Giáo Dục

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo 2022 – 2023 Gồm 4 câu hỏi, có đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi.

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 10 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo để các thầy cô giáo ra đề thi cho các em học sinh. Vậy đây là 4 đề thi giữa kì 1 môn Hóa học lớp 10 cuốn Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo 2022 – 2023

  • Đề thi giữa kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2022
  • Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa học 10
  • Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Hóa học 10

Đề thi giữa kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2022

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG …………

Tổ: Khoa học tự nhiên –

Đề thi giữa kì I – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Hóa học 10 – Bộ sách: Chân trời sáng tạo

– Thời gian làm bài: 45 phút

Đối tượng áp dụng: Chương trình cơ bản + Đối tượng học

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu hỏi 1: Phần nào sau đây là một phần của không Đối tượng nghiên cứu của môn Hóa học?

A. Cấu tạo của chất và sự biến đổi của chất.
B. Sự di chuyển của máu trong hệ tuần hoàn.
C, Chuyển hóa thức ăn trong hệ tiêu hóa.
D. Giải pháp giảm thiểu tác hại của mưa axit.

Câu 2: Một ngọn nến được làm bằng parafin, khi đốt ngọn nến đó xảy ra các quá trình sau:

(1) parafin nóng chảy;

(2) Parafin lỏng chuyển thành hơi;

(3) Hơi parafin cháy chuyển thành CO. khí ga2 và hơi nước.

Quá trình nào liên quan đến sự thay đổi hóa học?

A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (1), (2), (3).

Câu hỏi 3: Khi nghiên cứu về thành phần hóa học và ứng dụng ban đầu của tinh dầu tràm trà trong sản xuất nước súc miệng, các nhà nghiên cứu đã tiến hành: “Nghiên cứu thành phần hóa học và ứng dụng của tinh dầu tràm trà làm nước súc miệng thông qua các công trình khoa học trên các tạp chí đã xuất bản”. nghiên cứu bước này tương ứng với?

A. Xác định vấn đề nghiên cứu.
B. Nêu một giả thuyết khoa học.
C. Tiến hành nghiên cứu (lý thuyết, thực nghiệm, ứng dụng).
D. Viết báo cáo: thảo luận kết quả và kết luận vấn đề.

Câu hỏi 4: Các hạt tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. electron và proton.
B. proton và nơtron.
C. nơtron và êlectron.
D. electron, proton và nơtron.

Câu hỏi 5: Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng và điện tích âm là

A. hạt nhân.
B. proton.
C. hạt nơtron.
D. êlectron.

Câu hỏi 6: Trong những tuyên bố sau đây? không Chính xác?

A. Điện tích của proton và electron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu.
B. Có nguyên tử không có nơtron.
C. Có những nguyên tử không có proton.
D. Khối lượng của proton và nơtron xấp xỉ bằng nhau và lớn hơn nhiều so với khối lượng của electron.

Câu 7: Nguyên tử flo (ký hiệu: F) có 9 proton, 9 electron và 10 neutron. Điện tích hạt nhân của nguyên tử F là.

A. 9+
B. +9.
C. +10.
D. 10+.

Câu 8: Hạt nhân nguyên tử X có điện tích +17,622.10.-19 coulomb. Vậy nguyên tử X là

A. Na (Z = 11).
BK (Z = 19).
C. Ca (Z = 20).
D. Cl (Z = 17).

Câu 9: Thành phần nào bị lệch trong điện trường?

A. Nơtron.
B. Các êlectron.
C. Nguyên tử hiđro.
D. Nguyên tử oxi.

Câu 10: Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân của nó. Cho các phát biểu sau về X:

(1) X có 26 nơtron trong hạt nhân của nó.

(2) X có 26 electron ở lớp vỏ nguyên tử của nó.

(3) X có điện tích hạt nhân là +26.

(4) Nguyên tử khối của X là 26 amu.

Trong số các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 11: Số nguyên tử cho biết

A. số proton trong hạt nhân nguyên tử.
B. điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. số electron trong nguyên tử.
D. cả A, B, C đều đúng.

……………..

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa học 10

Phần I: Trắc nghiệm

1-LẠI

2 C

3-A

4 NGỰA

5- DỄ DÀNG

6-C

7-BORSE

8-A

9-BELL

10 NGỰA

11-DỄ DÀNG

12-khóa học

13-C

14-A

15-NHƯNG

16-NHƯNG

17-C

18-NHƯNG

19-NHƯNG

20-A

21-NHƯNG

22-DỄ DÀNG

23-C

24-khóa học

25-NHƯNG

26-NHƯNG

27-A

28-BEC

………….

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Hóa học 10

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem trọn bộ Đề thi giữa kì 1 môn Hóa học lớp 10

Xem chi tiết bài viết

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Hóa #học #năm #sách #Chân #trời #sáng #tạo


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *