Game Online

BCUBE GIFTCODE AND UPCOMING FANART CONTEST! Blockman GO's Spooktober [Blockman News of the Week]Bạn có tham gia gửi ảnh chụp màn hình trong trò chơi của mình không? Tải lên ảnh chụp màn hình Halloweenie của bạn từ Free City tại đây: Theo dõi Spooktober của Blockman GO tại đây: Hãy theo dõi sự kiện Fan Art của chúng tôi, một phần trong cuộc phiêu lưu của Benson và bạn bè qua ngôi nhà ma ám! #BlockmanGO #GarenaBlockmanGO #BMG —– Các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi —— Facebook: Instagram: Twitter: TikTok: Discord:

27 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *