Tài liệu

Biên bản họp phụ huynh đầu năm trường Tiểu học (3 Mẫu)

Biên bản họp phụ huynh đầu năm học 2022 – 2023 là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến trong các trường học, được lập ra để ghi lại toàn bộ quá trình và nội dung của buổi họp phụ huynh đầu năm.

Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm tiểu học cần thể hiện đầy đủ thông tin về thành phần tham dự, thời gian, địa điểm họp, nội dung trao đổi giữa giáo viên và cha mẹ học sinh. Qua đó, phụ huynh có thể nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình học tập của con em mình. Ngoài ra, để buổi họp phụ huynh đầu năm diễn ra thành công tốt đẹp, giáo viên cần gửi kỹ giấy mời họp phụ huynh, kịch bản họp phụ huynh để cuộc họp diễn ra đúng tiến độ.

Biên bản họp phụ huynh đầu năm học 2022-2023

  • Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học – Mẫu 1
  • Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học – Mẫu 2
  • Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học – Mẫu 3

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ——–

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH SỚM NHẤT TRONG NĂM

Họp phụ huynh đầu năm học 20 …- 20 …

A. Thời gian-Địa điểm:

– Hôm nay, ngày …………, ngày 15 tháng 9 năm 20….

– Địa điểm: ………… lớp …….- Trường ……………………. ……….

B. Thành phần:

– Chủ tọa: ……………………………………………………. ……………………..

– Thư ký:………………………………………………………. . ………………………..

– Tổng số giáo viên có mặt: …… / …….. Vắng: ………… Lý do: ……… … …….

– Tổng số phụ huynh có mặt: ….. / ……

Vắng …………. có lý do ……

C. Nội dung:

I. Lớp báo cáo tình hình chung của lớp:

1. Tổng số học sinh có mặt tính đến ngày 15/9/20 …: ……….. HS

Trong đó:

+ Số HS lên lớp: …… HS; Số học sinh lưu ban: ………… học sinh.

+ Học sinh khuyết tật: ….. (Họ và tên ………………………………. )

+ Học sinh nữ …….. Học sinh dân tộc thiểu số: …….; Nữ sinh dân tộc: …………

+ Học sinh có hộ khẩu tại xã ………………………….. là: ……. HS .

+ Học sinh thuộc hộ nghèo: ……., Nữ: ………… Học sinh thuộc hộ nghèo: ……. Nữ: …….. .

+ Sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế: …………

2. Tình hình học tập của lớp và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

3. GVCN phổ biến công tác trọng tâm năm học 20 …- 20 …

* Thuận lợi:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

* Khó khăn:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

* Xã hội hóa giáo dục, tu sửa, xây dựng, cơ sở vật chất:

– Xây khuôn viên, trồng chậu, trồng cây bóng mát trong sân trường.

– Lắp đặt các loại biển báo trong và ngoài lớp học theo quy định.

– …

4. Những đóng góp trong năm học 20 …- 20….

* Đóng góp xã hội hóa giáo dục (do UBND xã đồng ý ..): Tính 1 học sinh / năm học (đồng)

1. Xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất: ……………….

2. Quỹ khuyến học: ………… (Quy chế chi)

3. Kinh phí Đội: ………………… (Quy chế chi tiêu)

4. Bảo mật: ………… (Theo thỏa thuận hợp đồng).

Tổng số: …………….. / HS / năm.

* Các khoản thu khác của học sinh:

– Bảo hiểm y tế: …………………… / học sinh / năm.

– Bảo hiểm thân thể (theo mức tham gia):

– Tiền đồng phục: mua theo đăng ký.

– Tiền điện: ………… đồng / HS / năm (học chính). (Thanh toán theo hóa đơn)

– Bản photo bài kiểm tra 1 năm: ………… ..

– Sổ liên lạc (theo giá quy định): ………… ..

– Học bạ học sinh lớp 1 (theo giá quy định): …………………….

– Quỹ lớp (mua sắm nhu yếu phẩm: chổi, chậu, lọ hoa, khăn trải bàn …): ……….

……………………………………………………

5. Kết quả bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ông (Bà) …………. Thôn …….

II. Thảo luận.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

D. Kết luận:

Biên bản đã được thông qua trước cuộc họp với sự nhất trí cao, không có ý kiến ​​bổ sung. Biên bản được lập thành 3 bản, các bản này có giá trị pháp lý như nhau: Nhà trường 01 bản; Giáo viên hướng dẫn 01 bản; Hội cha mẹ học sinh 01 bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi …… giờ …… cùng ngày.

Thư ký

……………………..

Hội trưởng hội cha mẹ học sinh

……………..

GVCN

……………..

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học – Mẫu 2

Ủy ban nhân dân xã …………

TRƯỜNG TH ………….

BAN ĐẠI DIỆN CMHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH SỚM NHẤT TRONG NĂM
NĂM HỌC 2022 – 2023

1 lần:...giờ ….. phút, ngày thứ bảy …

2. Vị trí: Trong lớp học ………………………………………. ……………………………………………… ……….

3. Thành phần:

– Chủ trì cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm: …………………………..

– Thư ký cuộc họp: Cha mẹ học sinh: …………………

– Tổng số phụ huynh tham gia họp: ……… Vắng: ……….

