Linh Tinh

Các trường hợp được trợ cấp xã hội

Tải xuống Bản in

các trường hợp nhận trợ cấp xã hội

Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Nghị định 136/2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Dưới đây là danh sách các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của nhà nước, mời các bạn cùng tham khảo.

Đối tượng được trợ giúp xã hội

Ngày 21 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2013 / NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Nghị định này quy định chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên. thường xuyên trong cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

Theo đó, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định cụ thể tại Điều 5. Nghị định 136/2013 / NĐ-CP. Các chi tiết cụ thể bao gồm:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bỏ rơi mà không có người nhận nuôi;

b) Mồ côi cả cha và mẹ;

c) Mồ côi cha, mẹ, mất tích theo quy định của pháp luật;

d) Mồ côi cha, mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

đ) Mồ côi cha, mẹ và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, trại trẻ mồ côi. nghiện cưỡng chế;

e) Cả cha và mẹ đều mất tích theo quy định của pháp luật;

g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

h) Cả cha và mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

i) Cha, mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

k) Một bên cha, mẹ mất tích theo quy định của pháp luật, người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục. cơ sở cai nghiện bắt buộc, bắt buộc;

l) Cha, mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và cha, mẹ còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm. vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này đang học trung học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

3. Trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ gia đình nghèo; Người nhiễm HIV thuộc hộ gia đình nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

4. Người thuộc hộ gia đình nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; vợ hoặc chồng mất tích theo quy định của pháp luật đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi mà con đó đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì học văn bằng thứ nhất. (gọi tắt là người nghèo đơn thân đang nuôi con nhỏ).

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ, quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ, quyền lợi chăm sóc, không có điều kiện sinh hoạt tại cộng đồng thuộc diện đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng phải có người chăm sóc. . tại cộng đồng.

6. Trẻ em tàn tật, người tàn tật được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người tàn tật.

Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, vui lòng tham khảo quy định cụ thể tại Nghị định 136/2013 / NĐ-CP.

Kính chúc Quý khách sức khỏe và thành công!

Xem chi tiết bài viết

Các trường hợp được trợ cấp xã hội

#Các #trường #hợp #được #trợ #cấp #xã #hội

Các trường hợp được trợ cấp xã hộiQuy định về đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội của nhà nước Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Các trường hợp được trợ cấp xã hộiCác đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Dưới đây là danh sách các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của nhà nước, mời các bạn cùng tham khảo.Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hộiNgày 21/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo đó, các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;b) Mồ côi cả cha và mẹ;c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;e) Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;i) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;k) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.2. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.3. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.6. Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Để nắm rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm quy định cụ thể tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP.Chúc bạn sức khỏe và thành đạt!

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.