Tài liệu

Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Biên bản họp đánh giá tiêu chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm 2021 – 2022 gồm 4 mẫu, là biểu mẫu được tạo ra để ghi lại toàn bộ nội dung, chi tiết của cuộc họp đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Biên bản không có hiệu lực pháp luật để thi hành mà chủ yếu được dùng làm bằng chứng chứng minh sự việc thực tế đã xảy ra.

Mẫu biên bản họp đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cần trình bày được những nội dung cơ bản như: thời gian, địa điểm họp, thành phần tham dự, nội dung đưa ra để chấm điểm Hiệu trưởng, Hiệu trưởng. Phó …. Vậy đây là 4 mẫu biên bản đầy đủ và chuẩn nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

Biên bản đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cuối năm 2021 – 2022

  • Phiếu đánh giá đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng – Mẫu 1
  • Phiếu đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng – Mẫu 2
  • Phiếu kiểm điểm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng – Mẫu 3
  • Biên bản đánh giá tiêu chuẩn của Hiệu trưởng – Mẫu 4

Biên bản đánh giá tiêu chuẩn của Hiệu trưởng – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————-

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Năm học 20 …….. – 20 ……..

Địa điểm: Phòng Hội đồng Trường MN …………

Thời gian: ………………………………………………………

Thành phần: …………………… .. đồng chí

Chủ tọa: Đ / c …………………………… (Hiệu trưởng)

CÁC NỘI DUNG

– Địa chỉ ……………………………. thực hiện công văn số 279 / PGDDT ngày 9/6/20 ……. V / v hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 20 ……. – 20 ………

I. Tiêu chuẩn Đánh giá Hiệu trưởng.

– Cơ quan đăng ký …………………………… (CTCC) phê duyệt hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng.

I.1 E / C ……………………………. đọc báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động công Công việc

– Hội đồng sư phạm nhận xét:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có lối sống lành mạnh, đạo đức tốt.

+ Về chuyên môn: Thực hiện tốt công tác quản lý chuyên môn, đưa chất lượng của trường ngày càng được nâng cao.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động của trường với cấp trên.

– Hội đồng sư phạm thực hiện việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng thông qua phiếu đánh giá.

* Hội đồng sư phạm bầu Ban kiểm phiếu gồm 3 đồng chí:

1. Địa chỉ ……………………………. (Trưởng phòng)

2. Địa chỉ … . (Thành viên)

3. Địa chỉ ……………………………. (Thư ký)

– Ban kiểm phiếu thu phiếu đánh giá trước hội đồng sư phạm và chuyển cho chủ tịch công đoàn.

II. Đánh giá chuẩn hiệu phó

1. Đ / c ……………………………. đọc bản tự đánh giá kết quả làm việc.

– Hội đồng sư phạm nhận xét:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hãy là một tấm gương trong trường học.

+ Về chuyên môn: Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Chuyên môn vững vàng. Có đầy đủ hồ sơ sổ sách, thực hiện tốt công tác tư vấn. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động của nhà trường. Linh hoạt trong các hoạt động của trường.

– Hội đồng sư phạm bầu Ban kiểm phiếu gồm 3 đồng chí:

1. Địa chỉ ……………………………. (Trưởng phòng)

2. Địa chỉ … . (Thành viên)

3. Địa chỉ ……………………………. (Thư ký)

– Hội đồng sư phạm tiến hành đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng thông qua phiếu đánh giá.

– Ban kiểm phiếu thu phiếu đánh giá trước hội đồng sư phạm và trao cho thầy Nga (Hiệu trưởng).

3. Đ / c ………………………… đọc bản tự đánh giá kết quả làm việc.

– Hội đồng sư phạm nhận xét:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. có lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Loại Khá, Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Luôn tự giác tự giác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Có tính ham học hỏi, có đầy đủ giấy tờ theo quy định

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động của nhà trường. Hãy là một tấm gương trong trường học. Tính linh hoạt trong các hoạt động chung của trường

– Hội đồng sư phạm tiến hành đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng thông qua phiếu đánh giá.

– Ban kiểm phiếu thu phiếu đánh giá trước hội đồng sư phạm và trao cho thầy Nga (Hiệu trưởng).

Thư ký thông qua biên bản cuộc họp trước hội đồng sư phạm nghe và nhất trí 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

……………………..

THƯ KÝ

……………………..

Xem chi tiết bài viết

Biên bản họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

#Biên #bản #họp #đánh #giá #chuẩn #Hiệu #trưởng #Phó #Hiệu #trưởng


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.