4. Nội dung:

4.1. Ý kiến ​​của giáo viên chủ nhiệm (Giáo viên chủ nhiệm ra đề)

4.1.1. Báo cáo tình hình học tập của học sinh sau 3 tuần học; Ưu nhược điểm của lớp học:

*Thuận lợi:

– Hầu hết các bậc phụ huynh đều quan tâm đến việc học hành của con em mình

……………………………. ………….

……………………………. ………….

*Khó khăn:

– Còn một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em mình.

– Có một số học sinh cá biệt làm ảnh hưởng đến việc học tập của các học sinh khác.

– Trong lớp còn một số trẻ chưa qua lớp mẫu giáo nên cách tổ chức, tư thế ngồi, cách cầm bút,… nhìn chung việc tiếp thu kiến ​​thức của các em chưa đồng đều.

4.1.2. Tình hình trong khuôn viên trường:

– Học sinh cũng đưa con em mình vào khuôn viên trường.

– Yêu cầu phụ huynh đưa trẻ ra cổng để trẻ tự vào lớp. Khi ra về, học sinh sẽ theo hàng vào cổng và phụ huynh sẽ đón các em tại cổng trường.

4.1.3. Thực trạng rác thải đồ ăn thức uống trong khuôn viên trường:

– Học sinh còn ăn uống, xả rác trên sân trường, lớp học.

– Yêu cầu phụ huynh mua đồ ăn cho con ở nhà hàng và không được mang đồ ăn vào lớp.

4.1.4. Việc học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy:

– Phụ huynh quan tâm đến việc con em mình đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đến lớp.

4.1.5. Các khoản thu đầu năm; Tham gia Bảo hiểm Tai nạn, Bảo hiểm Y tế:

– Giáo viên thông báo các khoản thu đầu năm và nhắc nhở các em chưa nộp các khoản đầu năm. Giáo viên đôn đốc phụ huynh mua bảo hiểm y tế cho học sinh ngoài xóm nghèo và thanh toán các khoản còn thiếu.

4.1.6. Bản photocopy thẻ BHYT để nộp cho nhà trường (đối với học sinh đã có thẻ BHYT ở các xã nghèo, ấp nghèo, hộ nghèo, …)

– Giáo viên nhắc nhở những phụ huynh nào chưa photo thẻ BHYT nhà trường tiếp tục thu đầy đủ.

4.1.7. Các vấn đề khác:

– Giáo viên nhắc thời gian ra vào lớp của các tiết 4, 5 để phụ huynh biết và đưa đón đúng giờ. Phụ huynh nên hạn chế gọi điện cho giáo viên trong khoảng thời gian từ 7h sáng đến 8h59 tối trong giờ học, trừ những trường hợp đặc biệt.

4.2. Ý kiến ​​của phụ huynh học sinh:

– Phụ huynh không có bất kỳ phản hồi nào

4.3. Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm:

– Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh đã cùng tôi làm việc trong hơn một giờ đồng hồ để bày tỏ những thắc mắc và đi đến thống nhất về công việc mà chúng tôi đã bàn bạc.

4.4. Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp:

– Trưởng phòng: ………… số điện thoại: ……………………. ………

– Phó phòng: ……………..; số điện thoại: ……………………………….

Biên bản đã được thông qua trong cuộc họp và được sự nhất trí của toàn thể phụ huynh tham gia cuộc họp. Biên bản được lập thành 02 bản, giáo viên chủ nhiệm giữ 01 bản, nhà trường giữ 01 bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……. giờ ……. phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại, tất cả đều thống nhất và đưa vào nghị quyết thực hiện.

Chủ trì
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
———- o0o ———

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH SỚM NHẤT TRONG NĂM

Lớp ……………… năm học … …

– Hiệu trưởng: ………………………………………. …….

– Khai giảng lúc: ……… giờ, ngày ……. tháng ……. năm ……..

– Địa điểm: ………………………………………. . ………………………..

– Chủ tịch: ……………………. …………………………

– Thư ký: ………………………………………. . …

NỘI DUNG CHẾ BIẾN

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm tại chỗ:

– Tổng số phụ huynh có mặt: ……………… / ……

– Vắng …………. có lý do …………………………..

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH trường ……………………………. lớp. ………… triệu tập họp phụ huynh đầu năm học..để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm học.

II. Nội dung:

1. Bầu Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh:

1. Bác: ……………………. …… Giám đốc

2. Bác: ……………………. …… Chi nhánh phó tổng thống

3. Chú: ……………………. …… Ủy viên

2. Báo cáo tình hình của lớp và từng học sinh

a) Ưu điểm:

……………………………. ………….

……………………………. ………….

b) Khó khăn:

……………………………. ………….

……………………………. ………….

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

mục tiêu:

……………………………. ………….

……………………………. ………….

b) Một số biện pháp:

……………………………. ………….

……………………………. ………….

4. Phê duyệt các khoản thu đầu năm:

……………………………. ………….

……………………………. ………….

5. Ý kiến ​​của phụ huynh:

……………………………. ………….

……………………………. ………….

Chủ trì

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem chi tiết bài viết

Biên bản họp phụ huynh đầu năm trường Tiểu học (3 Mẫu)

#Biên #bản #họp #phụ #huynh #đầu #năm #trường #Tiểu #học #Mẫu


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *