Linh Tinh

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn

Tải xuống

Liên đoàn Thanh niên HỒ CHÍ MINH

BAN ĐẠI HỌC ………

……ngày tháng năm……

Đại hội Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH THANH NIÊN: ………………………

Thời hạn (20… – 20…)

BÁO CÁO CUỐI KỲ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NỮ

Kỳ 20… -20…

—————

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Số liệu: – Tổng số học sinh: …….…, Trong đó nữ: …………

– Tổng số đoàn viên: …………, trong đó nữ: …………

– Số lượng Đoàn viên được kết nạp trong năm học 20… -20…: …………

+ Ưu điểm: …………………………………………………….

…………………………………………………… ..

+ Khó khăn: …………………………………………………….

…………………………………………………… ..

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN: (nêu rõ các hoạt động, phong trào đã thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đạt được)

……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM:

1. Huấn luyện thành viên:

một. Kết quả xếp loại đoàn viên cuối năm:

  • Xuất sắc:………………..
  • Xuất sắc:……………
  • Hơn là:…………………..
  • Vừa phải:…………
  • Xấu:…………..

b. Phân loại cuối năm: (Mạnh, Khá, Trung bình, Yếu)

2. Đánh giá chung:

một. Thuận lợi:……………………………………………………………………

b. Nhược điểm – Tồn tại: …………………………………………………….

c. Lý do:………………………………………………………………

d. Hướng khắc phục: …………………………………………………….

Hội LHPN TM.BCH

BẢO VỆ

Xem chi tiết bài viết

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn

#Báo #cáo #tổng #kết #công #tác #Đoàn

Báo cáo tổng kết công tác ĐoànMẫu báo cáo tổng kết công tác đoàn Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBCH TRƯỜNG ĐH…………..……, ngày …..tháng….năm……ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHCHI ĐOÀN:………………………NHIỆM KỲ (20… – 20…)BÁO CÁO TỔNG KẾTCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀNNhiệm kỳ 20…- 20…————————I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:+ Số liệu: – Tồng số học sinh: ……..…, trong đó nữ: ………- Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ………- Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20…: ………+ Thuận lợi:………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..+ Khó khăn:………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN: (ghi rõ các hoạt động, phong trào đã thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đạt được)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM:1. Rèn luyện Đoàn viên:a. Kết quả xếp loại Đoàn viên cuối năm:Ưu tú:………………..Xuất sắc:……………Khá:…………………..Trung bình:…………Yếu, kém:…………..b. Xếp loại chi đoàn cuối năm: (Vững mạnh, Khá, Trung bình, Yếu kém)2. Đánh giá chung:a. Ưu điểm:……………………………………………………………………b. Khuyết điểm – Tồn tại:…………………………………………………….c. Nguyên nhân:………………………………………………………………d. Hướng khắc phục:………………………………………………………….TM.BCH CHI ĐOÀNBÍ THƯ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.