Phổ biến pháp luật

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Nếu bị bắt về tội đánh bạc thì tôi có được hưởng án treo không? Đánh bạc là tội phạm được quy định trong BLHS nước ta, theo đó người phạm tội có thể bị phạt tù. Tuy nhiên, người bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo hay không? Quy định về án treo là gì? Để trả lời câu hỏi trên, hãy cùng hatienvenicevillas.com.vn đọc bài viết dưới đây.

Quy định về xử phạt tội đánh bạc

  • 1. Các tình tiết giảm án đối với tội đánh bạc
  • 2. Tôi có được hưởng án treo nếu bị bắt về tội đánh bạc không?
  • 3. Tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không?
Các tình tiết giảm án đối với tội đánh bạc được Bộ luật hình sự 2015 quy định chi tiết.

1. Các tình tiết giảm án đối với tội đánh bạc

Theo quy định tại Điều 51 BLHS năm 2015, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Đã ngăn chặn hoặc làm giảm tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

d) Phạm tội vượt quá mức cần thiết khi bắt người phạm tội quả tang;

e) Phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

g) Phạm tội do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do bản thân gây ra;

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại nhỏ;

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

k) Bị người khác đe dọa, cưỡng bức;

l) Phạm tội trong trường hợp hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình;

m) Phạm tội do lỗi thời;

n) Phụ nữ có thai;

o) Người từ đủ 70 tuổi trở lên;

p) Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng;

q) Là người mắc bệnh hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

r) Người phạm tội tự thú;

s) Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm;

u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

v) Người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác;

x) Người phạm tội là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.

2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng trong bản án phải ghi rõ lý do giảm nhẹ.

3. Những tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt.

Điều 54: Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

1. Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải thuộc khung hình phạt nhẹ hơn liền kề của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều này. Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

2. Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đang áp dụng, nhưng không bắt buộc phải ở khung hình phạt nhẹ hơn liền kề của điều luật đối với người phạm tội lần đầu giúp sức. đồng phạm, nhưng đóng vai trò không đáng kể.

3. Trường hợp có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này mà điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ hơn thì Tòa án có thể quyết định chuyển sang hình phạt khác nhẹ hơn. Tốt bụng. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

Người phạm tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc có thể bị Tòa án quyết định mức phạt tiền cao hơn mức khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 321 và Điều 322 nếu có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 hoặc theo quy định của pháp luật. các trường hợp khác quy định tại Điều 54 BLHS.

Căn cứ vào các tình tiết giảm án, Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng hoặc chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn.

Các tình tiết giảm nhẹ trong vụ án hình sự có vai trò rất quan trọng, giúp ngay cả người phạm tội cũng được bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Qua đó thể hiện tính nhân văn, tinh thần tôn trọng pháp luật. Pháp luật ở đây không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích của người yếu thế, người bị hại mà còn bảo vệ một cách công bằng những quyền mà người phạm tội được hưởng. Đây cũng là sự biện minh và chính đáng của pháp luật.

2. Tôi có được hưởng án treo nếu bị bắt về tội đánh bạc không?

Hình ảnh minh họa tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hình ảnh minh họa tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Căn cứ Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về việc cho hưởng án treo như sau:

Khi phạt tù chưa quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của phạm nhân và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần thiết phải thi hành án phạt tù thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời hạn. thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Như vậy, người phạm tội đánh bạc có thể được hưởng án treo. Tuy nhiên, việc cho hưởng án treo không căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 BLHS đã nêu ở phần 1 của bài báo.

– Nhân thân: Người phạm tội đánh bạc phải có nhân thân tốt, ngoài tội này phải luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghĩa vụ của người công dân.

Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

– Về tình tiết giảm nhẹ: Có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS và không có tình tiết giảm nhẹ. các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 BLHS.

3. Tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không?

Tội tổ chức đánh bạc có thể được hưởng án treo theo Điều 65 BLHS tương tự như tội đánh bạc. Theo đó, người phạm tội phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Bị phạt tù không quá ba năm, không kể tội gì;

Trong trường hợp một người bị xét xử đồng thời về nhiều tội, mà hình phạt tổng hợp và hình phạt không vượt quá ba năm tù thì cũng có thể cho hưởng án treo.

