Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 bậc. Qua đó, giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc biên soạn đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Với 5 đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 còn giúp các em học sinh lớp 5 luyện tập thành thạo các bài giải, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao. Ngoài ra, các em cũng có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 môn Lịch sử – Địa lí. Vậy mời quý thầy cô và các em học sinh tải 5 đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5:

Đề thi học kì 2 lớp 5 lớp 5 năm học 2021 – 2022

 • Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học theo Thông tư 22 – Đề số 1
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5
  • Đề thi học kì 2 lớp 5 lớp 5 năm học 2021 – 2022
  • Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học theo Thông tư 22 – Đề số 2
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5
  • Đề thi môn Khoa học lớp 5 học kì 2 năm 2021 – 2022
  • Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học theo Thông tư 22 – Đề số 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Mạch kiến ​​thức Số câu, điểm số Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Tổng điểm
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Sự thay đổi chất

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Ghi bàn

1,0

1,0

Sử dụng năng lượng

Số câu

2

mười

Đầu tiên

Đầu tiên

Ghi bàn

1,0

1,0

1,0

1,0

Sinh sản thực vật

Số câu

3

9

Đầu tiên

Đầu tiên

Ghi bàn

1,0

1,0

1,0

1,0

Động vật

Số câu

4,5

7

3

Ghi bàn

2.0

1,0

3.0

Môi trường và tài nguyên

Số câu

6

số 8

2

Ghi bàn

1,0

1,0

2.0

Toàn bộ

Số câu

3

3

2

Đầu tiên

Đầu tiên

số 8

2

Ghi bàn

3.0

3.0

2.0

1,0

1,0

8.0

2.0

mười

Đề thi học kì 2 lớp 5 lớp 5 năm học 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT …………………….
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG & TRUNG HỌC PHỔ THÔNG…….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC: 2021-2022
Môn: KHOA HỌC LỚP 5
Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và hoàn thành các yêu cầu của câu 9, 10:

Câu hỏi 1: Nêu đặc điểm của chất rắn?

A. Không có hình dạng xác định.
B. Có hình dạng nhất định.
C. Có hình dạng của vật chứa của nó.

Câu 2: Các nguồn năng lượng chính của sự sống trên Trái đất là:

A. Mặt trời.
B. Mặt trăng.
C. Gió.

Câu hỏi 3: Cơ quan sinh sản cái của thực vật có hoa được gọi là gì?

A. Nhi
B. Nhuy
C. Hoa cái.

Câu hỏi 4: Điều gì xảy ra khi tinh trùng kết hợp với trứng?

A. Thai nhi
B. Phôi thai.
C. Hợp tử.

Câu hỏi 5: Con vật là con vật gì?

A. Đẻ
B. Đẻ trứng
C. Đẻ cả con non và đẻ trứng.

Câu 6: Tài nguyên thiên nhiên là gì?

A. Là tài sản do con người tạo ra để sử dụng vì lợi ích của bản thân và cộng đồng.
B. Là những tài sản có sẵn trong môi trường tự nhiên. Con người khai thác và sử dụng chúng vì lợi ích của bản thân và cộng đồng.
C. Là tài sản do Nhà nước làm ra.

Câu 7: Hươu mẹ dạy con chạy khi nào?

A. Khi hươu con mới được sinh ra.
B. Khi hươu con được 10 ngày tuổi.
C. Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi.

Câu 8: Nguyên nhân nào gây ô nhiễm đất?

A. Tăng cường sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, diệt cỏ.
B. Xử lý phân, rác thải không hợp vệ sinh.
C. Tất cả các điều trên.

Câu 9: Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió là gì?

Câu 10: Năng lượng của nước chảy thường dùng để làm gì? Kể tên một nhà máy thuỷ điện mà em biết?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học năm 2021 – 2022

Kết án Trả lời Biểu đồ điểm Hướng dẫn chấm
TNKQ TL

Đầu tiên

TẨY

1,0

2

Một

1,0

3

TẨY

1,0

4

1,0

5

Một

1,0

6

TẨY

1,0

7

1,0

số 8

1,0

9

Hoa thụ phấn nhờ gió có các đặc điểm: không có màu đẹp, cánh hoa, lá đài thường nhỏ hoặc không có.

1,0

mười

– Năng lượng của dòng nước chảy thường dùng để vận chuyển hàng hóa xuống dưới nước, làm quay bánh xe nước đưa dòng nước lên, làm quay các tua bin của máy phát điện trong các nhà máy thủy điện.

– Một số nhà máy thuỷ điện: thuỷ điện Yali, thuỷ điện Pleikrông,….

1,0

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Ý nghĩa 2 Học sinh chỉ cần nêu đúng tên nhà máy thuỷ điện mà mình biết.

Tổng điểm

8.0

2.0

mười

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học theo Thông tư 22 – Đề số 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

Toàn bộ

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Sử dụng năng lượng

Số câu

2

Đầu tiên

3

Số câu

1,2

5

Ghi bàn

1,0

1,0

2. Sự sinh sản của thực vật và động vật.

Số câu

3

3

Số câu

3,6,9

Ghi bàn

2,5

3. Môi trường

và tài nguyên thiên nhiên.

