bằng 22% mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Ví dụ về cách tính BHXH một lần

Ông Nam có thời gian tham gia BHXH từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2019 như sau:

 • Từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2017: Lương 4.500.000đ / tháng.
 • Từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2019: Lương 5.000.000đ / tháng.
 • Tháng 4/2019: Lương 5.500.000đ / tháng.

Tổng thời gian tham gia BHXH của ông Nam là 01 năm 07 tháng (tính tròn 02 năm). Thời điểm được hưởng BHXH một lần từ tháng 5 năm 2020. Nếu đến năm 2022, ông Nam làm thủ tục hưởng BHXH một lần thì sẽ được:

Mức lương trung bình = {(3 x 4,500,000 x 1,12) + (12 x 5,000,000 x 1,08) + (3 x 5,000,000 x 1,05) + (1 x 5,500,000 x 1,5)}: 19 = 5,339,211 VND

Trợ cấp BHXH một lần = 2 x 5.339.211 x 2 = 21.356.844 đồng.

Xem chi tiết bài viết

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần 2022

#Cách #tính #bảo #hiểm #xã #hội #lần

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào? Công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần ra sao? Là câu hỏi được rất nhiều người lao động quan tâm. Chính vì vậy hãy theo dõi bài viết dưới đây của hatienvenicevillas.com.vn để biết cách tính BHXH1 lần nhé.Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Theo đó, trong một số trường hợp, những người tham gia BHXH khi có yêu cầu sẽ được giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần. Vậy sau đây là cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết nhất, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Ngoài ra các bạn làm hành chính nhân sự xem thêm File Excel tính tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2022.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần2. Công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần3. Ví dụ cách tính bảo hiểm xã hội một lần1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lầnCăn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi bởi khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, người lao động được rút bảo hiểm xã hội 01 lần khi thuộc một trong các trường hợp:Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;Lao động nữ là cán bộ, công chức xã hoặc hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 55 tuổi 08 tháng (năm 2022) mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;Ra nước ngoài để định cư;Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, học viên quân đội, công an,… khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;Tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lầnCăn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dựa trên số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính bằng:1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.Cụ thể, theo Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định theo công thức:Mức hưởng=(1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014)+(2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)Trong đó:- Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là ½ năm, từ 07 – 11 tháng được tính là 01 năm.Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi.- Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.Mbqtl=(Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm):Tổng số tháng đóng BHXHTheo Điều 2 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH, mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động áp dụng từ 01/01/2022 đến hết 31/12/2022 như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mức điều chỉnhNăm5,1Trước năm 19954,3319954,0919963,9619973,6819983,5319993,5820003,5920013,4620023,3520033,1120042,8720052,6720062,4720072,0120081,8820091,7220101,4520111,3320121,2520131,220141,1920151,1620161,1220171,0820181,0520191,0220201202112022Lưu ý:Mức hưởng BHXH một lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm được tính bằng 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH. Mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.3. Ví dụ cách tính bảo hiểm xã hội một lầnÔng Nam có thời gian tham gia BHXH từ tháng 10/2017 đến tháng 04/2019 như sau:Từ tháng 10/2017 – 12/2017: Mức lương 4.500.000 đồng/tháng.Từ tháng 01/2018 – 03/2019: Mức lương 5.000.000 đồng/tháng.Tháng 04/2019: Mức lương 5.500.000 đồng/tháng.Tổng thời gian tham gia BHXH của ông Nam là 01 năm 07 tháng (làm tròn 02 năm). Thời điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ hưởng BHXH 01 lần từ tháng 05/2020. Nếu năm 2022, ông Nam làm thủ tục hưởng BHXH 01 lần thì sẽ được nhận:Mức lương bình quân = {(3 x 4.500.000 x 1,12) + (12 x 5.000.000 x 1,08) + (3 x 5.000.000 x 1,05) + (1 x 5.500.000 x 1,05)} : 19 = 5.339.211 đồngMức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần = 2 x 5.339.211 x 2 = 21.356.844 đồng.


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.