Phổ biến pháp luật

Biểu mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng chống dịch

Tải xuống Bản in

Phụ lục Nghị định 29 năm 2022 về cơ chế, chính sách phòng, chống dịch

Ngày 29/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2022 / NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 12/2021 / UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục các biểu mẫu kèm theo, bao gồm các biểu mẫu như:

Mẫu tài liệu đề xuất hỗ trợ nguồn nhân lực

Bảng kê tổng chi phí và chi phí hoạt động thường xuyên của cơ sở điều trị Covid19

Bảng tổng hợp chi phí khám chữa bệnh Covid19 được nhà nước chi trả

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng thuốc

……….

Nội dung chi tiết của Mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng, chống dịch, mời các bạn xem tại file tải.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Biểu mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng chống dịch

#Biểu #mẫu #Nghị #định #về #cơ #chế #chính #sách #phòng #chống #dịch

Biểu mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng chống dịchPhụ lục Nghị định 29 2022 file doc Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phụ lục Nghị định 29 năm 2022 về cơ chế, chính sách phòng chống dịchNgày 29/4 năm 2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này là danh mục biểu mẫu đính kèm bao gồm các biểu mẫu như:Mẫu văn bản đề xuất nhân lực hỗ trợBảng kê tổng chi phí, kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ sở thu dung điều trị Covid19Bảng kê tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh Covid19 đề nghị nhà nước thnah toánMẫu đơn đề nghị được chuyển đổi mục đích sử dụng dược chất…………..Nội dung chi tiết Biểu mẫu Nghị định 29 2022 về cơ chế, chính sách phòng chống dịch mời các bạn xem trong file tải về.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.