Giáo Dục

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2022 – 2023

Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm 2022 – 2023 môn Toán lớp 6 mang đến 5 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 luyện tập giải đề, từ đó so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Với 5 đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 6 cũng giúp quý thầy cô có thêm kinh nghiệm xây dựng đề kiểm tra đầu năm cho học sinh, đánh giá đúng năng lực của các em, dễ dàng đưa ra phương pháp giảng dạy. thích hợp. Mời quý thầy cô và các em tải miễn phí:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 vòng 1 năm 2022 – 2023

 • Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6.
  • Đề khảo sát toán lớp 6 – đề 1
  • Đề khảo sát toán lớp 6 – đề 2
  • Câu hỏi khảo sát toán lớp 6 tập 3
 • Đáp án đề kiểm tra đầu năm môn toán lớp 6.
  • Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Câu 1

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6.

Đề khảo sát toán lớp 6 – đề 1

Bài 1: Làm toán:

a) 45: 1,5

b) 868,37 – 245,06

c) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58

Bài 2: Tìm x biết:

một) frac {1} {2}+ x = frac {4} {5}

b) (x + 73): 5 = 20 + 7,5 x 4

Bài 3: Lớp 5A có 30 học sinh, số học sinh nam bằng frac {2} {3}số học sinh nữ. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ?

Bài 4: Cho ABC là tam giác có đáy BC = 12 cm, chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC là frac {2} {3} chiều dài đáy.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Trên AC lấy điểm M sao cho AM = frac {3} {5}MC, tính diện tích tam giác ABM.

Đề khảo sát toán lớp 6 – đề 2

TRƯỜNG CẤP HAI………….

KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN

Thời gian: 45 phút
(không bao gồm thời gian giao hàng)

Câu hỏi 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn nhất có tổng tử số và mẫu số là 10.

b) Viết phân số nhỏ nhất mà tổng của tử số và mẫu số là 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu hỏi 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên và. Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.

Câu hỏi 4: (3 điểm)

An có 170 viên bi gồm hai loại: viên bi xanh và viên bi đỏ. Bạn An nhận thấy số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. An có bao nhiêu viên bi xanh và đỏ?

Câu hỏi 5: (3 điểm)

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và cũng giảm chiều dài đi 5 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của khu vườn.

Câu hỏi khảo sát toán lớp 6 tập 3

TRƯỜNG CẤP HAI………….

KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN

Thời gian: 45 phút
(không bao gồm thời gian giao hàng)

Câu hỏi 1: (2 điểm) Tính rồi tính

a) 245,58 + 7,492

b) 12,75 x 38

c) 2,49 – 0,8745

d) 20,88: 3,6

Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết:

 left (x-15 right) times7-270 div45 = 196

Câu hỏi 3: (2 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km / h. Cùng lúc đó, một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 30 km / giờ. Sau 4 giờ 30 phút hai xe gặp nhau.

a) Tính quãng đường AB.

b) Điểm gặp nhau của hai xe cách B bao xa?

Câu hỏi 4: (2,5 điểm) Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 400 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta đã trồng cây ăn quả trên toàn bộ diện tích khu đất đó. Diện tích còn lại của thửa đất là bao nhiêu?

Câu hỏi 5: (0,75 điểm) Tính tổng sau: A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +. . . + 2017 + 2019

Câu hỏi 6: (0,75 điểm) Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024.

Đáp án đề kiểm tra đầu năm môn toán lớp 6.

Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Câu 1

Bưu kiệnPhần nhiệm vụQuan điểm

1 (2,5 điểm)

a) 30

b) 623,31

c) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1 = (11,3 + 8,7) + (6,9 + 13,1)

= 20 + 20

= 40

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58 = 17,58 x (43 + 57)

= 17,58 x 100

= 1758

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

2 (2.) điểm)

một)

 begin {array} {l} frac {1} {2} + x = frac {4} {5} \ x = frac {4} {5} - frac {1} {2} \ x = frac {3} {10} end {array}

b) (x + 73): 5 = 20 + 7,5 x 4

(x + 73): 5 = 50

x + 73 = 250

x = 177

0,5 đồng

0,5 đồng

0,5 đồng

0,25đ

0,25đ

3 (2,5 điểm)

Nếu số học sinh nam bằng 2 thì số học sinh nữ là 3. (có thể thay bằng cách vẽ sơ đồ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số học sinh nam là:

(30: 5) x 2 = 12 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

30 – 12 = 18 (học sinh)

Trả lời: 12 học sinh nam, 18 học sinh nữ.

1 đồng

0,75 đ

0,5 đồng

0,25đ

4 (3.) điểm)

a) Đường cao kẻ từ đỉnh A đến đáy BC là:

12 x frac {2} {3}= 8 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

12 x 8: 2 = 48 (cm2)

b) Vì AM = frac {3} {5}MC nên AM = frac {3} {8}AC.

Xét hai tam giác ABM và ABC có chung đường cao và hạ từ đỉnh B
đáy và có đáy AM = frac {3} {8}AC nên diện tích tam giác ABM là frac {3} {8}diện tích tam giác ABC bằng: 48 x frac {3} {8} = 18 (cm2).

Đáp số: a) 48 cm2.

b) 18 cm2.

0,75 đ

0,75 đ

0,5 đồng

0,75 đ

0,25đ

……….

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết trong file dưới đây!

Xem chi tiết bài viết

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2022 – 2023

#Bộ #đề #thi #khảo #sát #chất #lượng #đầu #năm #môn #Toán #lớp #năm


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *