Tài liệu

Báo cáo Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” được triển khai từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021. Tháng Hành động vì trẻ em hàng năm là dịp để chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng tiếp nhận, quản lý, giám sát sinh hoạt hè thiếu nhi xã, phường; tổ chức mùa hè an toàn cho trẻ em, giảm thiểu đuối nước, giảm các vụ xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em.

Sau khi kết thúc Tháng hành động vì trẻ em, các đơn vị, trường học phải viết báo cáo tổng hợp kết quả các hoạt động, phong trào vì trẻ em. Vậy sau đây là 2 bản báo cáo hành động vì trẻ em hàng tháng chi tiết nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu báo cáo tháng hành động vì trẻ em 2022

  • Báo cáo tháng hành động vì trẻ em – Mẫu 1
  • Báo cáo Tháng hành động vì trẻ em – Mẫu 2

Thực hiện các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân để tránh xa nguy cơ bị bóc lột sức lao động và xâm hại, kỹ năng tham gia các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích. tích trữ. Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trước khi nghỉ hè, đơn vị trường đã tổ chức lễ bàn giao 402 học sinh cho Xã đoàn và chính quyền địa phương quản lý, lập biên bản bàn giao học sinh đầy đủ.

Hoạt động hè cho trẻ em nhà trường đã chú trọng công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ.

Trên đây là báo cáo kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em của các trường Tiểu học và Trung học cơ sở.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo Tháng hành động vì trẻ em – Mẫu 2

SỞ Giáo dục và Đào tạo …..
TRƯỜNG HỌC …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-

Con số: ………. …………, ngày… tháng… năm 2…

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÁ NHÂN THÁNG TRẺ NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch ………… của Sở Giáo dục và Đào tạo … ………………………………… trên “Tổ chức tháng hành động vì trẻ em trong Năm 2021 ”. Trường …………. triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em đến cán bộ giáo viên, nhân viên với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em khi có thiên tai, dịch bệnh” cụ thể như sau :

I. Mục đích của tháng hành động:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của trẻ em. quốc gia, địa phương. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của gia đình và trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

II. Các hoạt động chính:

1. Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em”:

Tham gia phát động Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương vào ngày 01 tháng 06 năm 20 ……

Tuyên truyền chủ đề Tháng hành động vì trẻ em “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em khi có thiên tai, dịch bệnh”; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên về việc tạo cơ hội cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển và các hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. trẻ em trong giai đoạn mới như: thực hiện Chương trình quốc gia hành động vì trẻ em giai đoạn …….. và Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn ……….

Khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em 2021:

1. Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em khi có thiên tai, dịch bệnh.

2. Tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội phát triển và được hưởng các dịch vụ xã hội khá cơ bản.

3. Thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em.

4. Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện. 5. Đòn roi không làm người ta trẻ lại, tình yêu còn mạnh hơn mắng mỏ. 6. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

7. Gọi điện đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

8. Bảo vệ quyền của tất cả trẻ em trên internet.

9. Cho trẻ học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

10. Đội mũ bảo hiểm cho con, đầy ắp tình yêu thương của cha mẹ.

Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong thời gian xảy ra đại dịch, trong đó yêu cầu: Cập nhật số lượng, lập danh sách và nhu cầu của trẻ em tại các khu vực xã hẻo lánh, các cơ sở cách ly tập trung; sử dụng kinh phí của Quỹ trẻ em tỉnh (nếu có) hoặc ngân sách của Quỹ trẻ em Việt Nam và các nguồn huy động khác để hỗ trợ về dinh dưỡng, vật tư thiết yếu, thuốc, sản phẩm y tế. bổ sung chăm sóc sức khỏe cho trẻ em với phương châm không để trẻ gặp khó khăn, thiếu thốn mà không được hỗ trợ kịp thời.

2. Tặng quà cho trẻ em

Tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo trong trường, tặng quà và phát phần thưởng cho con CBVC-LĐ nhà trường đạt thành tích cao trong năm học 20 …..- 20 ….. trên nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Các hoạt động hè cho trẻ em nhà trường đã chú trọng đảm bảo an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em.

Trên đây là báo cáo kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em 2021 của ………….

Người nhận:
– Phòng GD & ĐT (B / c)
– Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG

Xem chi tiết bài viết

Báo cáo Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

#Báo #cáo #Tháng #hành #động #vì #trẻ #năm


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close