Phổ biến pháp luật

Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022

Phí giám sát chứng khoán phái sinh mới nhất từ ​​ngày 1/7/2022

Mới đây, ngày 28/4/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2022 / TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, thu bổ sung phí giám sát chứng khoán phái sinh từ ngày 1/7/2022.

  • Phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 1/7/2022

Trong đó, Thông tư này bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:

Phí giám sát chứng khoán phái sinh của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu từ giá dịch vụ quản lý vị thế / giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản tiền gửi.

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở giao dịch chứng khoán: 10% trên doanh thu dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Ngoài ra, việc thu phí giám sát chứng khoán từ các ngân hàng thanh toán như sau:

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo hiểm: 0,001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng / ngày thanh toán, tối đa 1.000.000 đồng / ngày.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp: 0,0001% giá trị thanh toán bù trừ, thanh toán ròng / ngày thanh toán, tối đa 100.000 đồng / ngày.

Thông tư 25/2022 / TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và thay thế Thông tư 272/2016 / TT-BTC ngày 14/11/2016.

Vui lòng tham khảo Thông tư số 25/2022 / TT-BTC để biết các quy định mới nhất về thu, nộp phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022

#Bổ #sung #thu #phí #giám #sát #chứng #khoán #phái #sinh #từ

Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mức thu phí giám sát chứng khoán phái sinh mới nhất từ 01/7/2022Mới đây, ngày 28/4/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022.Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 01/7/2022Trong đó, Thông tư này bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế/giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ.Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bên cạnh đó, bổ sung thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán như sau:Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm: 0,001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 1.000.000 đồng/ngày.Đối với trái phiếu doanh nghiệp: 0,0001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 100.000 đồng/ngày.Thông tư 25/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và thay thế Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.Mời các bạn tham khảo thêm tại Thông tư số 25/2022/TT-BTC để nắm được các quy định mới nhất về mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.