Linh Tinh

Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?

Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 sẽ bị xử lý như thế nào? Có nhiều người dựa vào quyền “tự do ngôn luận” để bôi nhọ, vu cáo người khác. Hành vi xúc phạm danh dự của người khác bị xử lý như thế nào?

Trong bài viết này, Hatienvenicevillas.vn sẽ trả lời câu hỏi Nói bậy, xúc phạm danh dự người khác bị xử lý như thế nào? theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, Nghị định số 144/2021 / NĐ-CP

Quy định về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác

 • 1. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
 • 2. Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 sẽ bị xử lý như thế nào?
 • 2. Tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị xử lý như thế nào?
 • 3. Bạn sẽ đi tù nếu bạn xúc phạm danh dự của ai đó?
 • 4. Việc bôi nhọ danh dự người khác trên mạng xã hội có bị xử lý hình sự không?
 • 5. Xử phạt hành chính 2022 về tội bịa đặt, vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác
 • 6. Mẫu đơn tố cáo nói xấu trên facebook

1. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015, công dân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình, cụ thể: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được bảo vệ. luật bảo vệ.

Theo đó, tùy theo nội dung nói xấu, mức độ ảnh hưởng có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 sẽ bị xử lý như thế nào?

Pháp luật Việt Nam bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mỗi công dân, cụ thể: Hiến pháp quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm; Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định như sau: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người xâm phạm quyền được bảo vệ nhân phẩm, uy tín của người khác bằng những hành vi, cử chỉ, lời nói mang tính chất bôi nhọ. Vậy bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác như thế nào?

Người nào có hành vi xúc phạm danh dự của người khác có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt hành chính tùy theo tính chất, mức độ của hành vi nêu tại Mục 1.

2. Tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị xử lý như thế nào?

Từ “tội phạm” được sử dụng trong lĩnh vực hình sự. Khi dùng từ “phạm tội” có nghĩa là hành vi đó đã cấu thành tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự được quy định trong BLHS.

Cụ thể, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định các tội xâm phạm danh dự của người khác như sau:

 • Tội làm nhục người khác

Điều 155. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Chống người thi hành công vụ;

đ) Chống lại người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh;

e) Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn hành vi, tâm thần của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

=> Mặt khách quan của tội làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

 • Tội vu khống

Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm:

a) Bịa đặt, loan truyền những điều sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố giác với cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ của người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

d) Chống người thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Vì động cơ đê hèn;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

=> Mặt khách quan của vu khống là bịa đặt thông tin sai sự thật về nạn nhân

Tuy nhiên, khi xem xét trách nhiệm hình sự của một người cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự
 • Các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự
 • Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

3. Bạn sẽ đi tù nếu bạn xúc phạm danh dự của ai đó?

Phạt tù là một trong những hình phạt chính được quy định trong BLHS. Hành vi xúc phạm danh dự của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự (phạt tù hoặc phạt tiền tùy theo khung hình phạt của hành vi đó) nếu thỏa mãn mô tả cấu thành tội phạm tại Mục 2 Điều này. .

4. Việc bôi nhọ danh dự người khác trên mạng xã hội có bị xử lý hình sự không?

Như đã phân tích ở Mục 3, chỉ khi đủ các yếu tố cấu thành tội phạm đã mô tả (trích dẫn tại Mục 2 điều này) thì một hành vi mới có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Nơi” bôi nhọ danh dự người khác không phải là yếu tố cấu thành tội xâm phạm danh dự người khác => bôi nhọ danh dự người khác trên mạng xã hội sẽ bị xử lý hình sự nếu có những hành vi sau đây. , hậu quả được mô tả trong phần 2 (ví dụ: tung tin giả về đời tư và công việc của chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ khiến gia đình chiến sĩ bị “khủng bố”)

5. Xử phạt hành chính 2022 về tội bịa đặt, vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác

Khi hành vi vu khống bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 144/2021 / NĐ-CP, cụ thể:

Xử phạt hành chính hành vi bịa đặt, nói xấu người khác theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021 / NĐ-CP, Điều 54. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình, Điều 60. Hành vi bạo lực đối với người phòng ngừa, phát hiện, báo cáo bạo lực gia đình và giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình

Căn cứ theo quy định trên, người hàng xóm có thói quen thường xuyên nói xấu người khác có thể bị phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi này.

Hành vi Mức phạt
Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, lăng mạ, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, trừ trường hợp xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ hoặc thành viên gia đình. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
Tổ chức, thuê mướn, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, xúi giục người khác cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
Có hành vi lăng mạ, chỉ trích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Làm lộ, phát tán tài liệu, tư liệu đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm

Sử dụng phương tiện thông tin để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình

Truyền bá, phát tán tờ rơi, bài báo, hình ảnh, âm thanh xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình và người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Sử dụng điện thoại và các phương tiện khác để đe dọa, chửi bới, lăng mạ nạn nhân bạo lực gia đình

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

6. Mẫu đơn tố cáo nói xấu trên facebook

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn khiếu nại sau:

 • Đơn tố cáo hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm
 • Mẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự người khác

Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin liên quan đến vấn đề “Xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác”. Vui lòng tham khảo thêm các bài viết liên quan trong phần Quản trị, phần Hỏi đáp pháp luật.

Những bài viết liên quan:

 • Việc tát người khác bị xử lý như thế nào?
 • Xử phạt tội bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông
 • Trách nhiệm của người nuôi chó khi bị chó cắn người
 • Tội lái xe gây tai nạn chết người

Xem chi tiết bài viết

Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?