– Có nhân thân tốt, chứng tỏ ngoài tội này luôn chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; không có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc nơi thường trú rõ ràng, cụ thể;

– Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS. Trường hợp có cả tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng thì tình tiết giảm nhẹ phải từ hai tình tiết tăng nặng trở lên;

– Nếu không phải chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Pháp luật ra đời nhằm bảo vệ các quan hệ xã hội, mục đích để mọi chủ thể có ý thức chấp hành những quy định chung. Vì vậy, nếu có tình tiết giảm án thì có thể giảm khung hình phạt, nhất là cho hưởng án treo, tạo cơ hội cho người vi phạm nhận ra lỗi lầm, ăn năn, sửa chữa lỗi lầm của mình. đối với các hành vi vi phạm pháp luật không nghiêm trọng.

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.

  • Đơn xin giảm án cho tội đánh bạc 2022
  • Chồng vay tiền đánh bạc, vợ có phải trả không?
  • Khoản 2 tội đánh bạc bao nhiêu năm tù 2022

Xem chi tiết bài viết

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

#Bị #bắt #về #tội #đánh #bạc #có #được #hưởng #án #treo #không

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?Bị bắt về tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không? (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Đánh bạc là tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự nước ta, theo đó người phạm tội có thể phải chịu hình phạt tù. Tuy nhiên người bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo hay không? Quy định hưởng án treo như thế nào? Để giải đáp thắc mắc trên, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng hatienvenicevillas.com.vn.Quy định về hình phạt tội đánh bạc1. Tình tiết giảm án về tội đánh bạc2. Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?3. Tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không?Tình tiết giảm án về tội đánh bạc được quy định chi tiết trong BLHS 2015.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Tình tiết giảm án về tội đánh bạcTheo Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;m) Phạm tội do lạc hậu;n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;r) Người phạm tội tự thú;s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 54: Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ thất, thù Tòa án có thể quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.Người phạm tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc có thể được Tòa án quyết định một mức phạt nhẹ hơn khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 321 và Điều 322 nếu có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 hoặc thuộc vào trường hợp khác quy định tại Điều 54 BLHS.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ vào các tình tiết giảm án mà Tòa án có thể ra quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn.Tình tiết giảm nhẹ trong các vụ án hình sự đóng vai trò rất quan trọng, giúp cho dù người phạm tội cũng được bảo vệ quyền lợi chính đáng. Qua đó thể hiện sự nhân văn, tinh thần thượng tôn pháp luật. Pháp luật ở đây không chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích của người yếu thế, người bị hại, mà còn công bằng bảo vệ quyền lợi mà người phạm tội được hưởng. Đây cũng chính là lý lẽ công bằng, chính nghĩa của pháp luật.2. Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?Hình ảnh minh họa phạm tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật.Căn cứ Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 quy định về việc hưởng án treo như sau:Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Như vậy, người phạm tội đánh bạc có thể được hưởng án treo. Tuy nhiên việc được hưởng án treo hay không phải căn cứ nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 BLHS đã được đề cập tại phần 1 bài viết.- Về nhân thân: Người phạm tội đánh bạc phải có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này thì luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân.Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.- Về tình tiết giảm nhẹ: Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.3. Tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không?Tội tổ chức đánh bạc có thể được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự tương tự như tội đánh bạc. Theo đó, người phạm tội phải đáp ứng các yêu cầu sau:- Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì;Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hưởng án treo.- Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng;- Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên;- Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.Pháp luật được đặt ra để bảo vệ các quan hệ xã hội, mục đích là để mọi chủ thể có ý thức tự giác chấp hành theo những quy định chung. Do đó, nếu có tình tiết giảm án, thì khung hình phạt có thể được giảm nhẹ hơn, đặc biệt trong đó là hình phạt về án treo, tạo cơ hội cho chủ thể vi phạm nhận ra lỗi lầm, hối lỗi và sửa sai đối với những hành vi vi phạm pháp luật không quá nghiêm trọng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài viết trên đã giả đáp cho câu hỏi Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Mời bạn đọc tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn.Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc 2022Chồng vay tiền cờ bạc vợ có phải trả không?Khoản 2 tội đánh bạc bao nhiêu năm tù 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.