Số câu

3

Đầu tiên

3

Đầu tiên

Số câu

4,7,8

mười

Ghi bàn

1,5

1,5

4. An toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh

Số câu

2

2

Số câu

11,12

Ghi bàn

2,5

Toàn bộ

Số câu

2

4

3

Đầu tiên

2

9

3

Ghi bàn

1,0

2,5

2,5

1,5

2,5

6.0

4.0

Đề thi môn Khoa học lớp 5 học kì 2 năm 2021 – 2022

SỞ GD & ĐT THỊ XÃ XI.….
TRƯỜNG TIỂU HỌC…..

KỲ THI CUỐI HỌC KÌ NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn học: Khoa học – Lớp 5
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

I.MULTIPLE-lựa chọn:

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Loại nhiên liệu là chất lỏng? (0,5đ)

A. Than đá
B. Xăng, dầu
C. Bioga
D. Rượu, sáp

Câu 2: Vật nào sau đây hoạt động nhờ sử dụng năng lượng gió? (0,5đ)

Một cái quạt
B. Thuyền buồm
C. Bình khí
D. Pin mặt trời

Câu 3: Hoa thụ phấn nhờ côn trùng nào? (0,5đ)

A. Bí đao, bầu, bí.
B. Cỏ lau, sậy
C. Cỏ may, lúa
D. Hẹ, hành, tỏi

Câu 4: Tài nguyên thiên nhiên là gì? (0,5đ)

A. Của cải do con người tạo ra.
B. Các công trình nghiên cứu.
C. Sự giàu có sẵn có trong tự nhiên.
D. Những khám phá thực tế.

Câu hỏi 5: Khoanh tron ​​đung hoặc sai”? (1ngày)

Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng cho sự sống trên Trái đất. Đúng sai
Người ta không thể tạo ra điện bằng năng lượng gió. Đúng sai
Người ta có thể tạo ra điện bằng năng lượng của nước chảy. Đúng sai
Các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên là vô hạn. Đúng sai

Câu hỏi 6: Điền vào chỗ trống với các từ thích hợp: (1pt)

Hầu hết các loài động vật được chia thành hai chi …………. Con đực có cơ quan sinh dục đực sản sinh ra ……………………. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ………… Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành …………. mới, mang đặc điểm của bố và mẹ.

Nếu đúng ghi T, nếu sai ghi S vào chỗ trống:

Câu 7: Những yếu tố nào sau đây có thể gây ô nhiễm nước? (0,5 pt)

A. Không khí
B. Nhiệt độ
C. Chất thải
D. Ánh sáng mặt trời

Câu 8: Điều gì xảy ra khi có nhiều khói, khí độc thải ra không khí? (0,5đ)

A. Làm sạch không khí
B. ô nhiễm không khí
C. chuyển động của không khí
D. Khí trời bay cao

Câu 9: Tìm tên 10 con vật và đánh dấu X vào cột đẻ trứng và đẻ con: (1 pt)

Động vật Đẻ trứng Sinh
Đầu tiên.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
số 8.
9.
mười.

II. Bài văn:

Câu 10: Môi trường cho chúng ta những gì? Môi trường nhận được gì từ chúng ta? Em phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? (1,5đ)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 11: Hãy kể một số cách phòng tránh Covid-19 mà bạn biết: (1,5đ)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 12: Để phòng tránh tai nạn giao thông chúng ta phải làm gì? (1 đồng)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 5

Câu 1- B; 2 – B; 3 – A; 4 – C; (mỗi câu 0,5 pt)

Câu 5: T – S – T – S (1 pt)

Câu 6: (1 pt) Từ cần điền là: đực và cái – tinh trùng – trứng – cơ thể. (mỗi từ đúng 0,25đ)

Câu 7: (0,5pt) S – S – T – S

Câu 8: (0,5pt) S- T – S – WILL

Câu 9: (1pt) (tùy theo câu trả lời của học sinh mà giáo viên cho điểm phù hợp)

Câu 10: (1,5 điểm)

 • Môi trường cho chúng ta: thức ăn, nước uống, ………… (0,5 pt)
 • Môi trường tiếp nhận từ chúng ta: phân, rác, khói, bụi, …. (0,5 điểm)
 • Để bảo vệ môi trường chúng ta hãy giữ gìn vệ sinh môi trường: không vứt rác bừa bãi, tiểu tiện phải đúng nơi quy định, ………………… ……… (0,5đ)

Câu 11: Một số cách phòng tránh Covid-19 là: (1,5đ)

 • Thường xuyên rửa tay đúng cách.
 • Đeo mặt nạ.
 • Tăng cường vận động.
 • Giữ gìn vệ sinh nhà cửa.
 • Không có tụ tập đông người.
 • Giữ khoảng cách khi giao tiếp.
 • Khai báo sức khỏe.

Câu 12: (1 điểm)

Để tránh tai nạn giao thông, chúng ta cần:

 • Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy.
 • Đi bên phải đường.
 • Không đi xe hàng thứ 2 3.
 • Không vượt đèn đỏ.

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Xem chi tiết bài viết

Bộ đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Khoa #học #lớp #năm #theo #Thông #tư


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.