#Bịa #đặt #bôi #nhọ #xúc #phạm #danh #dự #người #khác #bị #xử #lý #như #thế #nào

Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?Làm nhục, vu khống người khác bị xử phạt ra sao? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào? Có rất nhiều người vin vào quyền “tự do ngôn luận” để bôi nhọ, nói xấu người khác. Hành vi xúc phạm danh dự người khác bị xử lý thế nào?Trong bài viết này, Hatienvenicevillas.vn sẽ trả lời câu hỏi Bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác bị xử lý như thế nào? theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, Nghị định số 144/2021/NĐ-CPQuy định về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác1. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín2. Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?2. Tội Bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác bị xử lý thế nào?3. Xúc phạm danh dự người khác có đi tù không?4. Bôi nhọ danh dự người khác trên MXH bị xử lý hình sự không?5. Xử phạt hành chính 2022 bịa đặt, vu khống bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác6. Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự trên facebook(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tínCăn cứ theo Khoản 1 Điều 34 Bộ luật dân sự 2015, công dân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, cụ thể: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.Theo đó, tùy vào nội dung của lời nói xấu là gì, mức độ ảnh hưởng ra sao mà có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.2. Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?Pháp luật Việt Nam bảo vệ danh dự nhân phẩm cho mỗi công dân, cụ thể: Hiến pháp quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về danh dự và nhân phẩm; điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định như sau: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.Tuy nhiên vẫn có nhiều người xâm phạm quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh sự của người khác bằng các hành vi, cử chỉ, lời nói bôi nhọ. Vậy, Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác bị xử lý như thế nào?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Những người có hành vi xúc phạm danh dự người khác có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính tùy tính chất, mức độ của hành vi như đã nói ở mục 1.2. Tội Bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác bị xử lý thế nào?Từ “tội” được dùng trong lĩnh vực hình sự. Khi đã dùng từ “tội” có nghĩa hành vi đó đã cấu thành tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự được quy định trong Bộ luật Hình sự.Cụ thể, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định các tội danh về xâm phạm danh dự người khác như sau:Tội làm nhục người khácĐiều 155. Tội làm nhục người khác1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:a) Phạm tội 02 lần trở lên;b) Đối với 02 người trở lên;c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;d) Đối với người đang thi hành công vụ;đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;b) Làm nạn nhân tự sát.4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})=> Mặt khách quan của tội làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.Tội vu khốngĐiều 156. Tội vu khống1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:a) Có tổ chức;b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;c) Đối với 02 người trở lên;d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;đ) Đối với người đang thi hành công vụ;e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:a) Vì động cơ đê hèn;b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;c) Làm nạn nhân tự sát.4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})=> Mặt khách quan của tội vu khống là phải có hành vi bịa đặt những thông tin sai trái về người bị hạiTuy nhiên, khi xét đến trách nhiệm hình sự của một người cần lưu ý đến các vấn đề sau:Những trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sựCác trường hợp miễn trách nhiệm hình sự Tuổi chịu trách nhiệm hình sự3. Xúc phạm danh dự người khác có đi tù không?Phạt tù chính là một trong những hình phạt chính được quy định trong Bộ luật Hình sự. Hành vi xúc phạm danh dự người khác sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự (phạt tù hoặc phạt tiền tùy theo khung hình phạt của hành vi đó) nếu thỏa mãn các mô tả về cấu thành tội phạm được trình bày tại mục 2 bài này.4. Bôi nhọ danh dự người khác trên MXH bị xử lý hình sự không?Như đã phân tích tại mục 3, chỉ khi đáp ứng được các cấu thành tội phạm được miêu tả (mục 2 bài này đã trích dẫn) thì một hành vi mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự”Địa điểm” bôi nhọ danh dự người khác không phải là một yếu tố cấu thành các tội danh về xâm phạm danh dự người khác => Bôi nhọ danh dự người khác trên MXH sẽ bị xử lý hình sự nếu nó có những hành vi, hậu quả được miêu tả tại mục 2 (ví dụ: đưa các tin bịa đặt về đời tư, công tác của chiến sỹ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ khiến gia đình đồng chí chiến sỹ bị “khủng bố”)5. Xử phạt hành chính 2022 bịa đặt, vu khống bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khácKhi hành vi vu khống bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác chưa đủ cấu thành tội phạm thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, cụ thể:Xử phạt hành chính hành vi bịa đặt, nói xấu người khác theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, Điều 54. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình và Điều 60. Hành vi bạo lực đối với người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đìnhCăn cứ quy định trên, những người hàng xóm có thói quen thường xuyên nói xấu người khác có thể bị phạt đến 3.000.000 đồng đối với hành vi này.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hành viMức xử phạtCó hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, trừ trường hợp bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, người trong gia đình.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồngTổ chức, thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nhưng không bị truy cứu TNHS.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồngHành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồngTiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩmSử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đìnhPhổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhânPhạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồngXúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đìnhPhạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồngSử dụng điện thoại, phương tiện thông tin khác để đe dọa, chửi bới, xúc phạm nạn nhân bạo lực gia đìnhPhạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng6. Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự trên facebookCác bạn có thể tham khảo mẫu đơn tố cáo sau:Mẫu đơn khởi kiện xúc phạm danh dự nhân phẩmMẫu đơn tố cáo bôi nhọ danh dự người khácTrên đây, Hatienvenicevillas.vn đã cung cấp cho bạn đọc các thông tin liên quan đến vấn đề “Xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác”. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.Các bài viết liên quan:Tát người khác bị xử lý như thế nào?Hình thức xử phạt hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thôngTrách nhiệm bồi thường của chủ chó khi chó cắn ngườiTội lái xe gây tai nạn chết người (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.