Tài liệu

Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 (2 Mẫu)

Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là biểu mẫu do cá nhân đảng viên lập ra trình cấp có thẩm quyền nhận lỗi kiểm điểm vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Nội dung của mẫu bản kiểm điểm sinh con thứ 3 bao gồm các thông tin cơ bản như thông tin chi tiết đảng viên, ngày vào đảng, lý do viết bản kiểm điểm, hình thức xử phạt.

Trước đây, khi thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhà nước đã có chủ trương cấm sinh con thứ 3 đối với cán bộ công chức. Tuy nhiên, Nghị định 112/2020 NĐ-CP do Chính phủ ban hành không đề cập gì đến việc xử lý sinh con thứ ba. Điều này có nghĩa là pháp luật hiện hành không cấm sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, hình thức xử lý cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định tại nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó. Vì vậy, đây là 2 báo cáo kiểm soát sinh con thứ 3, mời các bạn tham khảo.

Vì vậy, hàng năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá viên chức để phân loại, đánh giá viên chức đó. Việc sinh con thứ 3 của viên chức đó không ảnh hưởng đến vấn đề đánh giá thành tích sao?

Xem chi tiết bài viết

Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 (2 Mẫu)

#Bản #kiểm #điểm #đảng #viên #sinh #con #thứ #Mẫu


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close